Skip to main content

Par dronu izmantošanu

Bezpilota gaisa kuģa lidojumi tiek veikti drošā attālumā, bet ne tuvāk par 50 m no publiska pasākuma, sapulces, gājiena vai piketa (turpmāk – pasākums) norises vietas. Lai veiktu bezpilota gaisa kuģa lidojumu virs pasākuma norises vietas vai tās tiešā tuvumā, bezpilota gaisa kuģa kopējā pacelšanās masa nedrīkst pārsniegt 1,5 kg un nepieciešams rakstisks saskaņojums no personas, kura ir atbildīga par pasākuma organizēšanu. Persona, kura ir atbildīga par pasākuma organizēšanu, bezpilota gaisa kuģa lidojumu saskaņo ar pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā paredzēta pasākuma norise, kā arī nodrošina sabiedrības informēšanu par bezpilota gaisa kuģa lidojumu. Ja bezpilota gaisa kuģa lidojums notiek virs pasākuma norises vietas vai tās tiešā tuvumā, bezpilota gaisa kuģi aprīko ar izpletņa sistēmu, kas nostrādā avārijas gadījumā, kā arī nodrošina, lai tas raidītu gaismas signālu, bet avārijas gadījumā – arī akustisku brīdinājuma signālu.

Bezpilota gaisa kuģu lietošanas galvenie noteikumi:

Pirms uzsākt bezpilota gaisa kuģa (Drona) lidojumu ir nepieciešams:

  1. Marķēt Dronu ar vārdu, uzvārdu(vai uzņēmuma nosaukumu un reģistrācijas numuru), adresi, telefona numuru.
  2. Pilotam jābūt identificējamam ar cepuri, vesti, vai kādā citā veidā.
  3. Izvērtē iespējamos riskus, tostarp apkārtējās vides specifiku, ģeogrāfisko izvietojumu, apbūvi, infrastruktūru, kā arī meteoroloģiskos apstākļus.
  4. Lidojumu virs pasākuma vai tā tiešā tuvumā (50m un tuvāk) saskaņo ar pasākuma atbildīgo personu(organizētāju), kura savukārt lidojumu saskaņo ar pašvaldību.
  5. Ja drons ir smagāks par 0.5 kg, un tu esi jaunāks par 18 gadiem, veic lidojumus tikai pieaugušā uzraudzībā.
  6. Ja tavs drons ir smagāks par 1,5 kg, apdrošini civiltiesisko atbildību (obligāta prasība no 2018. gada 1. janvāra).
  7. Iepazīsties ar aeronavigācijas datiem un citu nepieciešamo informāciju Latvijas gaisa satiksmes tīmekļa vietnē http://ais.lgs.lv publicētajā eAIP

 

 

Par šo noteikumu prasību neievērošanu pilotam iestājas administratīvā atbildība pēc Latvijas APK 114.1 "Gaisa kuģa ekspluatācijas noteikumu pārkāpšana" 6. daļas – par gaisa kuģu lidojumu noteikumu pārkāpšanu, paredzot naudas sodu fiziskajām personām 150-700 EUR, bet juridiskajām personām – 700-3000 EUR.