Krāslavas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļa

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumu Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” (izdoti saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 6.panta sesto daļu) I un II nodaļās noteikto, ir sagatavota un 2021.gada 25.februārī domes sēdē apstiprināta Krāslavas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļa.

 

Pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļa