Gunārs Upenieks

Dzimšanas gads: 1964

Pilsonība: Latvijas

Dzīves vieta: Krāslava

Izglītība: augstākā

Darba vieta un amats: Krāslavas novada dome, priekšsēdētājs, finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pabeigtas šādas mācību iestādes: Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, agronoms

Latviešu valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā

Tautība: latvietis

Pieņemšanas vieta un laiks:

katru pirmdienu Krāslavas novada domē no 14.00 - 17.00

Aleksandrs Jevtušoks

Dzimšanas gads: 1952

Pilsonība: Latvijas

Dzīves vieta: Krāslavas novads

Izglītība: augstākā

Darba vieta un amats: SIA "Krāslavas slimnīca", galvenais ārsts, Krāslavas novada dome, deputāts, novada domes  priekšsēdētāja 1.vietnieks, finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks, sociālo un veselības aizsardzības lietu komitejas un plānošanas un infrastruktūras attīstības lietu komitejas loceklis

Pabeigtas šādas mācību iestādes: Rīgas Medicīnas institūts, 1975., ārstniecības fakultāte

Latviešu valodas prasmes pašnovērtējums: brīvi

Tautība: krievs

Pieņemšanas laiks un vieta:

katru pirmdienu Krāslavas novada domē (Rīgas iela 51, 4. kab.) 
no 14.00 - 16.00 

Jāzeps Dobkevičs

Dzimšanas gads: 1950

Pilsonība: Latvijas

Dzīves vieta: Krāslava

Izglītība: augstākā

Darba vieta un amats: domes deputāts, sociālo un veselības aizsardzības lietu komitejas un  izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Pabeigtas šādas mācību iestādes: Maskavas kultūras institūts, 1981., teātra režisors

Latviešu valodas prasmes pašnovērtējums: brīvi

Tautība: polis

Pieņemšanas vieta un laiks:

katra mēneša pirmā piektdiena Krāslavas kultūras namā (Rīgas iela 26, 2.stāvs) no 9.00 - 12.00

Vera Bīriņa

Dzimšanas gads : 1964

Pilsonība : Latvijas

Dzīves vieta : Krāslavas novads

Izglītība : augstākā

Darba vietas un ieņemamie amati : Krāslavas novada Robežnieku pagasta pārvalde, plānotāja, Krāslavas novada dome, deputāte, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja, sociālo un veselības aizsardzības lietu komiteju locekle

Pabeigtas šādas mācību iestādes: Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 1993, agronome

Latviešu valodas prasmes pašnovērtējums: teicami

Pieņemšanas vieta un laiks:

otrdienās no 14.00 - 16.00

Robežnieku pagasta pārvaldē,

trešdienās no 12.00 - 15.00

Joņinu Tautas bibliotēkā

Antons Ļaksa

Dzimšanas gads: 1965

Pilsonība: Latvijas

Dzīves vieta: Krāslavas novads

Izglītība: vidējā speciālā

Darba vieta un amats: Krāslavas novada Kombuļu pagasta pārvalde, atbildīgais par elektrosaimniecību, Krāslavas novada dome, deputāts, finanšu un plānošanas, un infrastruktūras attīstības komiteju loceklis

Pabeigtas šādas mācību iestādes: Fr.Roziņa Maltas sovhoztehnikums, 1984., tehniķis- elektromehāniķis

Latviešu valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā

Tautība: latvietis

Pieņemšanas vieta un laiks:

Kombuļu pagasta pārvaldē

trešdienās no 14.00 - 15.00

Ēriks Zaikovskis

Dzimšanas gads: 1969

Pilsonība: Latvijas

Dzīves vieta: Krāslavas novads

Izglītība: augstākā

Darba vieta un amats: Krāslavas Varavīksnes vidusskola, sākumklašu skolotājs, kristīgās mācības skolotājs, Krāslavas Poļu biedrība, priekšsēdētāja vietnieks, Krāslavas novada dome, deputāts, plānošanas un infrastruktūras attīstības un izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju loceklis
Pabeigtas šādas mācību iestādes: Liepājas pedagoģiskais institūts, 1991, sākumklašu skolotājs
Latviešu valodas prasmes pašnovērtējums: labs

Tautība: baltkrievs

Pieņemšanas vieta un laiks:

Vēlams iepriekš sazināties pa tālr. 26286256

Viktorija Lene

Dzimšanas gads : 1961

Pilsonība : Latvijas

Dzīves vieta : Krāslavas novads

Izglītība : vidējā speciālā

Darba vieta un ieņemamais amats : Krāslavas novada dome, speciālists-koordinators, zemnieku saimniecība "Smilgas", pārvaldniece, SIA LLKC, Krāslavas novada lauku attīstības konsultante, Krāslavas novada dome, deputāte, plānošanas un infrastruktūras attīstības lietu komitejas priekšsēdētāja, finanšu komitejas un sociālo un veselības aizsardzības lietu komiteju locekle

Pabeigtas šādas mācību iestādes : Bulduru sovhoztehnikums, 1980, agronoms-dārzkopis

Latviešu valodas prasmes pašnovērtējums : dzimtā

Tautība : latviete

Pieņemšanas laiks un vieta:

mēneša pirmā ceturtdiena no 14.00 - 15.00

 Skolas ielā 7, Krāslava

Lūgums iepriekš zvanīt pa tālr. 29357269

Valentīna Bārtule

Dzimšanas gads : 1957

Pilsonība : Latvijas

Dzīves vieta : Krāslavas novads

Izglītība : augstākā

Latviešu valodas prasmes pašnovērtējums : brīvi

Darba vieta un ieņemamais amats : Indras pagasta pārvaldes lauksaimniecības attīstības speciāliste,   
Indras pagasta pārvaldes  zemes lietu speciāliste, Krāslavas novada dome, deputāte, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un finanšu komiteju locekle

Pabeigtas šādas mācību iestādes : Latvijas lauksaimniecības akadēmija 1979, diplomēta agronome 

Tautība : krieviete

Pieņemšanas vieta un laiks:

Jānis Tukāns

Dzimšanas gads: 1963

Pilsonība: Latvijas

Dzīves vieta: Krāslavas novads

Izglītība: augstākā

Darba vieta un amats: Krāslavas Valsts ģimnāzija, direktors, Krāslavas novada dome, deputāts, sociālo un veselības aizsardzības lietu komitejas priekšsēdētājs, finanšu, izglītības, kultūras un sporta komiteju loceklis

Pabeigtas šādas mācību iestādes: Daugavpils universitāte, 2000., skolu vadošie darbinieki, Daugavpils pedagoģiskais institūts, 1986., matemātikas un fizikas skolotājs

Latviešu valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā

Tautība: latvietis

Pieņemšanas laiks un vieta:

Krāslavas Valsts ģimnāzija, direktora kab. (II stāvs),

otrdienās no plkst. 9.00 - 10.00 un  trešdienās no plkst. 17.00 - 18.00.

Vēlams iepriekš sazināties pa tālr. 27526473.

Janīna Vanaga

Dzimšanas gads: 1962

Pilsonība: Latvijas

Dzīves vieta: Krāslavas novads

Izglītība: augstākā

Darba vieta un amats: Krāslavas novada Sociālais dienests, sociālā darbiniece Aulejas pagastā, Aulejas pagasta lauksaimniecības konsultante, Krāslavas novada dome, deputāte, plānošanas un infrastruktūras attīstības lietu komitejas un sociālo un veselības attīstības lietu komiteju locekle

Pabeigtas šādas mācību iestādes: Latvijas lauksaimniecības akadēmija, 1985,  agronomija, SDSPA "Attīstība", 2004, sociālais darbinieks

Latviešu valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā

Tautība: latviete

Pieņemšanas laiks un vieta:

Mēneša pirmā trešdiena, plkst. 13.00-14.00, Aulejas pagasta pārvaldē

Lūgums iepriekš sazināties par tālruni 26352336

Aleksandrs Savickis

Dzimšanas gads: 1965

Pilsonība: Latvijas

Dzīves vieta: Krāslavas novads

Izglītība: augstākā

Darba vieta un amats: SIA "GSK" valdes loceklis, Krāslavas novada dome, deputāts, finanšu komitejas un  plānošanas un infrastruktūras attīstības lietu komitejas loceklis

Pabeigtas šādas mācību iestādes: Latvijas lauksaimniecības akadēmija, 1987,  inženieris - mehāniķis

Latviešu valodas prasmes pašnovērtējums: brīvi

Tautība: latvietis

Pieņemšanas laiks un vieta:

Raimonds Kalvišs

Dzimšanas gads: 1980

Pilsonība: Latvijas

Dzīves vieta: Daugavpils pilsēta

Izglītība: augstākā

Darba vieta un amats: SIA "Melissa-K", rīkotājdirektors, SIA "Rems R", valdes loceklis, Biedrība "BITS", valdes loceklis, Krāslavas novada dome, deputāts, finanšu komitejas loceklis

Pabeigtas šādas mācību iestādes: Rīgas Tehniskā Universitāte, Telekomunikāciju koledža, 2001, praktiskais inženieris

 Latviešu valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā

Tautība: latvietis 

Pieņemšanas laiks un vieta:

Dmitrijs Zalbovičs

Dzimšanas gads: 1986

Pilsonība: Latvijas

Dzīves vieta: Krāslavas novads

Izglītība: augstākā

Darba vieta un amats: Z/S "Alas" īpašnieks, Z/S "Vaicuļevas" darbinieks, Krāslavas novada dome, deputāts, plānošanas un infrastruktūras attīstības lietu komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Pabeigtas šādas mācību iestādes: Latgales transporta un sakaru tehniskā skola, Višķu Profesionālā vidusskola - lauku īpašuma apsaimniekotājs, Transporta un Sakaru institūts - vadītāja kvalifikācija transporta un biznesa loģistikā

 Latviešu valodas prasmes pašnovērtējums: teicami

Tautība: 

Pieņemšanas laiks un vieta:

Gunārs Svarinskis

Dzimšanas gads : 1966

Pilsonība : Latvijas

Dzīves vieta : Krāslavas novads

Izglītība: vidējā

Darba vieta un ieņemamais amats: Krāslavas novada Indras pagasta pārvalde, komunālās saimniecības vadītājs, Krāslavas novada dome, deputāts, finanšu komitejas un izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas loceklis un sociālo un veselības aizsardzības lietu komiteju loceklis

Pabeigtas  šādas mācību iestādes: Ezernieku vidusskola, 1984, vispārējā vidējā izglītība

Latviešu valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā

Tautība: latvietis

Pieņemšanas vieta un laiks:

Indras pagasta pārvaldes telpās 

pirmdienās un trešdienās - 09.00 - 10.00

Vjačeslavs Aprups

Dzimšanas gads: 1961

Pilsonība: Latvijas

Dzīves vieta: Krāslavas novads

Izglītība: augstākā

Darba vieta un amats: SIA "Krāslavas slimnīca", ķirurģiskās nodaļas vadītājs, Krāslavas novada dome, deputāts,  izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas loceklis

Pabeigtas šādas mācību iestādes: Rīgas Medicīnas institūts

Latviešu valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā

Tautība: latvietis

Pieņemšanas laiks un vieta: