Iepirkumi 2009. gadā

Lēmuma pieņemšanas datumsLīguma priekšmetsIzpildītājsLīgumcena (LVL bez PVN)Līguma darbības termiņš
13.01.2009.Cūkgaļas, liellopu gaļas piegāde Krāslavas PII”PīlādzītisZS”Apskalnes”, reģ. Nr.41501010562Ls 8004.0012 mēneši
13.01.2009.Dārzeņu, konservēto dārzeņu piegāde Krāslavas PII”PīlādzītisSIA „Lietas MD”, reģ. Nr.40003592976Ls 2500.0012 mēneši
13.01.2009.Vistas šķiņķu, desas izstrādājumu piegāde Krāslavas PII”PīlādzītisSIA”Forevers”, reģ. Nr.40003307535Ls 1287.0012 mēneši
16.02.2009.Dzīvojamo māju tekošo remontu materiālu un pasta kastīšu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām iegāde 2009.gadamSIA "Rumba centrs", reģ. Nr. 4153006843, SIA "Celmeņi ASK", 41503016076, SIA "GSK", reģ. Nr.45903000931, SIA "Rols", reģ, Nr. 41503011721, SIA "Sajers", reģ. Nr. 40003328414, SIA "Rīgas laku un krāsu rūpnīca", reģ. Nr. 40003284444, SIA "Vita V", reģ. nr. 45901000053Ls 9900,00Līguma darbības laiks- 12 mēneši
16.02.2009.Dzīvojamo māju ūdensvadu, kanalizācijas un apkures sistēmu apkopei un remontam paredzēto materiālu iegāde 2009.gadamSIA "Rumba centrs", reģ. Nr.41503006843, SIA "GSK", reģ. Nr. 45903000931, SIA "Krāslavas agrotehnika", reģ. nr. 40003170458, SIA "Leven", reģ. Nr. 40003156929, SIA "Vita V", reģ.Nr. 45901000053Ls 9850,00Līguma darbības laiks- 12 mēneši
16.02.2009.Autotransporta un traktortehnikas remontam paredzēto materiālu, rezerves daļu, remontdarbu veikšanas pakalpojuma iegāde 2009.gadamSIA "Optima D", reģ. Nr. 41503023523, SIA "GSK", reģ. Nr. 45903000931, SIA "Dārzkalni Ž", 4150101970, SIa "Ortus C", reģ. Nr. 41503027366Ls 9700,00Līguma darbības laiks- 12 mēneši
01.04.2009.Degvielas iegāde Krāslavas sporta skolas vajadzībām 12 mēnešu periodamSIA "RusLatNafta", reģ. Nr. 40002497879Ls 3160,0012 mēneši
09.04.2009.Uzkausējamais ruberoīds (4,0-4,5 k/m2 virsklājs) 800 m2SIA "Birkoff", reģ. Nr.40103178250Ls 1129,40Līguma izpildes termiņš - 30 dienas
15.04.2009.Meža kapu kapličas saimniecības ēkas izbūveSIA "Krāslavas ūdens", reģ, Nr.45903000240Ls 4523.88Līguma izpildes termiņš - 30 dienas
20.04.2009.Degvielas iegāde Krāslavas Varavīksnes vidusskolas autotransporta vajadzībāmSIA "RusLatNafta", reģ. Nr. 40002497879Ls 1400,00Līguma darbības laiks- 12 mēneši
20.04.2009.Kancelejas preču piegāde KrāslavasVaravīksnes vidusskolas vajadzībām 2009.gadāSIA "KRISTAFORS", reģ. Nr. 41503030648;SIA "Visla D", reģ. Nr.41503019208;SIA "Enerteks", reģ. 40003005546Ls 1500,00Līguma darbības laiks- 12 mēneši
20.04.2009.Sanitāri higiēnisko un kopšanas līdzekļu piegāde KrāslavasVaravīksnes vidusskolas vajadzībām 2009.gadāSIA "Mayeri profesional", reģ. Nr.44103033190;SIA "Vita V", reģ. Nr. reģ. Nr. 45901000053Ls 3294,00Līguma darbības laiks- 12 mēneši
28.04.2009.Vieglās automašīnas iegāde operatīvajā līzingā uz 5 gadiemSIA "CN Motors", reģ. Nr. 415030285889462,81 EURLīguma darbības laiks - 5 gadi
06.05.2009.Datortehnikas iegāde projekta LLI – 046 „Jaunas kvalitātes tēla un infrastruktūras attīstība attālās pierobežas pilsētās Zarasos un Krāslavā” („New Quality Image”) vajadzībāmSIA "Kraisnet", reģ. Nr.51503039051Ls 2815.00Līguma izpildes termiņš - divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas
15.05.2009.Ceļa zīmju uzstādīšana Krāslavas novadāSIA "Krāslavas ūdens", reģ. Nr.45903000240Ls 8535.63Līguma darbības laiks- 6 mēneši
09.06.2009.700m3 malkas (garums līdz 3m) piegādeSIA "Selko īpašumi",reģ. Nr.45403018293, Mežasaimnieku apvienība "Krāslava",reģ. Nr. 40008085162Ls 7920,00Līguma izpildes termiņš - 3 mēneši
09.06.2009.Tīmekļa lapas dizaina uzlabošana un funkcionalitātes paplašināšanaSIA „Kraisnet”, reģ.Nr.51503039051Ls 3150.00Līguma izpildes termiņš - divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas
09.06.2009.Sporta laukumu ierīkošanas darbi Krāslavas pilsētas parka teritorijāSIA "Krāslavas ūdens", reģ. Nr.45903000240Ls 3210.49Līguma izpildes termiņš - divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas
12.06.2009.Dzīvojamās mājas Raiņa ielā 15, Krāslavā ārējās kanalizācijas caurules nomaiņaSIA "Nordserviss", reģ. Nr. 41503022547Ls 7920,00Līguma izpildes termiņš - 3 mēneši
17.06.2009.Metāla durvju iegāde dzīvojamām mājām Raiņa ielā 2, Baznīcas ielā 17, Baznīcas ielā 19, KrāslavāSIA "DKL", reģ. Nr. 41503024779Ls 3319,11Līguma izpildes termiņš - 3 mēneši
18.06.2009.Basketbola un pludmales volejbola konstrukciju iegādeSIA "IVS-D", reģ.Nr.41503042882Ls 1317.35Līguma izpildes termiņš - divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas
10.07.2009.Malkas piegāde Krāslavas Vēstures un mākslas muzejam, id. nr. KVMM-2009/01SIA "Alīna U", reģ. Nr. 41502018188; Olga Jakovele, p.k.-----------Ls 1430,-Līguma izpilde līdz 31.08.2009.
22.07.2009.Kancelejas preču iegāde skolēnu nodrošināšanai ar skolas piederumiem un mācību grāmatāmSIA "Kristafors", reģ. Nr.41503030648Ls 4000,-Līguma darbības termiņš 3 mēneši
20.08.2009.08.2009.Ceļa posma "Borovka - Dvorišče (1,6 km) Kaplavas pagastā uzturēšanas darbi"SIA "Valmeks", reģ. Nr. 45903001636Ls 3520,00
26.08.2009.Sporta zāles grīdas seguma virskārtas atjaunošana Krāslavas Varavīksnes vidusskolā, iepirkuma id. Nr. KVV-2009/06SIA "Sporta halle", reģ. nr. 40003332710Ls 1701,00Līguma saistību izpilde līdz 18.09.2009.
08.09.2009.Projekta vadītāja un koordinatora pakalpojumi ERAF projektā "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Krāslavas Varavīksnes vidusskolā un Krāslavas vakara vidusskolā"Aina Dzalbe, nod maks. reģ. Nr. 20068312413, Igors Markušenoks, nod. maks. reģ. Nr. 05105612402Ls 1198,93 un Ls 1198,92Līguma darbības termiņš -30.09.2010.
14.09.2009.Krāslavas novada pašvaldības 2009.gada finanšu revīzijas veikšanaA/S "BDO Invest Rīga", reģ. Nr. 40003035771Ls 2100,00Līguma saistību izpilde - 2010.gada 20.aprīlis
09.10.2009.Ūdenssaimniecības objektu novērošanas sistēmas piegādeSIA "Kraisnet", reģ. Nr. 51503039051Ls 8832,05Līguma izpildes termiņš - 3 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas
12.10.2009.Skaņu aparatūras komplekta iegāde projekta "aprīkojuma iegāde kultūras pasākumu organizēšanas kvalitātes uzlabošanai Krāslavas novadā" ietvarosSIA "Diogens audio", reģ. Nr. 43203002997Ls 5778,56Līguma izpildes termiņš - 3 mēnešu laikā no projekta apstiprināšanas dienas
12.10.2009.Pārvietojamo tualešu un izlietņu iegāde projekta "Aprīkojuma iegāde kultūras pasākumu organizēšanas kvalitātes uzlabošanai Krāslavas novadā" ietvarosSIA "Aleksis M", reģ. Nr. 40003525975Ls 2310,00Līguma izpildes termiņš - 3 mēnešu laikā no projekta apstiprināšanas dienas
12.10.2009.Estrādes tenta iegāde projekta "Aprīkojuma iegāde kultūras pasākumu organizēšanas kvalitātes uzlabošanai Krāslavas novadā" ietvarosSIA "Diogens audio", reģ. nr. 43203002997Ls 3950,00Līguma izpildes termiņš - 3 mēnešu laikā no projekta apstiprināšanas dienas
12.10.2009.Papildus būvdarbi ERAF projekta "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiāli tehniskās bāzes nodrošīnāšana Krāslavas Varavīksnes vidusskolā" būvdarbu līguma "Mācību kabinetu renovācija Krāslavas Varavīksnes vidusskolā" ietvarosSIA "Vanpro", reģ. Nr. 41503039331Ls 9988,94Līguma izpildes termiņš - 40 dienu laikā no līguma noslēgšanas
12.10.2009.Mēbeļu izgatavošana un uzstādīšana ERAF projekta "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Krāslavas Varavīksnes vidusskolā" ietvarosSIA "Bio Nams", reģ. Nr. 41503028889Ls 5981,00Līguma izpildes termiņš -20 dienas no līguma noslēgšanas
23.10.2009.Ielu norāžu piegāde un uzstādīšana Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam (ERAF) un Krāslavas novada domes līdzfinansētā projekta "Harmoniskā pārrobežu sadarbība satiksmes drošības uzlabošanai Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās" (LLI-006) ietvarosSIA "IVS-D", reģ. Nr.41503042882Ls 5638,00Līguma izpilde 30 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas
23.10.2009.Videonovērošanas sistēmas uzstādīšana Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam (ERAF) un Krāslavas novada domes līdzfinansētā projekta Nr. LLI-046 "Jaunas kvalitātes tēla un infrastruktrūras attīstība attālās pierobežas pilsētās Zarasos un Krāslavā" ietvaros un integrēšana Krāslavas novada domes datu tīklāSIA "Kraisnet", reģ. Nr. 51503039051Ls 9991,51Līguma izpilde 30 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas
27.10.2009.Metāla durvju iegāde kāpņu telpām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājam KrāslavāSIA "Vārtu Dizains Grupa", reģ. Nr. 50103008911Ls 5008,19Līguma izpilde 30 dienu laikā no līguma noslēgšanas
27.10.2009.Datortehnikas piegāde un uzstādīšana projekta "Jauna izglītības pakalpojuma izveide Krāslavas novadā profesionālās un mūžizglītības attīstībai kokapstrādes jomā" ietvarosSIA "LatInSoft", reģ. Nr.41503001047Ls 9063,43Līguma izpilde 3 mēnešu laikā no projekta apstiprināšanas dienas
04.11.2009.Video novērošanas kameru uzstādīšana un integrēšana Krāslavas novada datu tīklā Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam (ERAF) un Krāslavas novada domes līdzfinansēta projekta Nr. LLI-006 "Harmoniska pārrobežu sadarbība satiksmes drošības uzlabošanai Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās" ietvarosSIA "Kraisnet", reģ. Nr. 51503039051Ls 5192,50Līguma izpilde 30 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas