Iepirkumi 2010. gadā

Publicēšanas
datums
Iepirkuma identifikācijas
numurs
Iepirkuma nosaukums
Piedāvājumu iesniegšanas
termiņš
Lēmuma pieņemšanas
datums

28.12.2010

KND–2010/44/ERAF

Kraslavas pils fasazu un parka rekonstrukcijas darbi

Nolikums ar grozījumiem.pdf

Tehniskais projekts iepirkuma 1.dalai

Tehniskais projekts iepirkuma 2.dalai

Atbildes1

Atbildes2

2011. gada 
22. martam plkst.10.00

I daļa - 28.04.2011

II daļa - 19.04.2011

27.12.2010

KND-2010/45/ESF

Krāslavas novada pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas personāla pakalpojumi

Nolikums

2011. gada 07. janvārim plkst. 12:00

07.01.2011

23.12.2010

KS/2010/9

Videokolonoskopa komplekta piegade,
saskana ar tehnisko specifikaciju

NOLIKUMS.pdf

2011.gada
10.janvarim,
plkst.10.00

14.01.2011

23.12.2010

KS/2010/8

Videogastroskopa komplekta piegade,
saskana ar tehnisko specifikaciju

NOLIKUMS.pdf

2011.gada
10.janvarim,
plkst.10.00

14.01.2011

21.12.2010

KND–2010/43/ERAF

Tehnisko projektu izstrade Kraslavas pils kompleksa inzeniertehniskajiem tikliem un Amatu majai

Nolikums

Atbildes vestule 1

Atbildes vestule 2

2011. gada 24. janvaris plkst. 10:00

Iepirkuma procedūra pārtraukta

17.12.2010

KND–2010/42/ERAF

„Buvuzraudzibas pakalpojumi projekta
„Augusta un Rigas tranzitielu (A6 269.050-271.220 km) Kraslava rekonstrukcija””

Nolikums.pdf

2011.gada
4.janvara
plkst.9:00

12.01.2011

09.12.2010

KND-2010/39

„Kraslavas pilsetas tranzitielu uzturesana 2011.gada”

Instrukcija.pdf

2010.gada
20.decembra
plkst.9:00

21.12.2010

01.12.2010

KS/2010/7/ERAF/2

„Tehnisko projektu izstrade SIA „Kraslavas slimnica” uznemsanas nodalas,
morga, sterilizacijas nodalas renovacijai, autoruzraudziba”

Nolikums.pdf

Pielikums1.zip

Pielikums2.zip

 

2010.gada
13.decembra
plkst. 10:00

30.12.2010

26.11.2010

KS/2010/5

„Partikas produktu piegade
SIA „Kraslavas slimnica” vajadzibam 2011.gada”

Nolikums.pdf

Tehniska specifikacija

2011.gada
04.janvarim
plkst.14:00

18.01.2011

25.11.2010

KND – 2010/41

„Automasinas iegade pasvaldibas vajadzibam”

Instrukcija.pdf

2010.gada
6.decembra 
plkst.09:00

06.12.2010

23.11.2010

KS/2010/6/ERAF/1

„SIA „Kraslavas slimnica” registraturas, uzgaidamas telpas,
kapnu telpas, terapijas nodalas renovacijas darbi, 
pieejas izveidosana cilvekiem ar funkcionalajiem traucejumiem”

Nolikums.pdf

1-Stavs

2-Stavs

2010.gada 
06.decembra
plkst.10:00

13.12.2010

17.11.2010

KND-2010/40/ERAF

“Kraslavas novada Piedrujas pagasta Piedrujas ciema udenssaimniecibas attistibas  buvprojekta izstrade”

Instrukcija, tehniska specifikacija.pdf

Piedruja-DU.pdf

APU-pagasti.doc

 

2010.gada
29.novembra
plkst.9:00

29.11.2010

15.11.2010

KND-2010/38/ELFLA

“Kraslavas novada Kombulu pagasta cela uz Sauleskalnu  rekonstrukcija“

Nolikums.pdf

Tehniskais projekts

2010.gada
20.decembris
plkst.10.00

14.01.2011

09.11.2010

KND – 2010/37/ELFLA

“Kraslavas novada Indras ciema saietu nama vienkarsota renovacija”

Instrukcija un specifikacija.pdf

2010.gada
22.novembra
plkst.9:00

24.11.2010

26.10.2010

KVLPP/2010/3

Medikamentu un medicinas precu piegadi Kraslavas veco lauzu pansionata „Priedes”

Nolikums.pdf

2010.gada
05.novembris
pulksten 14.00

08.11.2010

19.10.2010

KND-2010/33

“Ielu un  laukumu uzturesanas tehnikas piegade“

NOLIKUMS.pdf

2010.gada
22.novembris
plkst.10.00

22.11.2010

18.10.2010

KND – 2010/35/ERAF

„Kraslavas pils kompleksa pils fasazu un parka tehnisko projektu izstrade un autoruzraudziba”

Instrukcija pretendentiem.pdf

2010.gada
29. oktobrim 
plkst. 9:30

09.11.2010

18.10.2010

KND – 2010/34/ERAF

„Kraslavas pilsetas vesturiska centra dienvidaustrumu dalas attistibas koncepcijas izstrade”

Instrukcija pretendentiem.pdf

Atbilde1.pdf

2010.gada
29.oktobrim
plkst.9:00

01.11.2010

13.10.2010

KND-2010/31

“Skolenu autobusa ar 19+1 sedvietam iegade“

Nolikums.pdf

2010.gada
15.novembris
plkst.10.00

15.11.2010

11.10.2010

KND – 2010/32/ERAF

„Petijums un pamatojums naturalo resursu paterina uzskaites un kontroles sistemas izveidei”

Instrukcija pretendentiem.pdf

2010.gada
22.oktobrim 
plkst. 9:00

04.11.2010

05.10.2010

KND-2010/26

“Automasinas iegade pasvaldibas vajadzibam“

Nolikums.pdf

2010.gada 
5.novembris

plkst.10.00

08.11.2010

16.09.2010

KND – 2010/29/ELFLA

“Mieras ielas  rekonstrukcija (1.karta) Kraslavas novada  Skaistas ciema”

Instrukcija  un tehniskaa specifikacija Miera iela.pdf

GT5-1Kapnu stiegrojums.pdf
GT5-2Kapnu stiegrojums-K2.pdf
PaskRaksts.pdf

Skaista akl trase.pdf
Skaista projekts.pdf
GT1-1Skaistaplans.pdf
GT1-4Skaistaplans.pdf
GT2-1Griezumi.pdf
GT0-1Vispdati.pdf
GT4-1Caurteka.pdf
GT3-1 Nobrauktuves.pdf
GT1-2Skaistaplans.pdf
GT0-2Trasesplans.pdf
GT1-3Skaistaplans.pdf

 

2010.gada
27.septembra
plkst. 9:00

27.09.2010

03.09.2010

KND-2010/28/ELFLA

„Apkures katla iegade energoapgades sistemas darbibas
nodrosinasanai Kraslavas novada Robeznieku pagasta”

Instrukcija un tehn specifikacija.pdf

2010.gada
13.septembra
plkst.9:00

13.08.2010

02.09.2010

KND-2010/27/KPFI

“Kraslavas novada pasvaldibas eku energoefektivitates paaugstinasana“

Nolikums.pdf

Atbilde-1.pdf

Mezgls.dwg

Atbilde-2.pdf

Atbilde_3

Atbilde-4

Pielikums

Atbilde-6

Pielikums1

Pielikums2

Pielikums3

Atbilde-7

Pielikums1

2010.gada
20.decembris
plkst.10.00

24.03.2011

18.08.2010

KND-2010/25/ERAF

“Augusta ielas un Rigas ielas posma Kraslava rekonstrukcija“

Nolikums_AR_ielu__rekonstrukcijai.pdf

Ielas_apgaismojums.pdf

UKT.pdf

VST.pdf

GT-Dala.pdf

Paskaidrojuma_raksts.pdf

1.sejums_vispariga_dala.pdf

6.sejums_tehniskais_projekts.pdf

Geologiska izpete.pdf

apgaism_trase.dwg

topene_palabota.dwg

GT-5-0.dgn

vst_Aug_Rig_Proj.dgn

STAND-UK-01.dgn

AR ielas atbilde.pdf

AR ielas atbilde 2-1.pdf

AR ielas atbilde-2

 

2010.gada 20.septembris
plkst.10.00

11.10.2010

12.08.2010

KNSPP – 2010/01

„Skolenu parvadasanas autobusa pakalpojumi Skaistas pagasta parvaldei”

Skolenu_parvadasana_no_Skaistas.pdf

2010.gada
23.augusts
plkst. 9.00

23.08.2010

06.08.2010

KND-2010/21/ERAF

Augusta ielas un Rīgas ielas posma Krāslavā rekonstrukcija

Nolikums_AR_ielu__rekonstrukcijai.pdf

GT-Dala.pdf

Ielas_apgaismojums.pdf

UKT.pdf

VST.pdf
 

 

2010.gada
10. septembris
plkst. 9.00

Pārtraukts

16.08.2010

04.08.2010

SOCIĀLAIS DIENESTS 2010/01

Kancelejas preču iegāde skolēnu nodrošināšanai ar skolas piederumiem un mācību grāmatām

Instrukcija_un_tehn_specifikacija_SD.pdf

2010.gada
16. augusts
plkst. 9.00

16.08.2010

21.07.2010

KPS-2010/01

Pārtikas piegāde Krāslavas pamatskolas skolēnu ēdināšanas vajadzībām

Nolikums_produktu_piegādei.pdf

2010.gada
23. augusts
plkst. 9.00

31.08.2010

01.07.2010

KNŪPP – 2010/01

Lietotas vieglās automašīnas ar kravas kasti piegāde Ūdrīšu pagasta pārvaldes vajadzībām

Instrukcija ieinteresētajiem piegādātajiem
piedāvājuma sagatavošanai un tehniskā specifikācija.pdf

2010.gada
12.jūlijs
plkst. 9.00

13.07.2010

30.06.2010

KND-2010/23/ELFLA

Krāslavas novada Ūdrīšu pagasta Augstkalnes ciema ielu rekonstrukcija

GT0-1Vispdati.pdf
GT0-2Trasesplans.pdf
GT1-1Celtniekuplans.pdf
GT1-2Celtniekuplans.pdf
GT1-3Dikuplans.pdf
GT1-4Dikuplans.pdf
GT1-5Jaunaplans.pdf
GT1-6Avotuplans.pdf
GT1-7Avotuplans.pdf
GT1-8KalnaDarzaplans.pdf
GT2-1Griezumi.pdf
GT3-1_Nobrauktuves.pdf
GT3-2_Nobrauktuves.pdf
GT4-1Caurteka.pdf


Nolikums_ielu__rekonstrukcijai.pdf
Paskaid_raksts_iepirkumam.pdf
 

2010.gada
2. augusts
plkst. 9.00

03.08.2010

22.06.2010

KND – 2010/22/ERAF

Krāslavas pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” infrastruktūras attīstība

Instrukcija__un_tehn_specifikacija_PII_Piladzitis.pdf
Paskaidrojums_raksts.pdf
PROJEKTA_sastavs.pdf
rasejumi.dwg.zip
Siltumtehniskais_aprekins.pdf
Tehnisks_apsekoanas_atzinums.pdf
Titullapa_TP_AR.pdf
 

2010.gada
5. jūlijs
plkst. 9.00

08.07.2010

24.03.2010

KS/2010/4

MEDIKAMENTU PIEGĀDE SIA “KRĀSLAVAS SLIMNĪCA” 2010. GADĀ

Nolikums

Tehniskā specifikācija

2010.gada
26. aprīlis
plkst. 9.00

14.05.2010

15.06.2010

2010/20

Autobusu pakalpojumu nodrošināšana X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku Krāslavas novada dalībniekiem

Instrukcija ieinteresētajiem piegādātajiem piedāvājuma sagatavošanai un tehniskā specifikācija

2010.gada
28. jūnijs
plkst. 9.00

28.06.2010

02.07.2010

15.06.2010

2010/19

X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Krāslavas novada dalībnieku ēdināšanas pakalpojumu sniegšana

Instrukcija ieinteresētajiem piegādātajiem piedāvājuma sagatavošanai un tehniskā specifikācija

2010.gada
17. jūnijs
plkst. 14.00

17.06.2010

08.06.2010

KND-2010/18/ERAF

Rīgas ielas posma Krāslavā rekonstrukcija

Nolikums

2010.gada
12. jūlijs
plkst. 10.00

13.07.2010

08.05.2010

KND – 2010/17/ERAF

Indras pagasta Indras ciema ūdenssaimniecības attīstības būvprojekta izstrāde

Instrukcija ieinteresētajiem piegādātajiem piedāvājuma sagatavošanai un tehniskā specifikācija

Shēma

2010.gada
24. maijs
plkst. 10.00

24.05.2010

05.05.2010

KND – 2010/16

Skaistas pagasta ceļa (P61 – Geibi) posma asfaltbetona seguma atjaunošana

Instrukcija ieinteresētajiem piegādātajiem
piedāvājuma sagatavošanai un tehniskā specifikācija

Profils.pdf

Atbilde1.pdf

2010.gada
21. maijs
plkst. 9.00

24.05.2010

30.04.2010

RPP – 2010/1

Malkas piegāde Robežnieku pagasta pārvaldes vajadzībām 2010. gadā

Instrukcija ieinteresētajiem piegādātājiem
piedāvājuma sagatavošanai un tehniskā specifikācija

2010.gada
17. maijs
plkst. 9.00

17.05.2010

03.05.2010

KND – 2010/10/ELFLA

Mieras ielas rekonstrukcija (1.kārta) Krāslavas novada Skaistas ciemā

Instrukcija ieinteresētajiem piegādātājiem
piedāvājuma sagatavošanai un tehniskā specifikācija

Ielas apgaismojuma projekts_1

Ielas apgaismojuma projekts_2

 

2010.gada
19. maijs
plkst. 9.00

19.05.2010

03.05.2010

KND 2010/14/ELFLA

Krāslavas novada Kaplavas ciema Kaplavas ielas rekonstrukcija

Instrukcija ieinteresētajiem piegādātajiem piedāvājuma sagatavošanai un tehniskā specifikācija

ELEKTRIBA.zip

 

2010.gada
19. maijs
plkst. 9.00

19.05.2010

03.05.2010

KND 2010/13/ELFLA

Krāslavas novada Indras pagasta ielu un ceļu rekonstrukcija

Instrukcija ieinteresētajiem piegādātajiem
piedāvājuma sagatavošanai un tehniskā specifikācija

Darza_iela_CD.zip

Z_P_cels_CD.zip

2010.gada
19. maijs
plkst. 9.00

19.05.2010

03.05.2010

KND – 2010/12/ELFLA

Krāslavas novada Aulejas pagasta ceļu rekonstrukcija

Instrukcija ieinteresētajiem piegādātajiem piedāvājuma sagatavošanai un tehniskā specifikācija

Auleja_Reinieki.zip

Bleideli_Buseniski.zip

Buseniski_Bleideli.zip

Meza_Doski_Zaunerani.zip

Skipi_Kalvisi.zip

Uz_Skipu_gateri.zip

2010.gada
19. maijs
plkst. 9.00

19.05.2010

30.04.2010

KND – 2010/11/ERAF

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas infrastruktūras pielāgošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem

Instrukcija ieinteresētajiem piegādātajiem piedāvājuma sagatavošanai un tehniskā specifikācija

 

2010.gada
17. maijs
plkst. 9.00

27.05.2010

30.04.2010

KND – 2010/15

Lietota pasažieru mikroautobusa piegāde Kombuļu pagasta skolēnu pārvadājumu vajadzībām

Instrukcija ieinteresētajiem piegādātajiem piedāvājuma sagatavošanai un tehniskā specifikācija

2010.gada
17. maijs
plkst. 9.00

18.05.2010

27.04.2010

KND – 2010/09/ELFLA

Indras kultūras nama telpu rekonstrukcija

Instrukcija ieinteresētajiem piegādātajiem piedāvājuma sagatavošanai un tehniskā specifikācija

Atbilde1

2010.gada
13. maijs
plkst. 9.00

24.05.2010

26.04.2010

KND – 2010/08

Kaplavas pagasta tautas nama rekonstrukcija

Instrukcija ieinteresētajiem piegādātajiem piedāvājuma sagatavošanai un tehniskā specifikācija

Plāns.zip

Atbilde1

2010.gada
12. maijs
plkst. 9.00

14.05.2010

26.04.2010

KND – 2010/07/ELFLA

Robežnieku pagasta sporta centra rekonstrukcija

Instrukcija ieinteresētajiem piegādātajiem piedāvājuma sagatavošanai un tehniskā specifikācija

 

2010.gada
12. maijs
plkst. 9.00

14.05.2010

01.04.2010

KND – 2010/06/ERAF

Rekonstrukcijas darbu veikšana Krāslavas pilsētas vēsturiskā centra objektos projekta „Jaunas kvalitātes tēla un infrastruktūras attīstība attālās pierobežas pilsētās Zarasos un Krāslavā” ietvaros (2. kārta)

Instrukcija ieinteresētajiem piegādātajiem piedāvājuma sagatavošanai un tehniskā specifikācija

 

2010.gada
19. aprīlis
plkst. 9.00

21.04.2010

29.03.2010

IPP – 2010/1

Malkas piegāde Indras pagasta pārvaldes vajadzībām 2010.gadā

Instrukcija ieinteresētajiem piegādātajiem piedāvājuma sagatavošanai un tehniskā specifikācija

2010.gada
19. aprīlis
plkst. 9.00

 

26.03.2010

KNIPP – 2010/01

Pasažieru mikroautobusa piegāde Indras pagasta pārvaldes vajadzībām

Instrukcija ieinteresētajiem piegādātajiem piedāvājuma sagatavošanai un tehniskā specifikācija

2010.gada
14. aprīlis
plkst. 9.00

16.04.2010

01.02.2010

PII „Pienenīte” 2010/1

Pārtikas produktu piegāde Krāslavas PII „Pienenīte“

Instrukcija ieinteresētajiem piegādātajiem piedāvājuma sagatavošanai un tehniskā specifikācija

2010.gada
17. februāris
plkst. 9.00

 

28.01.2010

PIIPĪL-2010/01

Pārtikas preču piegāde Krāslavas novada PII“Pīlādzītis“

Instrukcija ieinteresētajiem piegādātajiem piedāvājuma sagatavošanai un tehniskā specifikācija

2010.gada
15. februāris
plkst. 9.00

16.02.2010

18.01.2010

KND 2010/03

Krāslavas pilsētas tranzītielu uzturēšana 2010.gadā

Instrukcija ieinteresētajiem piegādātajiem piedāvājuma sagatavošanai un tehniskā specifikācija

2010.gada
03. februāris
plkst. 9.00

04.02.2010

18.01.2010

KND – 2010/04

Atdzelzošnas stacijas būvniecība un iekārtu uzstādīšana Skaistas pagasta Skaistas ciemā

Instrukcija ieinteresētajiem piegādātajiem piedāvājuma sagatavošanai un tehniskā specifikācija

Specifikācija

Projekts.zip

Elektroapgāde.zip

Visa dokumentācija (.zip)

2010.gada
03. februāris
plkst. 9.00

21.05.2010

16.12.2009

KVĻPP 2009/2

Ēdināšanas pakalpojumi Krāslavas veco ļaužu pansionātam “Priedes” 2010.gadā

Instrukcija ieinteresētajiem piegādātajiem piedāvājuma sagatavošanai un tehniskā specifikācija

2009.gada
23. decembris
plkst. 9.00

04.01.2010

02.12.2009

4/2009 pārtika KBSRC

Pārtikas produktu piegāde Krāslavas BSRC „Mūsmājas”

Instrukcija ieinteresētajiem piegādātajiem piedāvājuma sagatavošanai un tehniskā specifikācija

2009.gada
18. decembris
plkst. 9.00

21.12.2009