Iepirkumi 2011. gadā

Publicesanas
datums
Iepirkuma identifikacijas
numurs
Iepirkuma nosaukums
Piedavajumu iesniegsanas
termins
Lemuma pienemsanas
datums

12.12.2011

KND-2011/51

"Krāslavas pilsētas tranzītielu uzturēšana 2012.gadā"

Nolikums

2011.gada 23.decembra plkst. 9:00

23.12.2011.

09.12.2011

KND-2011/49

Mikroautobusa iegāde pašvaldības policijas vajadzībām

Nolikums

2011.gada 20.decembra plkst. 9:00

 

07.12.2011

KND-2011/50/ERAF

Aglonas ielas  Krāslavā rekonstrukcija

Nolikums

Tehniskais projekts.zip

Atbilde1

Atbilde2

Atbilde3

2012.gada 23.janvāra plkst. 10:00 

15.05.2012

07.12.2011

KS/2011/11

„Pārtikas produktu piegāde SIA „Krāslavas slimnīca” vajadzībām 2012.gadā

Nolikums

Tehniskā specifikācija

2011. gada 19.decembra plkst. 10:00

03.01.2012

06.12.2011

KVĻPP/2011/1

Medikamentu un medicīnas preču piegāde Krāslavas veco ļaužu pansionātam „Priedes”

Nolikums

2011.gada 19.decembra plkst. 10:00

17.01.2012.

25.11.2011

KS/2011/10

Ehokardiogrāfijai paredzēta zonda iegāde SIA "Krāslavas slimnīca"

2011.gada 6.decembra plkst. 10:00

09.12.2011.

13.10.2011

 

KŪ 2011/1/KF

"Inženiertopogrāfiskā uzmērīšana, ģeotehniskā izpēte un tehnisko specifikāciju izstrāde Kohēzijas fonda līdzfinansējuma projektam"Ūdenssaimniecības pakapojumu attīstība Krāslavā, III kārta""

Nolikums

Pielikums-1Pielikums-2

2011.gada 28.oktobra plkst. 11:00

Pārtraukts

08.12.2011

13.10.2011

KND-2011/48/ERAF

Krāslavas pils fasāžu un parka rekonstrukcijas papildus būvdarbi

Nolikums

2011.gada 24.oktobra plkst. 9:00

24.10.2011

30.09.2011

KS/2011/09

Autorefkeratometra iegāde SIA "Krāslavas slimnīca" vajadzībām

Nolikums

2011.gada 11.oktobra plkst. 10:00

20.10.2011

29.09.2011

KND-2011/47/ERAF

Sociālā dienesta ēkas Grāfu Plāteru ielā 6, Krāslavā siltināšana ar vietējiem materiāliem

Nolikums

Tehniskā dokumentācija.zip

2011.gada 10.oktobra plkst. 9:00

11.10.2011

26.09.2011

KND – 2011/46

Krāslavas novada pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas personāla pakalpojumi

Nolikums

2011.gada 29.septembra plkst. 12:00

29.09.2011

12.09.2011

KND – 2011/45

Automašīnas iegāde p/a "Ūdensserviss K" vajadzībām

Nolikums

2011.gada 23.septembra plkst. 9:00

23.09.2011

09.09.2011

KNSPP – 2011/01

Skolēnu pārvadāšanas autobusa pakalpojumi Skaistas pagasta pārvaldei

Nolikums

2011.gada 28.septembra plkst. 9:00

 

29.08.2011

KNIPP-2011/4

Jumta seguma nomaiņa ēkai Jubilejas ielā 18A, Indrā

Nolikums

2011.gada 9.septembra plkst. 14:00

 

23.08.2011

KN 2011/6

Kāpņu telpu metāla ārdurvju piegāde un uzstādīšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Krāslavā

Nolikums

2011. gada 5. septembra plkst. 17:00

 

19.08.2011

KN 2011/5

Divu nepabeigtās celtniecības objektu demontāža Krāslavā

Nolikums

Līgums par demontāžu

2011. gada 1. septembra plkst. 17:00

 

18.08.2011

KND-2011/44

Datortehnikas piegāde Krāslavas novada domes vajadzībām

Nolikums

Atbilde1

2011.gada 29.augusta plkst. 9:00 

01.09.2011

18.08.2011

KND-2011/43/ERAF

Krāslavas novada Ezerkalna ciema ūdenssaimniecības attīstības būvdarbi

Nolikums

Tehniskais projekts.zip

2011.gada 29.augusta plkst. 9:00 

29.08.2011

18.08.2011

KNŪPP – 2011/02

Skolēnu pārvadāšanas autobusa pakalpojumi Ūdrīšu pagasta pārvaldei

Nolikums

2011.gada
29.augustam plkst. 9:00

 

12.08.2011

KND-2011/42/ERAF

Vides reklāmas objektu dizaina izstrāde, izgatavošana un piegāde Krāslavā

Nolikums

Skices.pdf

2011.gada 23.augustam plkst. 9:00

24.08.2011

08.08.2011

KNŪPP-2011/01

Ielu apgaismojuma tīkla izbūve Augstkalnē, Ūdrīšu pag., Krāslavas novads

Nolikums

Tehniskais projekts.zip

2011.gada 19.augusta plkst. 9:00

 

04.08.2011

KND-2011/41/ERAF

Krāslavas novada Izvaltas ciema ūdenssaimniecības attīstības būvdarbi

Nolikums

Tehniskais projekts.zip

2011.gada 15.augusta plkst. 9:00

15.08.2011

29.07.2011

KND-2011/38/ERAF

Apstādījumu izveidošana Krāslavas pilsētas vēsturiskā centra skvēros

Nolikums

Skices.zip

2011.gada 9.augusta plkst. 9:00

19.08.2011

04.08.2011

KND-2011/40/ELFLA

„Mieras ielas rekonstrukcija (2.kārta) Krāslavas novada Skaistas ciemā

Nolikums

Tehniskais projekts.zip

2011.gada 15.augusta plkst. 9:00

 

22.07.2011

KND-2011/37

Automātisko individuālo siltummezglu izbūve Krāslavas skolas divās ēkās

Nolikums

Shēma

2011.gada 2.augusta plkst. 9:00

03.08.2011

08.07.2011

KND-2011/36/ERAF

Krāslavas novada Skaistas ciema ūdenssaimniecības attīstības būvdarbi

Nolikums

Tehniskais projekts.zip

2011.gada 19.jūlija plkst. 9:00

26.07.2011

07.07.2011

KND-2011/35/ERAF

Krāslavas novada Ezerkalna ciema ūdenssaimniecības attīstības būvdarbi

Nolikums

Tehniskais projekts.zip

2011. gada 18. jūlija plkst. 9:00

18.07.2011

07.07.2011

KS/2011/8

Viena halogēna operācijas lampu komplekta ar satelītu piegāde, uzstādīšana un apkope ar 2 gadu garantiju

Nolikums

2011. gada 18. jūlija plkst. 10:00

 

04.07.2011

KND-2011/34/ERAF

Krāslavas novada Kombuļu ciema ūdenssaimniecības attīstības būvdarbi

Nolikums

Tehniskais projekts.zip

Atbilde1

2011. gada 8. augusta plkst. 10:00

 

30.06.2011

Sociālais dienests 2011/03

Kancelejas preču iegāde skolēnu nodrošināšanai ar skolas piederumiem un mācību grāmatām

Nolikums

2011. gada 11. jūlija plkst. 9:00

15.07.2011

28.06.2011

KN 2011/4

Automātisko individuālo siltummezglu izbūve daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Krāslavā

Nolikums

Tehniskais projekts.zip

2011. gada 15. jūlija plkst. 16:00

 

27.06.2011

KS/2011/7/ERAF/5

Krāslavas slimnīcas dienas stacionāra renovācija

Nolikums

Būvdarbu apjomi

Tehniskais projekts.zip

2011.gada 29.jūlija plkst. 14:00

 

27.06.2011

KND-2011/33/ERAF

Krāslavas novada Kaplavas ciema ūdenssaimniecības attīstības būvdarbi

Nolikums

Tehniskais projekts.zip

2011.gada 28.jūlija plkst. 10:00

 

10.06.2011

KN 2011/3

Koksnes kurināma piegāde SIA „Krāslavas nami” 2011/2012.g. apkures sezonai

Nolikums

Pielikumi.zip

2011.gada 1.jūlija plkst. 17:00

 

10.06.2011

KND-2011/32/ERAF

Satiksmes drošības uzlabojumi pie Krāslavas pilsētas izglītības iestādēm
Nolikums 
Vispārīgā daļa un ceļu daļa
Būvdarbu apjomi

2011.gada 21.jūnija plkst.9.00

21.06.2011

01.06.2011

KND-2011/31/ERAF

Krāslavas vēsturiskā centra dienvidaustrumu daļas ielu un skvēru labiekārtojums

Nolikums

2011.gada 7.jūnija plkst. 9:00

07.06.2011

27.05.2011

KND-2011/30/ERAF

Krāslavas novada Aulejas ciema ūdenssaimniecības attīstības būvdarbi

Nolikums

Tehniskais projekts.zip

Atbilde1

2011.gada 7.jūnija   plkst. 9:00

07.06.2011

26.05.2011

KND-2011/29

Remontdarbi Krāslavas ģimnāzijas ēkās

Nolikums

2011.gada 6.jūnija plkst. 9:00

14.06.2011

20.05.2011

KND-2011/24/ERAF

Krāslavas vēsturiskā centra dienvidaustrumu daļas ielu un skvēru labiekārtojums

Nolikums

Tehniskais projekts.zip

2011.gada 31.maija plkst. 9:00

Pārtraukts 02.06.2011

19.05.2011

KND-2011/28/ELFLA

Krāslavas novada Indras pagasta ielu rekonstrukcijas 2.kārta

Nolikums

Tehniskais projekts.zip

2011.gada 30.maija plkst. 9:00

I daļa - 30.05.2011

II un III daļas - pārtrauktas 30.05.2011

19.05.2011

KNIPP-2011/3

Remontdarbi ēkai Jubilejas ielā 18A Indrā

Nolikums

2011.gada 30.maija plkst. 9:00

19.05.2011

KND-2011/27/ELFLA

Krāslavas novada Indras pagasta ielu rekonstrukcijas 2.kārta

Nolikums

Tehniskais projekts.zip

2011.gada 30.maija plkst. 9:00

Pārtraukts 19.05.2011

19.05.2011

KND-2011/26/ELFLA

Krāslavas novada Aulejas pagasta ceļu un  ielu rekonstrukcijas 2.kārta

Nolikums

Tehniskais projekts.zip

2011.gada 30.maija plkst. 9:00

09.06.2011

19.05.2011

KND-2011/25/ERAF

Kaņepju siltumizolācijas materiāla pielietojuma izvērtējums un sertifikācija

Nolikums

2011.gada 30.maija plkst. 14:00

07.06.2011

12.05.2011

KND-2011/23

Remontdarbi Krāslavas ģimnāzijas ēkās

Nolikums

2011.gada 23.maija plkst. 9:00

Pārtraukts 23.05.2011

09.05.2011

KND-2011/19/ERAF

„Horizontālo apzīmējumu izveidošana Krāslavas pilsētas ielām”

Nolikums

2011.gada 20.maija plkst.9:00

20.05.2011

06.05.2011

KND-2011/20/ERAF

Būvuzraudzība Krāslavas pils fasāžu un parka rekonstrukcijas darbiem

Nolikums

2011.gada 17.maija plkst.9:00

17.05.2011

06.05.2011

KND-2011/18/ERAF

Aglonas ielas Krāslavā rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde

Nolikums

2011.gada 17.maija plkst.9:00

30.05.2011

05.05.2011

KNPAKS – 2011/01

„Automašīnas iegāde aģentūras vajadzībām

Nolikums

2011.gada 16.maija plkst.9:00

16.05.2011

21.04.2011

KS/2011/6

Šķeldas piegāde SIA "Krāslavas slimnīca

Nolikums

2011.gada 25.maija plkst.14:00

 

20.04.2011

KND-2011/07/ERAF

Ūdens patēriņa uzskaites un kontroles E-sistēmas izveide Līvānos, Preiļos un Krāslavā

Nolikums

Līvānu tāme

Preiļu tāme

Krāslavas tāme

Atbildes1

2011.gada 15.jūnija plkst.10:00

06.07.2011

Ziņojums

Vērtējums

16.09.2011

Vērtējums

22.09.2011

Ziņojums

19.04.2011

KND-2011/16/ELFLA

Krāslavas novada Piedrujas pagasta saietu nama rekonstrukcija

Nolikums

Tehniskais projekts

VP dala

Atbildes1

2011.gada 23.maija plkst.10:00

09.06.2011

13.04.2011

KND-2011/14/ERAF

Tehnisko projektu izstrāde Krāslavas pils kompleksa inženiertehniskajiem tīkliem

Nolikums

2011.gada 16.maija plkst. 10:00

I daļa - 24.05.2011

II daļa - 02.06.2011

08.04.2011

KND – 2011/13/ELFLA

Krāslavas novada Kaplavas ciema J.Jaunsudrabiņa un Dārza ielu rekonstrukcija

Nolikums

Paskaidrojuma raksts.pdf

Tehniskā_dokumentācija.zip

2011.gada 19.aprīļa plkst. 9:00

25.05.2011

08.04.2011

KND – 2011/12/ELFLA

Krāslavas novada Aulejas pagasta ielu un ceļu rekonstrukcija, 2.kārta

Nolikums

Tehniskā dokumentācija.zip

2011.gada 19.aprīļa plkst. 9:00

Pārtraukts 10.05.2011

08.04.2011

KND – 2011/11/KPFI

Būvuzraudzības pakalpojumi projektā
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
Krāslavas novada pašvaldības ēkās”

Nolikums

2011.gada 19.aprīļa plkst. 9:00

26.04.2011

04.04.2011

KS/2011/3

SIA "Krāslavas slimnīca" medikamentu piegāde

Nolikums

Tehniskā specifikācija

2011.gada 5.maija plkst.14:00

 

01.04.2011

KVĻPP/2011/1

Ēdināšanas pakalpojumi Krāslavas veco ļaužu pansionātam “Priedes” 2011./2012.gadā

Tehniskā specifikācija

2011.gada 8.aprīļa plkst.10:00

08.04.2011

28.03.2011

KS/2011/5

Automātiskās endoskopu dezinfekcijas iekārtas piegāde, saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Nolikums

Tehniskā specifikācija

2011. gada 08.aprīļa plkst.10:00

08.04.2011

25.03.2011

KS/2011/4

Pacientu monitoru piegāde, saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Nolikums

2011. gada 05.aprīļa plkst.10:00

28.04.2011.

22.03.2011

RPP - 2011/2

Malkas piegāde Robežnieku pagasta pārvaldes vajadzībām 2011. gadā

Instrukcija ieinteresētajiem piegādātajiem piedāvājuma sagatavošanai un tehniskā specifikācija

2011.gada 13. aprīļa  plkst.9:00

 

21.03.2011

KND-2011/10/ESF

Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023. gadam izstrāde

Nolikums

2011.gada 01. aprīļa  plkst.9:00

09.05.2011

14.03.2011

RPP – 2011/1

Malkas piegāde Robežnieku pagasta pārvaldes vajadzībām 2011. gadā

Instrukcija ieinteresētajiem piegādātajiem piedāvājuma sagatavošanai un tehniskā

2011.gada 06. aprīļa  plkst.9:00

 

11.03.2011

KNIPP – 2011/1

Malkas piegāde Indras pagasta pārvaldes  vajadzībām 2011.gadā

Instrukcija ieinteresētajiem piegādātajiem piedāvājuma sagatavošanai un tehniskā specifikācija

Tehniskā specifikācija

2011.gada 30. marta  plkst.16:30

 

10.03.2011

KND-2011/09/ERAF

Lokālo datortīklu attīstība Krāslavas novada izglītības iestādēs

Nolikums

2011.gada 21. marta  plkst.9:00

18.05.2011

03.03.2011

KND-2011/08

Zivju mazuļu iegāde

Nolikums

2011.gada 14. marta  plkst.10:00

15.03.2011

21.02.2011

PIIP-2011/01

Partikas piegade Kraslavas PII "Pienenite"

Instrukcija pretendentiem

2011. gada 4. marta plkst.10:00

 

21.02.2011

PIIPIL-2011/01

Partikas precu piegade Kraslavas novada PII "Piladzitis"

Nolikums

2011. gada 1. marta plkst. 9:15

 

14.02.2011

KND-2011/06/ELFLA

Kraslavas novada cela „Ezerdarzs - Aispuri” rekonstrukcija

Nolikums

Tehniskais projekts

Atbilde 1

2011. gada 25. februara plkst. 9:00

01.03.2011

14.02.2011

KS/2011/2/ERAF/4

Kraslavas slimnicas kirurgiska korpusa renovacija Kraslava, Rigas iela 159

Nolikums

Tehniska dokumentacija

Jautājumi un atbildes

Jautājumi un atbildes2

Jautājumi un atbildes3

2011. gada 21. marta plkst.10:00

12.04.2011

10.02.2011

KND  –  2011/05

Balss telefonijas pakalpojumi Kraslavas novada pasvaldibai

Instrukcija pretendentiem piedavajuma sagatavosanai un tehniska specifikacija

2011.gada 21.februara  plkst. 10:00

08.03.2011

07.02.2011

KND-2011/04/ELFLA

Kraslavas novada Piedrujas pagasta saietu nama rekonstrukcija

Nolikums

Tehniskais projekts

VP dala

Atbilde 1

2011.gada 11.marta plkst.10:00

28.03.2011

03.02.2011

KS/2011/1/ERAF/3

Tehnisko projektu izstrade SIA „Kraslavas slimnica” dienas stacionara, morga, sterilizacijas nodalas renovacijai, autoruzraudziba

Nolikums

Dienas stacionara telpas

Morgs un sterilizacija

2011.gada 14.februara plkst. 10:00

28.02.2011

02.02.2011

KND-2011/03/ERAF

Augusta ielas un Rigas ielas posma Kraslava rekonstrukcija

Nolikums

BK dala

GT dala

Ielu apgaismojums

UKT dala

Vispariga dala

VST dala

Geologiska izpete

Atbildes vēstule 1

Atbildes vēstule 2

2011.gada 7.marta plkst.10:00

23.03.2011

28.01.2011

KND – 2011/02

DEGVIELAS IEGADE DEGVIELAS UZPILDES STACIJAS

Nolikums

2011.gada 04.marta plkst. 10:00

04.03.2011

06.01.2011

KND – 2011/01

Kraslavas pilsetas ielu uzturesanas darbi ziemas perioda

Pielikums Nr.1

2011.gada 17.janvara plkst. 9:00

17.01.2011