Iepirkumi 2013. gadā

Publicesanas
datums
Iepirkuma identifikacijas
numurs
Iepirkuma nosaukums
Piedavajumu iesniegsanas
termins
Lemuma pienemsanas
datums, iepirkuma līgums

28.12.2013

KS/2013/8/KPFI/3

Ofisa ēkas fasādes (95 m3) un bēniņu (135 m3) siltināšana ar putupolistirola granulām vai termovati/ekovati

Nolikums

2014.gada 24.janvāra plkst.14:00

04.03.2014

Lēmums

10.03.2014

Līgums

28.12.2013

KS/2013/7/KPFI/2

PVC logu esošās 2 stikla paketes nomaiņa pret 3 stiklu paketi

Nolikums

2014.gada 30.janvāra plkst.14:00

17.02.2014

Lēmums

21.02.2014

Līgums

28.12.2013

KS/2013/6/KPFI/1

Spuldžu un kvēlspuldžu nomaiņa ar LED spuldzēm

Nolikums

Atbildes

Atbildes 22.01.2014

Atbildes  no 29.01.2014 Nr.1

Atbildes  no 29.01.2014 Nr.2

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atcelta līdz iesnieguma izskatīšanai Iepirkumu uzraudzības birojā

2014.gada 03.februāra plkst.14:00

Pārtraukts

28.12.2013

KS/2013/9/KPFI/4

Ventilācijas un apkures sistēmas renovācijas darbi

Nolikums

2014.gada 24.janvāra plkst.14:00

07.02.2014

Pārtraukts

20.12.2013

KND-2013/45

Skolēnu pārvadāšanas autobusa pakalpojumi Krāslavā

Nolikums

2014.gada 07.janvāra plkst.09:00

07.01.2014

Lēmums

08.01.2014

Līgums

17.12.2013

KND-2013/44

Termokameras piegāde

Nolikums

2014.gada 02.janvāra plkst.15:00

08.01.2014

Lēmums

13.01.2014

Līgums

12.10.2013

KND-2013/43

Skenera piegāde RVT Krāslavas kokapstrādes centra vajadzībām

Nolikums

2013.gada 27.decembra plkst.11:00

09.01.2014

Lēmums

13.01.2014

Līgums

06.10.2013

KND-2013/42

Krāslavas novada tūrisma brošūras dizaina izstrāde, maketēšana un iespiešana

Nolikums

Atbilde1

2013.gada 17.decembra plkst.09:00

17.12.2013

Lēmums

20.12.2013

Līgums

06.12.2013

KND-2013/41

Krāslavas novada Aulejas pagasta un Kombuļu pagasta ielu un ceļu attīrīšana no sniega

Nolikums

2013.gada 17.decembra plkst.09:00

07.01.2014

Lēmums

02.01.2014

Līgums

07.01.2014

Līgums

06.12.2013

KND-2013/40

Krāslavas pilsētas tranzītielu uzturēšana 2014.gadā

Nolikums

2013.gada 17.decembra plkst.09:00

17.12.2013

Lēmums

02.01.2014

Līgums

02.12.2013

KND-2013/39

Krāslavas novada tūrisma brošūras dizaina izstrāde, maketēšana un iespiešana

Nolikums

Atbilde1

2013.gada 13.decembra plkst.09:00

06.12.2013

Pārtraukts

21.11.2013

KND-2013/38

Automašīnas piegāde Ūdrīšu  pagasta pārvaldes vajadzībām

Nolikums

2013.gada 02.decembra plkst.09:00

02.12.2013

Lēmums

05.12.2013

Līgums

21.11.2013

KS/2013/5

Imūnķīmijas analizatora lietošanas tiesību piešķiršana par atbilstošu reaģentu iegādi un medicīniskās ierīces tehniskā apkope lietošanas periodā

Nolikums

2013.gada 27.decembra plkst.10:00

06.01.2014

Lēmums

16.01.2014

Līgums

14.10.2013

KND-2013/37

Tehniski ekonomiskā pamatojuma (TEP) izstrāde projektam „Infrastruktūras izveide,  radot priekšnoteikumus, loģistikas/muitas/industriālā parka attīstībai Krāslavas novadā”

Nolikums

2013.gada 25.oktobra plkst.09:00

28.10.2013

Lēmums

03.12.2013

Līgums

03.10.2013

KS/2013/4

PRODUKTU PIEGĀDE SIA “KRĀSLAVAS SLIMNĪCA”

Nolikums

Tehniskā specifikācija

2013.gada 14.oktobra plkst.10:00

21.10.2013

Lēmums

25.10.2013

Līgums

26.08.2013

KN-2013/07

Kāpņu telpu metāla ārdurvju piegāde un uzstādīšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Krāslavā

Nolikums

Pielikums

2013.gada 11.septembra plkst.17:00

16.09.2013

Lēmums

01.10.2013

Līgums

14.08.2013

KNŪPP–2013/01

Skolēnu pārvadāšanas autobusa pakalpojumi Ūdrīšu pagasta pārvaldei

Nolikums

2013.gada 26.augusta plkst.09:00

 

01.08.2013

KND-2013/33

Autoruzraudzības pakalpojumi projekta „Krāslavas novada ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai, 2.kārta” ietvaros realizējamajam tehniskajam projektam „Krāslavas pilsētas Augusta ielas  posma rekonstrukcija”

Pamatojums

2013.gada 14.augusta plkst.14:00

14.08.2013

Lēmums

31.07.2013

KND-2013/36

Inženierkomunikāciju izbūve objektam Pils ielā 2, Krāslavā

Nolikums

Tehniskais projekts

2013.gada 12.augusta plkst.09:00

20.08.2013

Līgums

31.07.2013

KND-2013/35

Ielu apgaismojuma tīkla attīstības būvdarbi Krāslavā

Nolikums

Shēma

2013.gada 12.augusta plkst.09:00

13.08.2013

Lēmums

15.08.2013

Līgums

30.07.2013

KNRPP–2013/2

Malkas piegāde Robežnieku pagasta pārvaldes  vajadzībām 2013.gadā

Nolikums

Tehniskā specifikācija

2013.gada 21.augusta plkst.10:00

 

29.07.2013

KND-2013/34

Aronsona un Artilērijas   ielu posmu rekonstrukcija Krāslavā

Nolikums

Darbu apjomi

Tehniskais projekts

2013.gada 09.augusta plkst.09:00

21.08.2013

Līgums

25.07.2013

KND-2013/32

Kulinārā mantojuma centra  ēkas  rekonstrukcija Krāslavā

Nolikums

Tehniskais projekts

2013.gada 05.augusta plkst.09:00

12.08.2013

Lēmums

21.08.2013

Līgums

02.01.2014

Vienošanās Nr.1

23.07.2013

KND-2013/31

Krāslavas novada Kaplavas pagasta ceļa „Vecborne – Matulišķi” posma rekonstrukcija

Nolikums

Tehniskais projekts

2013.gada 20.augusta plkst.10:00

06.09.2013

Pārtraukts

19.07.2013

KND-2013/30

Krāslavas novada ceļa  „Ezerkalns - Aišpuri” posma rekonstrukcija

Nolikums

Tehniskais projekts

2013.gada 30.jūlija plkst.09:00

31.07.2013

Lēmums

17.07.2013

KS/2013/3

Šķeldas piegāde SIA "Krāslavas slimnīca

Nolikums

2013.gada 22.augusta plkst.10:00

30.08.2013

Lēmums

17.07.2013

KND-2013/29

Augusta  ielas posma rekonstrukcija Krāslavā

Nolikums

Tehniskais projekts

2013.gada 14.augusta plkst.10:00

05.09.2013

Pārtraukts

15.07.2013

KN-2013/06

SIA “Krāslavas nami” koksnes kurināmā iepirkums 2013./2014.g. apkures sezonai

Nolikums

Līguma  projekts

Piedāvājuma formas

2013.gada 31.jūlija plkst.17:00

 

03.07.2013

Sociālais dienests 2013/01

Kancelejas preču iegāde skolēnu nodrošināšanai ar skolas piederumiem un mācību grāmatām

Noteikumi

2013.gada 15.jūlija plkst.09:00

18.07.2013

Lēmums

01.07.2013

KND-2013/28

Krāslavas novada ceļa  „Ezerkalns - Aišpuri” posma rekonstrukcija

Nolikums

Tehniskais projekts

2013.gada 12.jūlija plkst.09:00

16.07.2013

Lēmums

14.06.2013

KND-2013/27

Autoruzraudzības pakalpojumi projekta  „Ūdenssaimniecības attīstība  Krāslavas novada Kalniešu pagasta Kalniešu ciemā"

Pamatojums

2013.gada 20.jūnija plkst.11:00

20.06.2013

Lēmums

14.06.2013

KN-2013/05

Grozījumi iepirkuma "Automātisko individuālo siltumpunktu izbūve daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās un publiskās ēkās Krāslavā" kandidātu atlases nolikumā

Nolikuma grozījumi

2013.gada 26.jūnija plkst.17.00

Rezultāts

07.06.2013

KND-2013/26

Augusta ielas posma rekonstrukcija Krāslavā

Nolikums

Tehniskais projekts

2013.gada 18.jūnija plkst.9.00

10.07.2013

Lēmums

04.06.2013

KND-2013/25

Autoruzraudzības pakalpojumi Krāslavas Valsts ģimnāzijas vienkāršotās renovācijas projektam konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 2.kārta

Pamatojums

2013.gada 07.jūnija plkst.11:00

07.06.2013

Lēmums

31.05.2013

KND-2013/24

Grants seguma ceļu uzturēšanas darbi Krāslavas novada Kaplavas un Krāslavas pagastos

Nolikums

2013.gada 11.jūnija plkst.09:00

11.06.2013

Lēmums

31.05.2013

KND-2013/23

Elektroinstrumentu  piegāde RVT Krāslavas kokapstrādes centra vajadzībām

Nolikums

2013.gada 11.jūnija plkst.09:00

11.06.2013

Lēmums

31.05.2013

KN-2013/05

Automātisko individuālo siltumpunktu izbūve daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās un publiskās ēkās Krāslavā

Nolikums

Tehniskais projekts 1

Tehniskais projekts 2

Shēma 1

Shēma 2

Nolikuma grozījumi

2013.gada 14.jūnija plkst.12:00

Rezultāts

27.05.2013

KN-2013/04

Ruberoīda iegāde SIA „Krāslavas nami” vajadzībām

Nolikums

2013.gada 07.jūnija plkst.13:00

 

23.05.2013

KPS-2013/05

Remondarbi Krāslavas pamatskolā

Nolikums

2013.gada 03.jūnija plkst.09:00

13.06.2013

Lēmums

20.05.2013

KND-2013/21

Ēdināšanas pakalpojumi Krāslavas veco ļaužu pansionātam „Priedes”

Nolikums

2013.gada 04.jūnija plkst.09:00

04.06.2013

Lēmums

17.05.2013

KVV-2013/01

Pārtikas piegāde Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 
skolēnu ēdināšanas vajadzībām

Nolikums

Tehniskā specifikācija

2013.gada 17.jūnija plkst.10:00

 

10.05.2013

KND–2013/22

Krāslavas pilsētas ielu uzturēšanas darbi

Nolikums

Griezumi

2013.gada 23.maija plkst.09:00

24.05.2013

Lēmums

09.05.2013

KN-2013/03

Degvielas iepirkums mazumtirdzniecībā SIA „Krāslavas nami” vajadzībām

Nolikums

2013.gada 14.jūnija plkst.13:00

 

09.05.2013

KNRPP-2013/01

Lietota mikroautobusa iegāde

Nolikums

2013.gada 21.maija plkst.10:00

 

09.05.2013

KNPPP-2013/01

Automašīnas piegāde Piedrujas pagasta pārvaldes vajadzībām

Nolikums

2013.gada 22.maija plkst.09:00

 

30.04.2013

KND-2013/13

Krāslavas Valsts ģimnāzijas ēkas vienkāršotā renovācija

Nolikums

Vienkāršotās renovācijas projekts

2013.gada 28.maija plkst.10:00

1. un 3. daļa - 04.06.2013

2. daļa - 21.06.2013

Ziņojums

19.04.2013

KN-2013/02

Krāslavas kvartālu siltumtīklu rekonstrukcijas un individuālo siltumpunktu izbūves tehniskā uzraudzība ietverot laboratoriskās kontroles metodes

Nolikums

Tehniskais projekts

2013.gada 08.maija plkst.17:00

Rezultāts

17.04.2013

KND-2013/20

Autoruzraudzības pakalpojumi projekta „Krāslavas novada ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai, 2.kārta” ietvaros realizējamajam tehniskajam projektam „Krāslavas pilsētas Vienības  ielas rekonstrukcija” Pamatojums sarunu procedūras izvēlei, nepublicējot paziņojumu

2013.gada 25.aprīļa plkst.14:30

25.04.2013

Lēmums

17.04.2013

KND-2013/19

Autoruzraudzības pakalpojumi projekta „Krāslavas novada ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai, 2.kārta” ietvaros realizējamajam tehniskajam projektam „Krāslavas pilsētas Latgales  ielas rekonstrukcija” Pamatojums sarunu procedūras izvēlei, nepublicējot paziņojumu

2013.gada 25.aprīļa plkst.14:00

25.04.2013

Lēmums

17.04.2013

KND-2013/18

Autoruzraudzības pakalpojumi projekta „Krāslavas novada ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai, 2.kārta” ietvaros realizējamajam tehniskajam projektam „Sauleskalna, Vītolu  ielu rekonstrukcija Krāslavas pilsētā” Pamatojums sarunu procedūras izvēlei, nepublicējot paziņojumu

2013.gada 25.aprīļa plkst.13:30

25.04.2013

Lēmums

17.04.2013.

KND-2013/17

Autoruzraudzības pakalpojumi projekta „Krāslavas novada ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai, 2.kārta” ietvaros realizējamajam tehniskajam projektam „Vasarnieku  ielas rekonstrukcija Krāslavas pilsētā” Pamatojums sarunu procedūras izvēlei, nepublicējot paziņojumu 

2013.gada 25.aprīļa plkst.13:00

25.04.2013

Lēmums

15.04.2013

KNIPP-2013/2

Traktora iegāde Indras pagasta pārvaldes vajadzībām

Nolikums

26.04.2013 plkst.16.00

 

04.04.2013

KND-2013/16

Vienības ielas posmu rekonstrukcija Krāslavā

Nolikums

Nolikuma grozījumi

Būvdarbu apjomi ar grozījumiem

Tehniskais projekts ar grozījumiem

Atbilde 1

2013.gada 03.maija plkst.10:00

09.05.2013

Ziņojums

03.04.2013

PIIPĪL-2013/02

Pārtikas produktu piegāde Krāslavas novada PII „Pīlādzītis”

Nolikums

2013.gada 15.aprīļa plkst.10:00

 

22.03.2013

KND-2013/15

Datortehnikas piegāde Krāslavas novada domes vajadzībām

Nolikums

2013.gada 05.aprīļa plkst.09:00

Lēmums

15.03.2013

KND-2013/14

Datortehnikas piegāde Krāslavas novada domes vajadzībām

Nolikums

2013.gada 26.marta plkst.09:00

21.03.2013

Pārtraukts

13.03.2013

KS/2013/02

Maizes un piena produktu piegāde SIA „Krāslavas slimnīca”

Nolikums

Tehniskā specifikācija

2013.gada 22.marta plkst.10:00

 

11.03.2013

PIIP-2013/02

Pārtikas produktu piegāde Krāslavas PII „Pienenīte”

Nolikums

2013.gada 22.marta plkst.16:00

25.03.2013

Lēmums

06.03.2013

KND-2013/12

Būvuzraudzība Krāslavas pilsētas ielu rekonstrukcijai projekta 
„Krāslavas novada ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai, 2.kārta” ietvaros”

Nolikums

Tehnisko projektu dokumentacija

2013.gada 03.aprīļa plkst.10:00

16.04.2013

Ziņojums

06.03.2013

KNIPP 2013/1

Malkas piegāde Indras pagasta pārvaldes  vajadzībām 2013.gadā

Nolikums

Tehniskā specifikācija

2013.gada 28.marta plkst.12:00

 

01.03.2013

KN 2013/01

Kvartālu siltumtīklu rekonstrukcija Krāslavā, centrālā siltuma punkta Nr.2 rajonā un siltumtrases posma būvniecība objektu Pils ielā pieslēgšanai

Nolikums

Tehniskais projekts

Tehniskais projekts2

2013.gada 19.marta plkst.16:00

20.05.2013

Lēmums

28.02.2013

KND-2013/11

Latgales ielas rekonstrukcija Krāslavā

Nolikums

Tehniskais projekts

Atbilde 1

2013.gada 27.marta plkst.10:00

25.04.2013

Ziņojums

27.02.2013

PIIPĪL-2013/01

Pārtikas produktu piegāde Krāslavas novada PII „Pīlādzītis”

Nolikums

2013.gada 11.marta plkst.10:00

14.03.2013

Lēmums

25.02.2013

KND-2013/10

Datortehnikas piegāde RVT Krāslavas kokapstrādes centra vajadzībām

Nolikums

2013.gada 08.marta plkst.09:00

11.03.2013

Rezultāts

25.02.2013

PIIP-2013/01

„Pārtikas produktu piegāde Krāslavas PII „Pienenīte”

Nolikums

2013.gada 11.marta plkst.10:00

14.03.2013

Rezultāts

21.02.2013

KND-2013/09

Automašīnas piegāde Kombuļu pagasta pārvaldes vajadzībām

Nolikums

2013.gada 04.marta plkst.09:00

11.03.2013

Lēmums

14.02.2013

KND-2013/08

Datortehnikas piegāde RVT Krāslavas kokapstrādes centra vajadzībām

Nolikums

2013.gada 25.februāra plkst.09:00

25.02.2013

Iepirkums izbeigts bez rezultāta

06.02.2013

KND-2013/07

Sauleskalna un Vītolu ielu posmu rekonstrukcija Krāslavā

Nolikums

Tehniskais projekts

Atbilde 1

2013.gada 06.marta plkst.10:30

25.04.2013

Ziņojums

06.02.2013

KND-2013/06

Vasarnieku ielas posma rekonstrukcija Krāslavā

Nolikums

Tehniskais projekts

2013.gada 06.marta plkst.10:00

03.04.2013

Ziņojums

01.02.2013

KND-2013/05

Ūdenssaimniecības attīstība  Krāslavas novada Kalniešu ciemā

Nolikums

Tehniskais projekts

Atbilde 1

Nolikuma grozijumi

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts līdz 15.03.2013.

Paziņojumu par nolikuma grozījumiem IUB tiks nosūtīs 22.02.2013.

2013.gada 04.marta plkst.10:00

11.06.2013

Ziņojums

28.01.2013

KND–2013/03

Brošūras un kartes dizaina izstrāde,  maketu sagatavošana un iespiešana

Nolikums

2013.gada 08.februāra plkst.09:00

15.02.2013

Rezultāts

25.01.2013

KND–2013/03

Sociālās mājas vienkāršotā  renovācija Krāslavas novada Indras pagastā

Nolikums

Tehniskā specifikācija

2013.gada 05.februāra plkst.09:00

12.02.2013

Ziņojums

23.01.2013

KS-2013/1

Bioķīmijas analizatora lietošanas tiesību piešķiršana par atbilstošu reaģentu iegādi un medicīniskās ierīces tehniskā apkope lietošanas periodā

Nolikums

2013.gada 25.februāra plkst.14:00

 

16.01.2013

KND–2013/01

Kokapstrādes robota - manipulatora un programmnodrošinājuma piegāde

Nolikums

2013.gada 14.februāra plkst.10:00

15.03.2013

Rezultāts

04.01.2013

KND–2013/02

Krāslavas pilsētas ielu uzturēšanas darbi ziemas periodā

Nolikums

2013.gada 15.janvāra plkst.09:00

16.01.2013

Rezultāts