Iepirkumi 2016. gadā

Publicēšanas
datums
Iepirkuma identifikācijas
numurs
Iepirkuma nosaukums
Piedāvajumu iesniegšanas
termiņš
Lēmuma pieņemšanas
datums, iepirkuma līgums

16.12.2016

KND-2016/49

Lietota mikroautobusa iegāde Kaplavas pagasta pārvaldes vajadzībām

Nolikums

2016.gada 30.decembra plkst.09:00

Lēmums

09.12.2016

KND-2016/48

Skolēnu pārvadājuma autobusa pakalpojumi Krāslavā

Nolikums

2016.gada 20.decembra plkst.09:00

Lēmums

Līgums

09.12.2016

KND-2016/47

Krāslavas novada Aulejas pagasta un Kombuļu pagasta ielu un ceļu attīrīšana no sniega

Nolikums

2016.gada 20.decembra plkst.09:00

Lēmums

Līgums I daļai

Līgums II daļai

02.12.2016

KND–2016/42

Krāslavas novada Izvaltas, Kombuļu un Krāslavas pagastu ceļu pārbūve

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem

Izvaltas pagasta ceļa būvprojekts

Kombuļu pagasta ceļa būvprojekts

Krāslavas pagasta ceļa būvprojekts

2016.gada 28.decembra plkst.10:00

Ziņojums

28.11.2016

KND–2016/46

Ēdināšanas pakalpojumi Krāslavas veco ļaužu pansionātam „Priedes”

Nolikums

 

2016.gada 09.decembra plkst.09:00

Lēmums

Līgums

28.11.2016

KND–2016/45

Krāslavas pils bijušās dārznieka mājas konservācijas būvdarbi

Nolikums

Būvprojekts

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem

2016.gada 09.decembra plkst.09:00

Lēmums

Līgums

24.11.2016

KND-2016/44

Krāslavas pilsētas tranzītielu uzturēšana 2017.gadā

Nolikums

2016.gada 05.decembra plkst.09:00

Lēmums

Līgums I daļai

Līgums II daļai

16.11.2016

KND-2016/43

ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas pakalpojuma sniegšana 2017.gadā

Pamatojums

2016.gada 28.novembra plkst.09:00

Lēmums

17.10.2016

KND-2016/40

Būvuzraudzība sporta zāles piebūves pie Krāslavas pamatskolas ēkas Pils ielā 5, Krāslavā būvniecībai

Nolikums

2016.gada 28.oktobra plkst.09:00

Lēmums

Līgums

04.10.2016

KN2016/04

Kāpņu telpu metāla ārdurvju piegāde un uzstādīšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Krāslavā

Nolikums

Pielikums

2016.gada 17.oktobra plkst.15:00

 

23.09.2016

KND-2016/39

Kanalizācijas tīklu izbūve Dīķu un Studentu ielu posmiem Krāslavā

Nolikums

Būvprojekts

2016.gada 04.oktobra plkst.09:00

Lēmums

Līgums

16.09.2016

KND-2016/38

Datortehnikas un citu iekārtu  piegāde Krāslavas novada pašvaldības vajadzībām

Nolikums

2016.gada 27.septembra plkst.09:00

Lēmums

Līgums

Līgums

14.09.2016

KS/2016/5

Produktu piegāde SIA “KRĀSLAVAS SLIMNĪCA” vajadzībām

Nolikums

Tehniskā specifikācija

2016.gada 26.septembra plkst.10:00

Lēmums

Līgums 1

Līgums 2

Līgums 3

Līgums 4

Līgums 5

Līgums 6

09.09.2016

KND-2016/37

Lietota autobusa iegāde Kalniešu pagasta pārvaldei

Nolikums

2016.gada 20.septembra plkst.09:00

Lēmums

09.09.2016

KND-2016/36

Krāslavas pilsētas ielu uzturēšanas darbi ziemas periodā

Nolikums

2016.gada 20.septembra plkst.09:00

Lēmums

Līgums I

Līgums II

31.08.2016

KNŪPP-2016/4

Jauna pasažieru mikroautobusa piegāde pašvaldības vajadzībām

Nolikums

3pielikums

2016.gada 12.septembra plkst.09:00

Lēmums

Līgums

19.08.2016

KND-2016/35

Sporta zāles piebūves pie Krāslavas pamatskolas ēkas Pils ielā 5, Krāslavā būvniecība

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem

Būvprojekts

Darbu apjomu saraksts

Atbilde1

Atbilde2

Atbilde3

Atbilde4

Atbilde5

Atbilde6

Atbilde7

Atbilde8

Atbilde9

2016.gada 30.septembra plkst.10:00

Ziņojums

17.08.2016

KNŪPP-2016/3

Skolēnu pārvadāšanas autobusa pakalpojumi Ūdrīšu pagasta pārvaldei

Nolikums

2016.gada 29.augusta plkst. 09:00

Lēmums

Līgums

15.08.2016

KNRPP-2016/03

Pārtikas produktu piegāde Krāslavas novada Robežnieku  pamatskolai

Nolikums

Pielikumi

2016.gada 29.augusta plkst. 14:00

Lēmums

Lēmums 2

Līgums 1 daļa

Līgums 2 daļa

Līgums 3 daļa

Līgums 4 daļa

Līgums 5 un 12 daļa

Līgums 6 daļa

Līgums 7 daļa

Līgums 8 daļa

Līgums 9 un 10 daļa

Līgums 11 daļa

05.08.2016

KND-2016/19

Tenisa laukuma ierīkošana Krāslavā

Nolikums

Pielikums

2016.gada 16.augusta

plkst. 09:00

Līgums

29.07.2016

KND-2016/32

Krāslavas Valsts ģimnāzijas peldbaseina projektēšana un būvniecība

Nolikums

Pielikumi

Paziņojums

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem

Paziņojums par atvēršanas sanāksmi

2016.gada 24.augusta

plkst. 10:00

Ziņojums

22.07.2016

KND-2016/33

Adamovas dabas takas infrastruktūras atjaunošana un uzlabošana

Nolikums

Attēli

2016.gada 02.augusta

plkst. 09:00

Lēmums

Līgums

14.07.2016

KND-2016/31

Būvuzraudzība ielu un ceļa pārbūvei Krāslavas novadā

Nolikums

2016.gada 25.jūlija

plkst. 09:00

Lēmums

Līgums I daļai

Līgums II daļai

Līgums III daļai

12.07.2016

KNIPP-2016/02

Pārtikas produktu piegāde Krāslavas novada Indras pagasta pamatskolai

Nolikums

2016.gada 25.jūlija

plkst. 15:00

 

Lēmums

Līgums I daļai

Līgums II daļai

Līgums III daļai

Līgums IV daļai

Līgums V un VI daļai

08.07.2016

KND-2016/28

Būvuzraudzība Krāslavas novada Skaistas un Robežnieku pagastu ceļu pārbūvei

Nolikums

2016.gada 19.jūlija

plkst. 09:00

 

Lēmums

Līgums I daļai

Līgums II daļai

04.07.2016

KN (SPS) 2016/1

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus koksnes kurināmā piegādei SIA "Krāslavas nami" vajadzībām 2016./2017. gada apkures sezonai

Informācija

Uzaicinājums

Piedāvājuma formas

2016.gada 15.jūlija

plkst. 13:00

 

30.06.2016

KND-2016/30

Gājēju celiņu un piebraucamo ceļu atjaunošana  Krāslavā

Nolikums

2016.gada 12.jūlija

plkst. 09:00

 

Lēmums

Līgums II daļa

Līgums III daļa

Līgums I daļa

22.06.2016

KPS-2016/02

Pārtikas produktu piegāde Krāslavas pamatskolai

Nolikums

Pielikumi

2016.gada 18.jūlija

plkst. 09:00

Lēmums

Līgums 1

Līgums 2

Līgums 3

Līgums 4

Līgums 5

Līgums 6

Līgums 7

Līgums 8

Līgums 9

Līgums 10

Līgums 11

17.06.2016

KND-2016/27

Krāslavas novada ceļa un ielas posma pārbūve

Nolikums

Būvprojekts 1

Būvprojekts 2

2016.gada 13.jūlija

plkst. 10:00

Pārtraukts

16.06.2016

KND-2016/29

Pilsētas pulksteņa piegāde un uzstādīšana Krāslavā

Nolikums

Pielikums

2016.gada 29.jūnija

plkst. 09:00

 

Lēmums

09.06.2016

KNŪPP 2016/2

Jaunas traktora piekabes iegāde

Nolikums

2016.gada 20.jūnija

plkst. 09:00

 

Lēmums

Līgums

03.06.2016

KND-2016/23

Krāslavas novada ielu un ceļu pārbūve

Nolikums

Nolikums - ar grozījumiem

Ceļa Kalnieši-Stalti būvprojekts

Raiņa ielas būvprojekts

Vasarnīcu ielas būvprojekts

2016.gada 08.jūlija

plkst. 10:00

 

Ziņojums

31.05.2016

KPS-2016/01

Remontdarbi Krāslavas pamatskolā

Nolikums

2016.gada 10.jūnija

plkst. 09:00

 

Lēmums

Līgums

30.05.2016

KND-2016/26

Bijušās viesnīcas ēkas  Krāslavā nojaukšana un teritorijas rekultivācija

Nolikums

Būvprojekts

2016.gada 10.jūnija

plkst. 09:00

 

Lēmums

Līgums

26.05.2016

KND-2016/25

Lietotas automašīnas ar kravas kasti piegāde

Nolikums

2016.gada 06.jūnija

plkst. 09:00

 

Lēmums

Līgums

25.05.2016

KND-2016/24

Māju kvartāla caurbrauktuvju un gājēju celiņu atjaunošana Krāslavā

Nolikums

Būvprojekts

2016.gada 27.maija

Lēmums

Līgums

24.05.2016

KVV 2016/1

Pārtikas produktu iegāde Krāslavas Varavīksnes vidusskolas vajadzībām

Nolikums

Pielikumi

 

2016.gada 06.jūnija

plkst. 14:00

 

Lēmums

Līgums 1.daļai

Līgums 2.daļai

Līgums 3.daļai

Līgums 4.daļai

Līgums 5.-6.daļai

Līgums 7.daļai

23.05.2016

KS/2016/4

Šķeldas piegāde SIA „Krāslavas slimnīca"

Nolikums

2016.gada 21.jūnija

plkst. 10:00

 

Lēmums

Līgums

16.05.2015

KND-2016/22

Krāslavas novada Aulejas pagasta Centra ielas brauktuves seguma ierīkošana

Nolikums

2016.gada 27.maija

plkst. 09:00

 

Lēmums

Līgums

13.05.2016

KND-2016/21

Krāslavas novada Skaistas un Robežnieku pagastu ceļu pārbūve

Nolikums

Tr_L_Tr_Būvprojekts

Sk_Bl_Būvprojekts

2016.gada 08.jūnija

plkst. 10:00

 

Ziņojums

12.05.2016

KND-2016/20

Māju kvartāla caurbrauktuvju un gājēju celiņu atjaunošana Krāslavā

Nolikums

Būvprojekts

2016.gada 24.maija

plkst. 09:00

 

Lēmums

 

25.04.2016

KND-2016/18

Drukas iekārtu piegāde Krāslavas novada pašvaldības vajadzībām

Nolikums

2016.gada 09.maija

plkst. 09:00

 

Lēmums

Līgums

19.04.2016

KN 2016/3

Lietota autotorņa piegāde

Nolikums

2016.gada 02.maija

plkst. 15:00

 

Lēmums

15.04.2016

KND-2016/17

Krāslavas novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas darbi

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem

2016.gada 26.aprīļa

plkst. 09:00

 

Lēmums

Līgums II daļa

Līgums III daļa

Līgums IV daļa

Līgums V daļa

15.04.2016

KN 2016/2

Elektroenerģijas iegāde SIA „Krāslavas nami” vajadzībām

Nolikums

2016.gada 18.maija

plkst. 15:00

 

14.04.2016

KND-2016/15

Lietotas automašīnas ar kravas kasti piegāde

Nolikums

2016.gada 25.aprīļa

plkst. 09:00

 

Lēmums

11.04.2016

KND-2016/16

Krāslavas pilsētas ielu uzturēšanas darbi

Nolikums

2016.gada 22.aprīļa

plkst. 09:00

 

Lēmums

Līgums I daļa

Līgums II daļa

11.04.2016

KND-2016/14

Lietota autobusa iegāde Indras pagasta pārvaldei

Nolikums

2016.gada 22.aprīļa

plkst. 09:00

 

Lēmums

Līgums

08.04.2016

KS/2016/3

Medikamentu piegāde SIA "Krāslavas slimnīca"

Nolikums

Tehniskā specifikācija

2016.gada 10.maija

plkst. 14:00

Lēmums

Līgums 1

Līgums 2

Līgums 3

Līgums 4

Līgums 5

Līgums 6

Līgums 7

Līgums 8

18.03.2016

KND-2016/11

Sporta skolas ēkas  Rīgas ielā 52, Krāslavā demontāža

Nolikums

Būvprojekts

2016.gada 01.aprīļa

plkst. 09:00

 

Lēmums

Līgums

17.03.2016

KND-2016/13

Videonovērošanas tehnikas piegāde Krāslavas novada pašvaldības vajadzībām

Nolikums

2016.gada 31.marta

plkst. 09:00

 

Lēmums

Līgums

17.03.2016

KND-2016/10

Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Krāslavā

Nolikums

Projekts

2016.gada 31.marta

plkst. 09:00

 

Lēmums

Līgums

16.03.2016

KND-2016/12

Programmatūras lietošanas nomas licenču piegāde Krāslavas novada pašvaldības izglītības iestādēm

Nolikums

2016.gada 30.marta

plkst. 09:00

 

Lēmums

Līgums

16.03.2016

PIIP-2016/02

Pārtikas produktu piegāde Krāslavas PII „Pienenīte”

Nolikums

2016.gada 30.marta

plkst. 12:00

 

Lēmums

15.03.2016

PIIPĪL-2016/01

Pārtikas produktu piegāde Krāslavas novada PII „Pīlādzītis”

Nolikums

2016.gada 29.marta

plkst. 15:00

 

Lēmums

14.03.2016

PIIP-2016/01

Pārtikas produktu piegāde Krāslavas PII „Pienenīte”

Nolikums

2016.gada 29.marta

plkst. 16:00

Pārtraukts

04.03.2016

KND-2016/09

Tehniskās dokumentācijas izstrāde Krāslavas novada pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanai

Nolikums

2016.gada 15.marta

plkst. 09:00

 

Lēmums

Līgums I daļa

Līgums II daļa

Līgums III daļa

29.02.2016

KNŪPP 2016/1

Autoceļu uzturēšanas darbi Ūdrīšu pagastā

Nolikums

2016.gada 11.marta

plkst. 09:00

 

Lēmums

Līgums

29.02.2016

KN 2016/1

Degvielas iepirkums mazumtirdzniecībā degvielas uzpildes stacijās Krāslavā

Nolikums

Pielikums nr.1

Līguma projekts

2016.gada 11.marta

plkst. 13:00

 

Lēmums

Līgums

26.02.2016

KND-2016/08

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Krāslavas novada pagastu ceļu pārbūvei

Nolikums

Topogrāfija

2016.gada 23.marta

plkst. 10:00

 

Ziņojums

19.02.2016

KND-2016/07

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Amatu mājas pārbūvei Krāslavas pils kompleksā

Nolikums

Pielikumi

2016.gada 01.marta

plkst. 09:00

 

Līgums I daļa

Līgums II daļa

19.02.2016

KND-2016/05

N.Rancāna  ielas posma pārbūve Krāslavā

Nolikums

Būvprojekts

2016.gada 16.marta

plkst. 10:00

 

Ziņojums

18.02.2016

KND-2016/06

Zivju mazuļu iegāde

Pamatojums

2016.gada 23.februāra

plkst. 14:00

 

Lēmums

Līgums

12.02.2016

KND-2016/01

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Krāslavas novada ceļa “St. Krāslava - Vilmaņi” pārbūvei
Nolikums

Topogrāfija

2016.gada 09.marta

plkst. 10:00

 

Ziņojums

 

11.02.02016

KVĻPP/2016/1

Medikamentu un medicīnas preču piegāde Krāslavas veco ļaužu pansionātam „Priedes”

Nolikums

Tehniskā specifikācija

2016.gada 23.februāra

plkst. 10:00

 

Lēmums

Līgums

10.02.2016

KS/2016/2

Mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtas iegāde

Nolikums

2016.gada 24.februāra

plkst. 10:00

 

Lēmums

Līgums

09.02.2016

KS/2016/1

Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās

Nolikums

2016.gada 23.februāra

plkst. 14:00

 

Lēmums

Līgums

05.02.2016

KND-2016/04

Būvprojekta "Krāslavas pils kompleksa Amatu mājas pārbūve" aktualizācija un autoruzraudzība

Pamatojums

2016.gada 08.februāra

plkst. 09:00

 

04.02.2016

KNIPP-2016/01

Malkas piegāde Indras pagasta pārvaldes vajadzībām 2016.gadā

Nolikums

2016.gada 15.februāra

plkst. 16:30

 

Lēmums

Līgums

01.02.2016

KND-2016/03

Zivju mazuļu iegāde

Nolikums

2016.gada 12.februāra

plkst. 09:00

 

Lēmums

29.01.2016

KNRPP-2016/02

Malkas piegāde Robežnieku  pagasta pārvaldes  vajadzībām 2016.gadā

Nolikums

2016.gada 12.februāra

plkst. 14:00

 

Lēmums

Līgums

25.01.2016

KNRPP-2016/01

Automašīnas iegāde Krāslavas novada Robežnieku pagasta pārvaldei

Nolikums

2016.gada 05.februāra

plkst. 15:00

 

Lēmums

Līgums

07.01.2016

KND-2016/02

Krāslavas novada Aulejas pagasta un Kombuļu pagasta ielu un ceļu attīrīšana no sniega

Nolikums

2016.gada 18.janvāra plkst. 09:00

 

Lēmums

Līgums I daļa

Līgums II daļa