Iepirkumi 2020.gadā

Publicēšanas
datums
Iepirkuma identifikācijas
numurs
Iepirkuma nosaukums

 

Piedāvājumu iesniegšanas
termiņš
Lēmuma pieņemšanas
datums, iepirkuma līgums
01.07.2020KN 2020/1 (SPS)

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus enerģētiskās šķeldas piegādei SIA “Krāslavas nami” vajadzībām 2020./2021.g. apkures sezonai

Uzaicinājums

Piedāvājuma forma

Līguma projekts

 

2020.gada 20.jūlija, plkst. 13:00