Iepirkumi 2021.gadā

Saskaņā ar  Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 9.panta trešo daļu pašvaldība informē, ka pašvaldībai ar SIA “ADD8” tika noslēgtas divas vienošanās pašvaldības pārstāvības nodrošināšanai administratīvās lietas Nr. A420218621 ietvaros: Vienošanās par juridiskiem pakalpojumiem un palīdzību Nr. L-ADM/9/15 (paskaidrojumu rakstīšanai) par kopējo summu EUR 2 800 (bez PVN) un Vienošanās par juridiskiem pakalpojumiem un palīdzību Nr. L-ADM/11/22 (pārstāvībai tiesā) par kopējo summu EUR 2 800 (bez PVN).

 

Publicēšanas
datums
Iepirkuma identifikācijas
numurs
Iepirkuma nosaukums

 

Piedāvājumu iesniegšanas
termiņš
Lēmuma pieņemšanas
datums, iepirkuma līgums
25.01.2021KNRPP 2021/1

Uzaicinājums iesniegt cenu piedāvājumus pārtikas produktu piegādei Krāslavas novada Robežnieku pamatskolai daļai “Maize un mīklas izstrādājumi”.

Uzaicinājums

Tehniskā specifikācija / piedāvājums

Līguma projekts

2021.gada 27.janvāris, plkst. 10:00 
22.03.2021KNSACS-2021/1

Uzaicinājums iesniegt cenu piedāvājumus "Malkas piegāde Krāslavas novada sociālas aprūpes centram “Skuķi”"


Uzaicinājums

Tehniskā specifikācija / piedāvājums

Līguma projekts

Finanšu piedāvājuma vēstule

2021.gada 26.marts, plkst.12:00Līguma piešķiršanas procedūras vērtēšanas ziņojums
08.04.2021KN2021/1 (SPS)

Tvaika/ūdens siltummaiņa piegāde un montāža katlu mājā Latgales ielā 14, Krāslavā

Nolikums

Siltummaiņa pieslēgšanas shēma

Pielikums Nr. 3

2021.gada 29.aprīlis, plkst.15.00Iepirkums izbeigts 17.05.2021.
02.06.2021KN2021/2 (SPS)

Uzaicinājums iesniegt cenu piedāvājumus tvaika/ūdens siltummaiņa piegādei SIA “Krāslavas nami”

Uzaicinājums

Pielikums

2021.gada 15.jūnija, plkst. 17:00Paziņojums par lēmumu
02.06.2021KN2021/3 (SPS)

Uzaicinājums iesniegt cenu piedāvājumus rūpnieciski izolēto cauruļu piegādei SIA “Krāslavas nami”

Uzaicinājums

Pielikums

2021.gada 15.jūnija, plkst. 17:00

Paziņojums par lēmumu
06.07.2021KN2021/4(SPS)

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus enerģētiskās šķeldas piegādei SIA “Krāslavas nami” vajadzībām 2021./2022.gada apkures periodam

Uzaicinājums

Piedāvājuma forma

Līgums

2021.gada 30.jūlija, plkst. 13:00Lēmums
27.07.2021KNRPP 2021/03

Iesniegt cenu piedāvājumus аrējā dūmvada саurulеs nomaiņai katlu mājā Robežniekos

Uzaicinājums

Specifikācija

Pieteikums

Informācija pretendentiem

Finanšu piedāvājums

Līguma piešķiršanas procedūras vērtēšanas ziņojums

2021.gada  30.jūlija, plkst.12:00 

27.08.2021

KN2021/5 (SPS)

Uzaicinājums iesniegt cenu piedāvājumus siltumtrases posma remontdarbu veikšanai Krāslavā

Uzaicinājums

2021.gada 13.septembra, plkst.17:00 
20.12.2021DKS 2021/TI-19

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus cenu aptaujai „Būvniecības ieceres izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 24, Dagdā, ārsienu un cokolu siltināšanai un krāsošanai"

Uzaicinājums

Pieteikums

2022. gada 20.janvāra, plkst. 14:00 
06.01.2022KN2022/1(SPS)

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus enerģētiskās šķeldas piegādei SIA “Krāslavas nami” periodam no 2022.gada janvāra līdz 2022.gada aprīlim

Uzaicinājums

Pieteikuma forma