Iepirkumi 2022.gadā

Saskaņā ar  Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 9.panta trešo daļu pašvaldība informē, ka pašvaldībai ar SIA “ADD8” tika noslēgtas divas vienošanās pašvaldības pārstāvības nodrošināšanai administratīvās lietas Nr. A420218621 ietvaros: Vienošanās par juridiskiem pakalpojumiem un palīdzību Nr. L-ADM/9/15 (paskaidrojumu rakstīšanai) par kopējo summu EUR 2 800 (bez PVN) un Vienošanās par juridiskiem pakalpojumiem un palīdzību Nr. L-ADM/11/22 (pārstāvībai tiesā) par kopējo summu EUR 2 800 (bez PVN).

Publicēšanas
datums
Iepirkuma identifikācijas
numurs
Iepirkuma nosaukums

 

Piedāvājumu iesniegšanas
termiņš
Lēmuma pieņemšanas
datums, iepirkuma līgums
06.01.2022KN2022/1(SPS)

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus enerģētiskās šķeldas piegādei SIA “Krāslavas nami” periodam no 2022.gada janvāra līdz 2022.gada aprīlim

Uzaicinājums

Pieteikuma forma

2022.gada 17.janvāris, plkst. 14:00Paziņojums par lēmumu
17.05.2022KN2022/2 (SPS)

Uzaicinājums iesniegt cenu piedāvājumus elektroietaišu 20/0.4kV pārbaudei, profilaktiskām remontam un regulēšanai

Uzaicinājums

Piedāvājuma forma

2022.gada 6.jūnija, plkst.17:00 
03.06.2022KN2022/3 (SPS)

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus enerģētiskās šķeldas piegādei SIA “Krāslavas nami” periodam no 2022.gada jūnija līdz 2022.gada oktobrim

Uzaicinājums

Piedāvājuma forma

2022.gada 13.jūnija, plkst. 17:00