Krāslavas novada Sociālais dienests

Adrese: Gr.Plāteru iela 6, Krāslava, Latvija, LV- 5601

tālrunis:  +371 65622528

fakss:      +371 65622191

e-pasts:  socagentura(etta)kraslava(punkts)lv

Rakstīt uz e-adresi

Pašvaldības aģentūra "Krāslavas slimokase"

Adrese:  Rīgas iela 159, Krāslava, Latvija, LV-5601
Tālrunis:  +371 65622835,

Fakss:      +371 65622828

Mob.tālr.  +371 29161067
E-pasts - slimokase(@)kraslava(.)lv

Rakstīt uz e-adresi

Pašvaldības aģentūra "Labiekārtošana K"

Adrese:   Sporta iela 10, Krāslava, Latvija, LV- 5601

tālrunis:  +371 65620229

              +371 65620227

fakss:      +371 65620227

e-pasts:   lk(@)kraslava(.)lv

Rakstīt uz e-adresi

Krāslavas veco ļaužu pansionāts "Priedes"

Adrese: Rīgas iela 159, Krāslava, LV-5601, Latvija
tālrunis: +371-65681635
fakss:     +371-65681635
e-pastspriedes(@)kraslava(.)lv

Rakstīt uz e-adresi

Krāslavas pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis"

Adrese: Aronsona iela 1, Krāslava, LV-5601, Latvija
tālrunis: +371-65622249
fakss:     +371-65622259
e-pastspiladzitis(@)kraslava(.)lv

Rakstīt uz e-adresi

Krāslavas pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte"

Adrese: Ezera iela 15, Krāslava, LV-5601, Latvija
tālrunis: +371-65622582
fakss:     +371-65622582
e-pasts:  piipienenite(@)kraslava(.)lv

Rakstīt uz e-adresi

Krāslavas kultūras nams

Adrese: Rīgas iela 26, Krāslava, LV-5601, Latvija

tālrunis: +371-65681487

               +371-65681482

fakss:     +371-65681163

e-pasts: valda.timule@kraslava.lv

Rakstīt uz e-adresi

Krāslavas novada centrālā bibliotēka

Adrese: Dīķu iela 5, Krāslava, LV-5601, Latvija
vadītājas tālrunis:         +371-65624096

abonements:                 +371- 65681100

lasītava:                       +371-65681114

komplektēšanas nodaļa    +371-65681101

fakss                             +371-65624096
e-pasts kraslbibl(@)apollo(.)lv
Web  http://bibliotekakraslava.lv/

Rakstīt uz e-adresi

Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs

Adrese: Pils iela 8, Krāslava, LV-5601, Latvija
tālrunis: +371-65623586
e-pastskraslavas_muzejs(@)inbox(.)lv

Rakstīt uz e-adresi

Krāslavas Bērnu un jauniešu centrs

Adrese:  Raiņa iela 25, Krāslava, LV-5601, Latvija
tālrunis: +371 29661865

e-pasts: bjc(@)kraslava(.)lv

Rakstīt uz e-adresi

Krāslavas Sporta skola

Adrese: Pils iela 5a, Krāslava, LV-5601, Latvija
tālrunis: +371-65622722
fakss: +371-65622724
e-pasts: sportaskola(@)kraslava(.)lv

Rakstīt uz e-adresi


 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Krāslavas Mākslas skola

Adrese:  Raiņa iela 6, Krāslava, LV-5601, Latvija
tālrunis: +371-65681164
fakss:     +371-65681165

e-pasts: makslasskola(@)kraslava(.)lv

Rakstīt uz e-adresi

Krāslavas Mūzikas skola

Adrese: Rēzeknes iela 4, Krāslava, LV-5601, Latvija
tālrunis: +371-65622408

fakss:     +371-65622427 

e-pastsmuzikasskola(@)kraslava(.)lv

Rakstīt uz e-adresi

Krāslavas Gr. Plāteru v. n. Poļu pamatskola

Adrese: Rēzeknes iela 39, Krāslava, LV-5601, Latvija
tālrunis: +371-65622771
fakss:     +371-65622749

e-pasts:  polupamatskola(@)kraslava(.)lv

Rasktīt uz e-adresi

Web www.kraspolsk.lv

Krāslavas Varavīksnes vidusskola

Adrese: N.Rancāna iela 4, Krāslava, LV-5601, Latvija
tālrunis: +371-65681468
fakss:     +371-65681466
e-pastsvaraviksne(@)kraslava.lv
Webwww.varaviksne.lv

Rasktīt uz e-adresi

Krāslavas pamatskola

Adrese: Pils iela 5, Krāslava, LV-5601, Latvija
tālrunis: +371-65681471
fakss:     +371-65681471
e-pasts:   pamatskola(@)kraslava(.)lv

Rakstīt uz e-adresi

Krāslavas Valsts ģimnāzija

Adrese: Raiņa iela 25, Krāslava, LV-5601, Latvija
tālrunis: +371-65622095
fakss:     +371-65622095
e-pasts:   kvg(@)kraslava(.)lv
Web:       www.kraslavasgimnazija.lv

Rakstīt uz e-adresi

Bērnu sociālās rehabilitācijas centrs "Mūsmājas"

Adrese: Pils iela 5, Krāslava, LV-5601, Latvija
tālrunis: +371-65622900 - lietvede ,

             +371-65622905 - virtuve

      mob: +371- 29191510 - direktore

      mob: +371 -25612122 - grupa
e-pasts:   musmajas(@)kraslava(.)lv

Rasktīt uz e-adresi

Fizioterapijas un masāžas pakalpojumu izcenojumi ŠEIT