Apstiprināti pieteikumi projektu konkursā “Iedzīvotāji veido vidi”

Ir izvērtēti 18 projekti, kas iesniegti tradicionālajam Krāslavas novada pašvaldības tradicionālajam projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi”. Vērtēšanas komisijas lēmums ir sekojošs – apstiprināt finansējumu 16 projektiem pilnā pieprasījuma apjomā (tai skaitā viens ar nosacījumu), savukārt 2 projektiem – ar daļēji samazinātu finansējumu (tai skaitā viens ar nosacījumu).

Foto no projektu arhīva

 

Apstiprināto projektu saraksts pēc nosacījumu izpildes:

 

 1. “Izvaltas estrādes sienu izveide un teritorijas labiekārtošana”, biedrība “ATTĪSTĪBAI”, 600,00 EUR;
 2. “Novadpētniecības istabas iekārtošana Kaplavas pagasta bibliotēkā, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Mazs bij’ tēva novadiņš”, 600,00 EUR;
 3. “Indras Romas katoļu baznīcas centrālo ieejas kāpņu renovācija”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Indras Romas katoļu baznīcas draudzes pārstāvji”, 230,00 EUR;
 4. “Bērnu rotaļu laukuma un nojumes labiekārtošana PII Pīlādzītis 12.grupas teritorijā”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “PII Pīlādzītis 12.grupa”, 600,00 EUR;
 5.  “Palīdzēsim saglabāt Kaplavas pareizticīgo baznīcu gleznainajā Daugavas krastā”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Pareizticīgo Dievmātes baznīcas draudzes locekļi”, 600,00 EUR;
 6. “Teritorijas labiekārtošana Krāslavas BSRC “Mūsmājas” ēkai no pils parka un ieejas puses”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Krāslavas BSRC “Mūsmājas” jaunieši un darbinieki”, 290,00 EUR;
 7. “Atpūtas vietu ierīkošana Skaistas ciematā”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “”Harmonija” un draugi”, 600,00 EUR;
 8. “Velo novietnes uzstādīšana Podnieku ielā 22. nama pagalmā”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Podnieku ielas 22.nama iedzīvotāji”, 400,00 EUR;
 9. “Kombuļu baznīcas žoga atjaunošanas darbi”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “ Mēs - Kombuļiem”, 600,00 EUR;
 10. “Atpūtas vietas labiekārtošana Daugavas krastā Kaplavas ielā, Krāslavā”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Radošie Krāslavai”, 600,00 EUR;
 11. “Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana PII “Pienenīte” 4.grupas teritorijā “Mārītes””, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Mārītes”, 600,00 EUR;
 12. “Kalniešu jaunā vizītkarte’’, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Daugaviņa”, 590,00 EUR;
 13. “Sešu tautisko plecu lakatu aušana no vilnas diegiem  Robežnieku  kultūras nama sieviešu vokālajam kolektīvam Indras darbnīcā”, biedrība Jauniešu klubs “Robežnieku kodols”, 600,00 EUR;
 14. ““Atpūtas vietas ierīkošana pie ezera Koloda” – turpinājums”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Daugavieši”, 500,00 EUR;
 15. “Interjera priekšmetu atjaunošana Aulejas baznīcā”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Aulejas draudzes grupa”, 600,00 EUR;
 16. “Indras Zaptes dārza labiekārtošana”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Darbīgie Indrieši”, 600,00 EUR;
 17. “Fotosienas ārpustelpu pasākumiem”, biedrība „Zemūdens tūrisma klubs „POSEIDON Krāslava”, 140,00 EUR.

 

Lai radoša projektu īstenošana!

 

Ināra Dzalbe

Attīstības nodaļas vadītāja

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook