Ergonomiskās mācību vides izveide Krāslavas pilsētas skolās

Pateicoties Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumam, 8.1.2.0/17/I/035 “Krāslavas izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana un mācību vides uzlabošana (Pils ielā 5 un N. Rancāna ielā 4)” projekta īstenošanas gaitā tiks veikts kosmētiskais remonts Pils ielā 5 un N. Rancāna ielā 4.

Šobrīd tika noslēgts līgums “Remontdarbi skolas ēkā Pils ielā 5, Krāslavā”. Atklātā konkursa rezultātā Nr.KND 2020/07 “Remontdarbi Krāslavas pilsētas skolu ēkās”  saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā zemāko piedāvājuma līgumcenu un nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, tika atzīts uzņēmums SIA “Jēkabpils PMK”.

Pils ielā 5 ir paredzēti 2. un 3. stāva vienkāršotie atjaunošanas darbi 3 gaiteņiem un 27 mācību klasēm, tai skaitā divu jaunu informātikas un robotikas kabinetu izveide. Skolas remontdarbi tiks veikti vasaras brīvlaikā.

Atjaunotajās telpās pēc remontdarbu noslēgšanās tiks uzstādītas šī projekta ietvaros iegādātās jaunakās IKT iekārtas un ergonomiskās mēbeles. IKT iekārtas jau ir daļēji iegādātas un šobrīd noris specializēto mācību klašu mēbeļu iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas darbi.

Projekta mērķis - mācību vides modernizēšana nodrošinās viedāku un aizraujošāku ikdienas darbu un mācīšanās procesu skolās.

 

Projekta budžeta kopējās attiecināmas izmaksas sastāda 3 126 601,18 EUR, ERAF līdzfinansējums sastāda 2 657 611 EUR.
Projekta ilgums līdz 2021.gada 31.decembrim.

 

Juta Bubina,
projekta vadītāja

 

 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook