Nevis elektrokrāmi, bet vērtīgas izejvielas

 

Grūti aptvert, taču pilnīgi viss, ko šodien uzskatām par vismodernāko veļas mašīnu, mobilo telefonu vai portatīvo datoru, nolietosies un pēc kāda laika būs jāizmet.

Elektropreces satur dabai un cilvēkam kaitīgus savienojumus,

tāpēc marķētas ar īpašu simbolu – pārsvītrotu konteineru, kas norāda, ka šo mantu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, bet tā jānogādā nolietoto elektropreču pieņemšanas vietā. Tur savāktās elektropreces tiek nogādātas uz pārstrādes uzņēmumiem, kur tās izjauc pa materiālu veidiem. Nolietoto elektropreču pārstrādes procesā vidēji tiek atgūti 83% materiālu – metāli, plastmasa, stikls.

Kā pārstrādā ledusskapi? – skaties pielikumā!

 

 

Informāciju apkopoja

Zane Onkele,

EKO Media vecākā projektu vadītāja

t.: 29556280

zane@ekomedia.lv

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook