Gunārs Upenieks

Gunārs Upenieks

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Aleksandrs Jevtušoks

Aleksandrs Jevtušoks

Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
Aivars Trūlis

Aivars Trūlis

Domes priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Tukāns

Jānis Tukāns

Domes deputāts
Viktorija Lene

Viktorija Lene

Domes deputāte
Janīna Vanaga

Janīna Vanaga

Domes deputāte
Ēriks Zaikovskis

Ēriks Zaikovskis

Domes deputāts
Antons Ļaksa

Antons Ļaksa

Domes deputāts
Jāzeps Dobkevičs

Jāzeps Dobkevičs

Domes deputāts
Raitis Azins

Raitis Azins

Domes deputāts
Armands Pudniks

Armands Pudniks

Domes deputāts
Dmitrijs Zalbovičs

Dmitrijs Zalbovičs

Domes deputāts
Ivars Plivčs

Ivars Plivčs

Domes deputāts
Aivars Bačkurs

Aivars Bačkurs

Domes deputāts
Aivars Plotka

Aivars Plotka

Domes deputāts