Priekšsēdētājs: Gunārs Upenieks

VietnieksAleksandrs Jevtušoks

Komitejas sastāvs: Raitis Azins, Viktorija Lene, Antons Ļaksa, Aivars Plotka, Aivars Trūlis, Jānis Tukāns, Dmitrijs Zalbovičs

Priekšsēdētājs: Jānis Tukāns

Vietnieks: Ivars Plivčs

Komitejas sastāvs: Aivars Bačkurs, Aleksandrs Jevtušoks, Armands Pudniks, Aivars Plotka, Janīna Vanaga

Priekšsēdētājs: Aivars Trūlis

Vietnieks: Janīna Vanaga

Komitejas sastāvs: Jāzeps Dobkevičs, Ivars Plivčs, Armands Pudniks, Jānis Tukāns, Ēriks Zaikovskis

Priekšēdētājs Aleksandrs Jevtušoks

Vietnieks: Raitis Azins

Komitejas sastāvsAivars Bačkurs, Jāzeps Dobkevičs, Viktorija Lene, Antons Ļaksa, Ivars Plivčs