Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2023.gada 4.ceturksnī

Krāslavas novada pašvaldība saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu ir veikusi Krāslavas novada budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda, soda naudas un nokavējuma naudas dzēšanu 2023.gada 4.ceturksnī summā EUR 6686,97 (seši tūkstoši seši simti astoņdesmit seši euro un 97 centi).

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2022.gada 3.ceturksnī

Krāslavas novada pašvaldība saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu ir veikusi Krāslavas novada budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda, soda naudas un nokavējuma naudas dzēšanu 2022.gada 3.ceturksnī summā EUR 11738,70 (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit astoņi euro un 70 centi).

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2022.gada 2.ceturksnī

Krāslavas novada pašvaldība saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu ir veikusi Krāslavas novada budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda, soda naudas un nokavējuma naudas dzēšanu 2022.gada 2.ceturksnī summā EUR 2940,21 (divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit euro un 21 centi).

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2022.gada 1.ceturksnī

Krāslavas novada pašvaldība saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu ir veikusi Krāslavas novada budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda, soda naudas un nokavējuma naudas dzēšanu 2022.gada 1.ceturksnī summā EUR 490,12 (četri simti deviņdesmit euro un 12 centi).

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2021.gada 3.ceturksnī

Krāslavas novada pašvaldība saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu ir veikusi Krāslavas novada budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda, soda naudas un nokavējuma naudas dzēšanu 2021.gada 3.ceturksnī summā EUR 1478,36.

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2020.gada 4.ceturksnī

Krāslavas novada dome saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu ir veikusi Krāslavas novada budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda, soda naudas un nokavējuma naudas dzēšanu 2019.gada 4.ceturksnī summā EUR 7463,58.

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2019.gada 4.ceturksnī

Krāslavas novada dome saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu ir veikusi Krāslavas novada budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda, soda naudas un nokavējuma naudas dzēšanu 2019.gada 4.ceturksnī summā EUR 316,72.

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2019.gada 3.ceturksnī

Krāslavas novada dome saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu ir veikusi Krāslavas novada budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda, soda naudas un nokavējuma naudas dzēšanu 2019.gada 2.ceturksnī summā EUR 90,83.

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2019.gada 2.ceturksnī

Krāslavas novada dome saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu ir veikusi Krāslavas novada budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda, soda naudas un nokavējuma naudas dzēšanu 2019.gada 2.ceturksnī summā EUR 121,53.

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2019.gada 1.ceturksnī

Krāslavas novada dome saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu ir veikusi Krāslavas novada budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda, soda naudas un nokavējuma naudas dzēšanu 2019.gada 1.ceturksnī summā EUR 24,02.

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2018.gada 4.ceturksnī

Krāslavas novada dome saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu ir veikusi Krāslavas novada budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda, soda naudas un nokavējuma naudas dzēšanu 2018.gada 4.ceturksnī summā EUR 2545,04.