Komisijas priekšsēdētāja: Kristīne Azina

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: Pēteris Jacina

Komisijas sekretāre: Solveiga Sergejeva

Komisijas locekļi: Žanna Drozdovska, Igors Guba, Larisa Varnase, Jolanta Zvidriņa, Edgars Tjarve, Rolands Adamovičs

Notiek: pēc nepieciešamības

Komisijas priekšsēdētājs: Gunārs Upenieks

Komisijas locekļi: Aivars Trūlis, Viktors Aišpurs, Kaspars Pauniņš, Ārija Leonoviča

Notiek: pēc nepieciešamības

Komisijas priekšsēdētājs: Aivars Trūlis

Komisijas locekļi: Žanis Škagals, Arvīds Žvirblis, Roberts Kuzņerevičs, Mārtiņš Bogdanovs, Ilona Berga, Ivars Plivčs, Igors Čerņavskis, Dmitrijs Krivenko, Andris Plinta

Notiek: pēc nepieciešamības

Komisijas priekšsēdētājs: Aivars Trūlis

Komisijas locekļi: Elita Bohāne, Sarmīte Loce, Diāna Maculeviča, Adrija Agnese Kivliņa

Notiek: pēc nepieciešamības

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Mančinskis

Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Gunta Miglāne

Komisijas locekļi: Sarmīte Puncule-Japiņa, Ineta Danovska, Inta Murāne, Inese Vorslova, Kristaps Pauniņš

Notiek: pēc nepieciešamības

Komisijas priekšsēdētājs: Artjoms Gekišs

Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Kristīne Azina

Komisijas locekļi: Ināra Tukiša, Tatjana Munda, Oksana Rutka

Notiek: pēc nepieciešamības

Komisijas priekšsēdētāja: Ārija Leonoviča

Komisijas locekļi: Jānis Mančinskis, Sandra Gendele, Jeļena Hodarenoka, Kaspars Pauniņš

Notiek: pēc nepieciešamības

Komisijas locekļi: Raitis Azins, Roberts Kuznerevičs, Egils Muskars, Viktors Friliņš, Aldonis Utināns, Dmitrijs Zalbovičs

Notiek: pēc nepieciešamības

Komisijas priekšsēdētājs: Aivars Trūlis

Komisijas locekļi: Anita Kriviņa, Jolanta Pauliņa, Ineta Danovska, Kaspars Pauniņš

Notiek: pēc nepieciešamības

Komisijas vadītāja un logopēde: Rasma Graše

Komisijas psiholoģes: Vineta Kornejeva, Diāna Krilova

Komisijas speciālie pedagogi: Tatjana Kromāne, Leonora Lune

Komisijas ārsts: Aleksandrs Jevtušoks

Notiek: pēc nepieciešamības

Komisijas priekšsēdētājs: Viktors Aišpurs

Komisijas locekļi: Sandra Gendele, Žanis Škagals, Inese Plesņa

Notiek: pēc nepieciešamības

Komisijas priekšsēdētājs: Vladimirs Bluss

Komisijas locekļi: Aivars Kluss, Pēteris Jacina, Arvīds Vedļa

Notiek: pēc nepieciešamības

Komisijas priekšsēdētājs: Viktors Aišpurs

Komisijas locekļi: Inga Pudnika-Skerškāne, Ineta Danovska, Olga Gekiša, Sanita Karpoviča

Notiek: pēc nepieciešamības

Komisijas priekšsēdētājs: Aivars Trūlis

Komisijas locekļi: Snežana Petroviča, Regīna Pauliņa, Žanna Drozdovska, Larisa Varnase, Jolanta Zvidriņa, Inta Ļaksa, Jānis Platacis, Pēteris Jacina

Notiek: pēc nepieciešamības

Komisijas priekšsēdētājs: Viktors Aišpurs

Komisijas locekļi: Aleksandrs Jevtušoks, Aivars Trūlis, Lidija Miglāne, Inese Vorslova

Notiek: pēc nepieciešamības

Komisijas priekšsēdētāja: Viktorija Lene

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: Valērijs Ļebedkovs

Komisijas locekļi: Inga Eizenberga, Valērijs Masjuks, Jolanta Pauliņa, Ainārs Streļčs

Notiek: pēc nepieciešamības

Komisijas locekļi: Solveiga Sergejeva, Ilona Bidzāne, Valdis Grizāns

Notiek: pēc nepieciešamības

Komisijas priekšsēdētāja: Zane Ločmele

Komisijas locekļi: Kristaps Pauniņš, Aina Dzalbe, Edgars Ciganovičs, Oksana Rutka, Elfa Bižāne, Aleksandra Romanova

Notiek: pēc nepieciešamības