Komisijas priekšsēdētāja: Kristīne Azina

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: Pēteris Jacina

Komisijas sekretāre: Solveiga Sergejeva

Komisijas locekļi: Žanna Drozdovska, Aleksandra Romanova, Larisa Varnase, Diāna Muraškina, Edgars Tjarve, Rolands Adamovičs

Notiek: pēc nepieciešamības

Komisijas priekšsēdētājs: Gunārs Upenieks

Komisijas locekļi: Aivars Trūlis, Viktors Aišpurs, Kaspars Pauniņš, Ārija Leonoviča

Notiek: pēc nepieciešamības

Komisijas priekšsēdētājs: Aivars Trūlis

Komisijas locekļi: Žanis Škagals, Arvīds Žvirblis, Dmitrijs Krivenko, Jānis Andžāns, Jānis Naglis, Ilona Berga, Ivars Plivčs, Aigars Steļmaks, Vladislavs Okuņevs, Inta Izranova

Notiek: pēc nepieciešamības

Komisijas priekšsēdētājs: Aivars Trūlis

Komisijas locekļi: Elita Bohāne, Sarmīte Loce, Diāna Maculeviča, Adrija Agnese Kivliņa

Notiek: pēc nepieciešamības

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Mančinskis

Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Gunta Miglāne

Komisijas locekļi: Sarmīte Puncule-Japiņa, Ineta Danovska, Inta Murāne, Inese Vorslova

Notiek: pēc nepieciešamības

Komisijas priekšsēdētājs: Artjoms Gekišs

Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Kristīne Azina

Komisijas locekļi: Ināra Tukiša, Tatjana Munda, Oksana Rutka

Notiek: pēc nepieciešamības

Komisijas priekšsēdētāja: Ārija Leonoviča

Komisijas locekļi: Jānis Mančinskis, Sandra Dilba, Jeļena Hodarenoka, Kaspars Pauniņš

Notiek: pēc nepieciešamības

Komisijas priekšsēdētājs: Edgars Tjarve

Komisijas locekļi: Kristīne Azina, Ainārs Streļčs, Marija Badūne, Ilona Jakušonoka

Notiek: pēc nepieciešamības

Komisijas locekļi: Raitis Azins, Jānis Andžāns, Natālija Dektarjova, Viktors Friliņš, Aldonis Utināns, Dmitrijs Zalbovičs

Notiek: pēc nepieciešamības

Komisijas priekšsēdētājs: Aivars Trūlis

Komisijas locekļi: Anita Kriviņa, Jolanta Pauliņa, Ineta Danovska, Kaspars Pauniņš

Notiek: pēc nepieciešamības

Komisijas vadītāja: Tatjana Kromāne

Komisijas psihologs: Diāna Krilova

Komisijas logopēds: Inese Kuzņecova

Komisijas speciālais pedagogs: Ina Grebņova

Komisijas ārsts: Aleksandrs Jevtušoks

Notiek: pēc nepieciešamības

Komisijas priekšsēdētājs: Viktors Aišpurs

Komisijas locekļi: Sandra Dilba, Žanis Škagals, Inese Plesņa

Notiek: pēc nepieciešamības

Komisijas priekšsēdētājs: Vladimirs Bluss

Komisijas locekļi: Aivars Kluss, Pēteris Jacina, Arvīds Vedļa

Notiek: pēc nepieciešamības

Komisijas priekšsēdētājs: Viktors Aišpurs

Komisijas locekļi: Inga Pudnika-Skerškāne, Ineta Danovska, Olga Gekiša, Sanita Karpoviča

Notiek: pēc nepieciešamības

Komisijas priekšsēdētājs: Viktors Aišpurs

Komisijas locekļi: Aleksandrs Jevtušoks, Aivars Trūlis, Lidija Miglāne, Inese Vorslova

Notiek: pēc nepieciešamības

Komisijas priekšsēdētājs:

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Valērijs Ļebedkovs

Komisijas locekļi: Inga Eizenberga, Valērijs Masjuks, Jolanta Pauliņa, Ainārs Streļčs

Notiek: pēc nepieciešamības

Komisijas locekļi: Solveiga Sergejeva, Ilona Bidzāne, Valdis Grizāns

Notiek: pēc nepieciešamības

Komisijas priekšsēdētāja: Zane Ločmele

Komisijas locekļi: Kristaps Pauniņš, Aina Dzalbe, Edgars Ciganovičs, Oksana Rutka, Elfa Bižāne, Aleksandra Romanova

Notiek: pēc nepieciešamības