Teritorijas platība: 1079 km2, t.sk. 52% lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 35 % meži, 9,5 % virszemes ūdeņu tīkls (Avots: www.kraslava.lv)

Iedzīvotāju skaits 2020.gada 1.janvārī: 15 491 (Krāslavas novads) (Avots: www.pmlp.gov.lv)

Bezdarba līmenis 2020.gada 1.martā: NVA Krāslavas filiāles uzskaitē ir 967 Krāslavas novada bezdarbnieki, no tiem 484 sievietes, 32 jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem  (Latgales reģionā kopā 16 579 bezdarbnieki, Latvijā kopā - 58247). Bezdarba līmenis Krāslavas novadā sastāda 11,2% pret darbspējas vecuma iedzīvotājiem (Latgales reģionā 10,4%, Latvijā 5,0%) (Avots: www.nva.gov.lv)

Vidējā bruto darba samaksa 2019.gadā: EUR 700  mēnesī Krāslavas novadā,  EUR 751 Latgales reģionā, (vidējā neto darba samaksa vidēji 75% no bruto algas) (Avots: www.csb.gov.lv)

Teritorijas attīstības līmeņa indekss 2018.gadā: –1,187 (Avots: www.raim.gov.lv)

Uz 2018.gada 1.janvāri uzkrātās ārvalstu tiešās investīcijas novadā sastāda 6 428 475,94 EUR.  Lielākie investori ir no Dānijas, Nīderlandes, Krievijas un Vācijas. Visvairāk tika investēts  nekustamā īpašuma pārvaldīšanā, dzīvnieku audzēšanā, noliktavu izveidē, iepakošanas pakalpojumu sniegšanā, izmitināšanā viesu mājās un viesnīcās, mazumtirdzniecībā nespecializētajos veikalos (Avots: www.lursoft.lv)

Uzņēmumu skaits 2020.gada 1.aprīlī: aktīvi 691, t.sk. 230 zemnieku saimniecība (Z/S), 262 sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), 149 individuālie komersanti (IK), 26 individuālie uzņēmumi (IU), 19 kooperatīvās sabiedrības (K/S), 1 akciju sabiedrība (AS), 2 filiāles (FIL), 2 pilnsabiedrības (PS) (Avots: www.lursoft.lv)

Galvenās nozares un lielākie uzņēmumi Krāslavas novadā:

• kokapstrāde un mēbeļu ražošana - SIA „Varpa”, SIA „Latgran”, SIA “GL Plus”,  IK “brāļi Vanagi”;

• apģērbu ražošana – SIA „Nemo”, SIA „IV Plus”, SIA “S.D. Line”, SIA “NS Fabrika”;

• pārtikas produktu ražošana – A/S „Krāslavas piens”, SIA „Lekon”, SIA „Krāslavas avots”;

• metālapstrāde - SIA „Tehnika R”, SIA „GSK”;

• lauku tūrisms - atpūtas kompleksi „Lejasmalas”, „Dridži”, „Vaclavi”, zirgu sēta “Klajumi”;

• lauksaimnieciskās produkcijas ražošana un pārstrāde – Z/S „Vaicuļevas”, Z/S „Zarečje”, Z/S „Raudovišķi”, Z/S „Līva”, K/S „Izvalta”, Z/S „Varavīksne”,  Z/S „Druviņi”, Z/S „Kurmīši”, Z/S „Birztaliņas”;

• būvniecība –  SIA „RH Būve”, SIA „Renesanse K”;

• tirdzniecība – Z/S „Sapnis”, SIA „Ritms R”;

• iepakojuma izgatavošana un iepakojuma pakalpojumi – AS „Nidl”, SIA „Peter Willemsen”.