Aulejas pagasta pārvalde

+371 65628165
auleja [at] kraslava.lv

Izvaltas pagasta pārvalde

+371 65626550
izvalta [at] kraslava.lv

Kalniešu pagasta pārvalde

+371 65622464
kalniesi [at] kraslava.lv

Kaplavas pagasta pārvalde

+371 65629943
kaplava [at] kraslava.lv

Konstantinovas pagasta pārvalde

konstantinova [at] kraslava.lv

Piedrujas pagasta pārvalde

+371 65622385
piedruja [at] kraslava.lv

Robežnieku pagasta pārvalde

+371 65629524
robeznieki [at] kraslava.lv

Skaistas pagasta pārvalde

+371 65623819
skaista [at] kraslava.lv