16.01.2024. Sociālo un veselības aizsardzības lietu komitejas sēdes audioieraksts Nr.1

20.02.2024. Sociālo un veselības aizsardzības lietu komitejas sēdē Nr.2 tika izskatīti tikai slēgtās daļas jautājumi

19.03.2024. Sociālo un veselības aizsardzības lietu komitejas sēdē Nr.3 tika izskatīti tikai slēgtās daļas jautājumi

16.04.2024. Sociālo un veselības aizsardzības lietu komitejas sēdes audioieraksts Nr.4

21.05.2025. Sociālo un veselības aizsardzības lietu komitejas sēdes audioieraksts Nr.5

18.06.2024. Sociālo un veselības aizsardzības lietu komitejas sēdē Nr.6 tika izskatīti tikai slēgtās daļas jautājumi