2022. gads

Nosaukums

Nr.

Pieņemts

Stājas spēkā

Zaudē spēku

Publicēts

Par pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem Krāslavas novada pašvaldībā 2022/33 24.11.2022 20.12.2022   19.12.2022
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Krāslavas novadā 2022/32 27.10.2022 10.01.2023   09.01.2023
Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Krāslavas novadā 2022/31 27.10.2022 22.12.2022   21.12.2022
Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības 2021. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 2021/16 "Par maznodrošinātas personas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā" 2022/30 27.10.2022 14.12.2022   13.12.2022
Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna un raudzēto dzērienu ražošanai Krāslavas novadā 2022/29 27.10.2022 14.12.2022   13.12.2022
Grozījums Krāslavas novada pašvaldības 2022. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2022/11 "Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" 2022/28 29.09.2022 27.10.2022   26.10.2022
Par reklāmas, reklāmas objektu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu 2022/27 29.09.2022 22.12.2022   21.12.2022
Ēku numurzīmju un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Krāslavas novadā 2022/26 29.09.2022 27.10.2022   26.10.2022
Par mājdzīvnieku turēšanu Krāslavas novadā 2022/25 29.09.2022 20.12.2022   19.12.2022
Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2022/24 29.09.2022 01.11.2022   31.10.2022
Par Krāslavas novada simboliku 2022/23 25.08.2022 14.12.2022   13.12.2022
Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2021/8 "Krāslavas novada pašvaldības nolikums" 2022/20 28.07.2022 27.08.2022   26.08.2022
Par līdzfinansējumu Krāslavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 2022/19 28.07.2022 01.09.2022   26.08.2022
Par Krāslavas novada pašvaldības nodevām 2022/18 28.07.2022 01.11.2022   31.10.2022
Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2021/8 "Krāslavas novada pašvaldības nolikums" 2022/15 26.05.2022 22.06.2022   28.06.2022
Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas Krāslavas novadā 2022/14 26.05.2022 17.06.2022   16.06.2022
Par ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Krāslavas novadā 2022/13 26.05.2022 27.08.2022   26.08.2022
Par Krāslavas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu 2022/12 26.05.2022 01.09.2022   09.06.2022
Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 2022/11 28.04.2022 05.08.2022   04.08.2022
Par koku ciršanu ārpus meža Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2022/10 28.04.2022 10.06.2022   09.06.2022
Par Krāslavas novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei 2022/9 28.04.2022 20.05.2022   19.05.2022
Pirmsskolas bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmās 2022/6 24.03.2022 19.05.2022   18.05.2022
Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu (Licencētās programmas) 2022/5 24.03.2022 14.06.2022   13.06.2022
Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības 2022/4 24.03.2022 21.05.2022   20.05.2022
Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu 2022/3 24.03.2022 11.05.2022   10.05.2022
Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Krāslavas novadā un maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 2022/2 24.03.2022 10.06.2022   09.06.2022
Krāslavas novada pašvaldības budžets 2022. gadam 2022/1 27.01.2022 04.02.2022. 01.01.2023. 21.02.2022.

2015. gads

Nosaukums

Nr.

Pieņemts

Stājas spēkā

Zaudē spēku

Publicēts

Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Krāslavas novadā 2015/5 19.03.2015      

2014. gads

Nosaukums

Nr.

Pieņemts

Stājas spēkā

Zaudē spēku

Publicēts

Noteikumi par mācību maksu Krāslavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (konsolidēti) 2014/12 24.07.2014   01.09.2022  
Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Krāslavas novadā 2014/11 19.06.2014   zaudējis spēku  

2013. gads

Nosaukums

Nr.

Pieņemts

Stājas spēkā

Zaudē spēku

Publicēts

Par pašvaldības nodevām Krāslavas novadā 2013/11 20.09.2013   01.11.2022  
Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves 2013/18 20.09.2013      
Par Krāslavas novada pašvaldības simboliku 2013/6 30.05.2013   14.12.2022  

2011. gads

Nosaukums

Nr.

Pieņemts

Stājas spēkā

Zaudē spēku

Publicēts

Par sabiedrisko kārtību Krāslavas novadā 2011/13 24.11.2011