LR “Pašvaldību likuma” pašvaldībai deleģēto funkciju izpildi veic šādas Krāslavas novada pašvaldības iestādes: