Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 91 panta 3. daļa nosaka, ja nodokļu maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, paziņojumus par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumi par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu), pašvaldība izvieto savā mājaslapā internetā.

Ar dokumentiem var iepazīties Krāslavas novada pašvaldībā, Rīgas ielā 51, Krāslavā, 18.kab. Tālrunis informācijai +371 65681766.

Persona

Datums

Dokumenta numurs

Veids

Autors

Apraksts

Kudinysh Anatolii

07.02.2024

2-47.1/2024/B/1

Brīdinājums

Krāslavas novada pašvaldība

Parāds par  NĪN par zemi 868,25 EUR.

Persona Parādnieka dzimšanas dati Datums Dokumenta numurs Veids Autors Apraksts
Artemenko (Artemenko) Oleg (Oļegs)   02.11.2022 7.47/2022/LI/65 Lēmums-izpildrīkojums Krāslavas novada pašvaldība  
Basackis (Basatskiy) Andrejs (Andrey)   02.11.2022 7.47/2022/LI/63 Lēmums-izpildrīkojums Krāslavas novada pašvaldība  
Bauševs Dmitrijs   02.11.2022 7.47/2022/LI/58 Lēmums-izpildrīkojums Krāslavas novada pašvaldība  
Boldirevs (Boldyrev) Aleksejs (Alexey)   02.11.2022 7.47/2022/LI/66 Lēmums-izpildrīkojums Krāslavas novada pašvaldība  
Boldyrev Kirill   02.11.2022 7.47/2022/LI/61 Lēmums-izpildrīkojums Krāslavas novada pašvaldība  
Granovskiy Sergey   02.11.2022 7.47/2022/LI/62 Lēmums-izpildrīkojums Krāslavas novada pašvaldība  
Grigorjevs Vladimirs   02.11.2022 7.47/2022/LI/59 Lēmums-izpildrīkojums Krāslavas novada pašvaldība  
Merliča (Merlich) Tatjana (Tatiana)   02.11.2022 7.47/2022/LI/67 Lēmums-izpildrīkojums Krāslavas novada pašvaldība  
Nikitin Dmitrij   02.11.2022 7.47/2022/LI/64 Lēmums-izpildrīkojums Krāslavas novada pašvaldība  
Ratushnaya Nataliya   02.11.2022 7.47/2022/LI/60 Lēmums-izpildrīkojums Krāslavas novada pašvaldība  
Artemenko (Artemenko) Oleg (Oļegs)   29.08.2022 7.47/2022/BAA/97 Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Krāslavas novada pašvaldība Parāds par NĪN par zemi 575,04 EUR.
Basackis (Basatskiy) Andrejs (Andrey)   29.08.2022 7.47/2022/BAA/95 Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Krāslavas novada pašvaldība Parāds par NĪN par zemi 195,11 EUR.
Bauševs Dmitrijs   29.08.2022 7.47/2022/BAA/89 Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Krāslavas novada pašvaldība Parāds par NĪN par zemi 125,18 EUR, NĪN par ēkām 8,03 EUR.
Boldirevs (Boldyrev) Vadims   29.08.2022 7.47/2022/BAA/94 Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Krāslavas novada pašvaldība Parāds par NĪN par zemi 154,23 EUR.
Boldirevs (Boldyrev) Aleksejs (Alexey)   29.08.2022 7.47/2022/BAA/98 Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Krāslavas novada pašvaldība Parāds par  NĪN par zemi 227,88 EUR.
Boldyrev Kirill   29.08.2022 7.47/2022/BAA/92 Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Krāslavas novada pašvaldība Parāds par NĪN par zemi 389,17 EUR.
Granovskiy Sergey   29.08.2022 7.47/2022/BAA/93 Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Krāslavas novada pašvaldība Parāds par NĪN par zemi 146,71 EUR.
Grigorjevs Vladimirs   29.08.2022 7.47/2022/BAA/90 Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Krāslavas novada pašvaldība Parāds par NĪN par zemi 125,18 EUR, NĪN par ēkām 8,03 EUR.
Merliča (Merlich) Tatjana (Tatiana)   29.08.2022 7.47/2022/BAA/99 Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Krāslavas novada pašvaldība Parāds par NĪN par zemi 1083,36 EUR.
Nikitin Dmitrij   29.08.2022 7.47/2022/BAA/96 Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Krāslavas novada pašvaldība Parāds par NĪN par zemi 342,39 EUR, NĪN par ēkām 58,37 EUR.
Ratushnaya Nataliya   29.08.2022 7.47/2022/BAA/91 Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Krāslavas novada pašvaldība Parāds par NĪN par zemi 91,03 EUR.
Bauševs Dmitrijs 22.04.1977 09.06.2022 7.47/2022/B/49 Brīdinājums Krāslavas novada pašvaldība Parāds par NĪN par zemi 118,11 EUR, NĪN par ēkām 7,57 EUR.
Grigorjevs Vladimirs 22.02.1984 09.06.2022 7.47/2022/B/50 Brīdinājums Krāslavas novada pašvaldība Parāds par NĪN par zemi 118,11 EUR, NĪN par ēkām 7,57 EUR.
Artemenko (Artemenko) Oleg (Oļegs) 12.12.1972 19.05.2022 3.15/1024 Brīdinājums Krāslavas novada pašvaldība Parāds par  NĪN par zemi 451,69 EUR.
Basackis (Basatskiy) Andrejs (Andrey) 02.08.1980 19.05.2022 3.15/1031 Brīdinājums Krāslavas novada pašvaldība Parāds par  NĪN par zemi 157,74 EUR.
Boldirevs (Boldyrev) Aleksejs (Alexey) 05.09.1957 19.05.2022 3.15/1033 Brīdinājums Krāslavas novada pašvaldība Parāds par  NĪN par zemi 184,76 EUR.
Boldirevs (Boldyrev) Vadims 01.06.1947 19.05.2022 3.15/1034 Brīdinājums Krāslavas novada pašvaldība Parāds par  NĪN par zemi 345,43 EUR, NĪN par ēkām 9,94 EUR.
Boldyrev Kirill 15.06.1970 19.05.2022 3.15/1035 Brīdinājums Krāslavas novada pašvaldība Parāds par  NĪN par zemi 362,09 EUR.
Granovskiy Sergey 27.04.1966 19.05.2022 3.15/1040 Brīdinājums Krāslavas novada pašvaldība Parāds par  NĪN par zemi 134,59 EUR.
Merliča  (Merlich) Tatjana (Tatiana) 28.04.1978 19.05.2022 3.15/1044 Brīdinājums Krāslavas novada pašvaldība Parāds par  NĪN par zemi 1040,42 EUR.
Nikitin Dmitrij 30.06.1970 17.05.2022 7.47/2022/B/6 Brīdinājums Krāslavas novada pašvaldība Parāds par  NĪN par zemi 330,62 EUR, NĪN par ēkām 52,49 EUR.
Ratushnaya Nataliya 27.10.1965 23.05.2022 3.15/1065 Brīdinājums Krāslavas novada pašvaldība Parāds par  NĪN par zemi 84,74 EUR.
SCHANDORFF JACQUES 27.10.1965 19.05.2022 7.47/2022/B/9 Brīdinājums Krāslavas novada pašvaldība Parāds par  NĪN par zemi 345,56 EUR, NĪN par ēkām 2949,17 EUR.

Dokumenta nosaukums

Dokumenta numurs

Dokumenta izdošanas datums

Parādnieka      vārds, uzvārds

Parādnieka dzimšanas dati

NĪN parāda summa (EUR)

Dokumenta glabāšanas laiks

Brīdinājums

3.15/431

27.04.2021.

Torsten Knoche

01.07.1971.

48,00

5 gadi

Brīdinājums par piespiedu izpildi

3.15/491

29.04.2021.

Dainis Vecelis

25.01.1972.

483,67

5 gadi

Lēmums – izpildrīkojums

1, 18.§, 31.p.

28.01.2021.

Dainis Vecelis

25.01.1972.

483,67

5 gadi

Brīdinājums par piespiedu izpildi

3.15/488

29.04.2021.

Lyudmila Tumanova

13.09.1960.

414,41

5 gadi

Lēmums – izpildrīkojums

1, 18.§, 29.p.

28.01.2021.

Lyudmila Tumanova

13.09.1960.

414,41

5 gadi

Brīdinājums par piespiedu izpildi

3.15/482

29.04.2021.

Vitolds Ekštelis

07.11.1936.

91,77

5 gadi

Lēmums – izpildrīkojums

1, 18.§, 17.p.

28.01.2021.

Vitolds Ekštelis

07.11.1936.

91,77

5 gadi

Brīdinājums

3.15/673

04.06.2021.

Jānis Kalniņš

13.02.1973.

27,25

5 gadi

Brīdinājums

3.15/83

16.07.2021.

Antoņina Marinova

07.01.1957.

63,24

5 gadi

Brīdinājums

3.15/84

16.07.2021.

Jānis Igaunis

01.02.1965.

221,98

5 gadi

Brīdinājums par piespiedu izpildi

3.15/324

31.08.2021.

Torsten Heinz Knoche

01.07.1971.

52,28

5 gadi

Lēmums – izpildrīkojums

4, 42.§, 13.p.

29.07.2021.

Torsten Heinz Knoche

01.07.1971.

52,28

5 gadi

Brīdinājums par piespiedu izpildi

3.15/325

31.08.2021.

Jānis Kalniņš

13.02.1973.

31,10

5 gadi

Lēmums – izpildrīkojums

4, 42.§, 16.p.

29.07.2021.

Jānis Kalniņš

13.02.1973.

31,10

5 gadi

Brīdinājums par piespiedu izpildi

3.15/622

13.10.2021.

Jānis Igaunis

01.02.1965.

226,94

5 gadi

Lēmums – izpildrīkojums

8, 42.§, 10.p.

 30.09.2021.

Jānis Igaunis

01.02.1965.

226,94

5 gadi

Brīdinājums

3.15/649

19.10.2021.

SIA DZIJA D

45903001000

23,34

5 gadi

Brīdinājums par piespiedu izpildi

3.15/734

03.11.2021.

SIA “ARTTEKO”

41503076060

90,08

5 gadi

Lēmums – izpildrīkojums

9, 25.§, 3.p.

28.10.2021.

SIA “ARTTEKO”

41503076060

90,08

5 gadi

Brīdinājums

3.15/786

10.11.2021.

Guntars Rasnacis

27.07.1970.

115,15

5 gadi

Brīdinājums

3.15/787

10.11.2021.

Jānis Miklaševičs

15.03.1956.

63,74

5 gadi

Dokumenta nosaukums

Dokumenta numurs

Dokumenta izdošanas datums

Parādnieka      vārds, uzvārds

Parādnieka dzimšanas dati

NĪN parāda summa (EUR)

Dokumenta glabāšanas laiks

Brīdinājums par piespiedu izpildi

3.15/667

15.05.2020.

Vladimirs Daņilevičs

26.07.1962.

1080,74

5 gadi

Lēmums – izpildrīkojums

7, 26.§, 14.p.

30.04.2020.

Vladimirs Daņilevičs

26.07.1962.

1080,74

5 gadi

Lēmums – izpildrīkojums

17, 24.§, 8.p.

24.09.2020.

SIA HUTOR

50003707511

39,31

5 gadi

Lēmums – izpildrīkojums

17, 24.§, 10.p.

24.09.2020.

SIA BEKKERS

40003305799

207,04

5 gadi

Brīdinājums

3.15/1258

30.10.2020.

Lyudmila Tumanova

13.09.1961.

396,27

5 gadi

Brīdinājums

3.15/1263

30.10.2020.

Vitolds Ekštelis

07.11.1936.

89,40

5 gadi

Brīdinājums

3.15/1275

30.10.2020.

Dainis Vecelis

25.01.1972.

607,55

5 gadi

Brīdinājums

3.15/1282

30.10.2020.

Marija Lukjanska

26.02.1939.

24,09

5 gadi

Dokumenta nosaukums

Dokumenta numurs

Dokumenta izdošanas datums

Parādnieka      vārds, uzvārds

Parādnieka dzimšanas dati

NĪN parāda summa (EUR)

Dokumenta glabāšanas laiks

Brīdinājums par piespiedu izpildi

3.15/1529

19.12.2019.

Arvidas Gercas

28.08.1963.

71,28

5 gadi

Lēmums – izpildrīkojums

13, 25.§, 1.p.

26.09.2019.

Arvidas Gercas

28.08.1963.

71,28

5 gadi