Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Gunārs Upenieks

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
 • Krāslavas novada pašvaldība

  Krāslavas novada pašvaldība

  Viktors Aišpurs

  Izpilddirektors 13.kabinets
  Rīgas iela 51, Krāslava, LV-5601, Latvija
  Visi kontakti
  • Krāslavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde
   • Administratīvā nodaļa

    Administratīvā nodaļa

    Ārija Leonoviča

    Nodaļas vadītāja 2.kabinets
    Visi kontakti
   • Grāmatvedības nodaļa

    Grāmatvedības nodaļa

    Jaņa Križanovska

    Nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede 9.kabinets
    Visi kontakti
   • Attīstības nodaļa

    Attīstības nodaļa

    Ināra Dzalbe

    Nodaļas vadītāja Skolas iela 7 (11.kabinets), Krāslava
    Visi kontakti
   • Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodaļa

    Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodaļa

    Juris Škļaronoks

    Nodaļas vadītājs 17.kabinets
    Visi kontakti
   • Nekustamā īpašuma un infrastruktūras pārvaldības nodaļa

    Nekustamā īpašuma un infrastruktūras pārvaldības nodaļa

    Artjoms Gekišs

    Būvinženieris Skolas iela 7, Krāslava; Alejas iela 4, Dagda
    Skolas iela 7, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601, Latvija
    Visi kontakti
 • Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļa

  Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļa

  Ināra Ūdre

  Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Brīvības iela 13, Krāslava
  Brīvības iela 13, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601, Latvija
  Visi kontakti
 • Krāslavas novada būvvalde

  Krāslavas novada būvvalde

  Ineta Danovska

  Būvvaldes vadītāja, arhitekte Skolas iela 7, Krāslava
  Skolas iela 7, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601, Latvija
  Visi kontakti
 • Krāslavas novada bāriņtiesa

  Krāslavas novada bāriņtiesa

  Ilona Bidzāne

  Bāriņtiesas priekšsēdētāja Dīķu iela 5, Krāslava
  Dīķu iela 5, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601, Latvija
  Visi kontakti
 • Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"

  Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"

  Elita Trūle

  Vadītāja Grāfu Plāteru iela 6, Krāslava
  Grāfu Plāteru iela 6, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601, Latvija
  Visi kontakti
 • Krāslavas novada Izglītības pārvalde

  Krāslavas novada Izglītības pārvalde

  Lidija Miglāne

  Vadītāja Skolas iela 7, Krāslava
  Skolas iela 7, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601, Latvija
  Visi kontakti
 • Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība

  Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība

  Edgars Tjarve

  Apvienības vadītājs Alejas iela 4, Dagda
  Alejas iela 4, Dagda, Krāslavas novads, LV-5674, Latvija
  Visi kontakti
 • Krāslavas novada Kultūras un tūrisma pārvalde

  Krāslavas novada Kultūras un tūrisma pārvalde

  Inga Goldberga

  Vadītāja Rīgas iela 26, Krāslava
  Rīgas iela 26, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601, Latvija
  Visi kontakti
 • Krāslavas novada sociālās aprūpes centrs „Priedes”

  Krāslavas novada sociālās aprūpes centrs „Priedes”

  Jeļena Vigule

  Vadītāja
  Rīgas iela 159, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601, Latvija
  Visi kontakti
 • Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrs „Mūsmājas”

  Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrs „Mūsmājas”

  Ērika Geka

  Direktore Pils iela 5, Krāslava
  Pils iela 5, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601, Latvija
  Visi kontakti
 • Krāslavas novada sociālās aprūpes centrs “Skuķi”

  Krāslavas novada sociālās aprūpes centrs “Skuķi”

  Antra Kalviša

  Vadītāja
  "Skuķi", Skuki, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads, LV-5666, Latvija
  Visi kontakti
 • Krāslavas novada Veselības un sociālo pakalpojumu centrs “Dagda”

  Krāslavas novada Veselības un sociālo pakalpojumu centrs “Dagda”

  Skaidrīte Kupše

  Vadītāja
  Brīvības iela 29, Dagda, Krāslavas novads, LV-5674, Latvija
  Visi kontakti
 • Krāslavas pagastu apvienības pārvalde

  Krāslavas pagastu apvienības pārvalde

  Aivars Krūmiņš

  Apvienības vadītājs Skolas iela 7, Krāslava
  Skolas iela 7, Krāslava, LV-5601, Latvija
  Visi kontakti
 • Krāslavas novada Labklājības pārvalde

  Krāslavas novada Labklājības pārvalde

  Lauris Pastars

  Vadītājs Grāfu Plāteru iela 6, Krāslava
  Grāfu Plāteru iela 6, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601, Latvija
  Visi kontakti