Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta 16 daļa nosaka, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, tad paziņojumu par administratīviem aktiem saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli, kas izdoti pēc taksācijas gada 15.februāra, pašvaldība izvieto savā tīmekļvietnē, norādot vietu, kurā nodokļu maksātājs ar to var iepazīties.

Ar dokumentiem var iepazīties Krāslavas novada pašvaldībā, Rīgas ielā 51, Krāslavā, 18.kab. Tālrunis informācijai +371 65681766.

Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli:

Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli

2024. gads

Persona Datums Dokumenta numurs Veids Autors Apraksts
Akentjevs Ivans 02.02.2024 24-16730 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Aleidzans Vilhelms 02.02.2024 24-16790 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Aļošins Sergejs 02.02.2024 24-16832 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Aļošins Aleksejs 02.02.2024 24-16833 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Amelyanchik Tamara 02.02.2024 24-16856 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Andžāns Aleksejs 02.02.2024 24-16783 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Antoņevičs Pāvels 02.02.2024 24-16753 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Apalka Alialsandr 02.02.2024 24-16870 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Avzāne Vanda 02.02.2024 24-16842 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Baltacis Anna 02.02.2024 24-16843 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Baranova Antonina 02.02.2024 24-16863 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Baranova Jeļena 02.02.2024 24-16841 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Bauševs Dmitrijs 02.02.2024 24-16778 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Bebriša Leokādija 02.02.2024 24-16847 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Beitāne Magdalēna 02.02.2024 24-16786 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Bleidelis Vitālijs 02.02.2024 24-16814 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Bluks Jānis 02.02.2024 24-16723 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Bojarinovs Firss 02.02.2024 24-16727 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Boliņš Jānis 02.02.2024 24-16820 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Bragineca Ļubova 02.02.2024 24-16821 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Butkāne Jūlija 02.02.2024 24-16852 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Buza Romualds 02.02.2024 24-16733 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Čapkevičs Fēlikss 02.02.2024 24-16780 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Dimpers Antons 02.02.2024 24-16731 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Dombrovska Valentīna 02.02.2024 24-16801 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Dorofejevs Filips 02.02.2024 24-16772 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Dorofejevs Gordejs 02.02.2024 24-16816 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Dorzinika Franciska 02.02.2024 24-16757 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Driksna Stanislavs 02.02.2024 24-16771 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Dubilovich Vladimir 02.02.2024 24-16823 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Dubra Pēteris 02.02.2024 24-16744 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Dzalbs Aloizs 02.02.2024 24-16815 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Ekštelis Vitolds 02.02.2024 24-16808 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Gapaņonoka Viktorija 02.02.2024 24-16754 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Geiba Donats 02.02.2024 24-16799 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Geikins Vilhelms 02.02.2024 24-16741 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Glaudāne Olga 02.02.2024 24-16872 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Grigorjevs Vladimirs 02.02.2024 24-16777 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Grizāns Ignats 02.02.2024 24-16740 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Igaunis Jānis 02.02.2024 24-16793 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Iliško Vladislavs 24.01.2024 24-194 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Ivanovs Grigorijs 02.02.2024 24-16848 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Ivanovs Vasilijs 02.02.2024 24-16862 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Jonins Vladislavs 02.02.2024 24-16809 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Jurgelāne Ārija 02.02.2024 24-16760 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Juzefovičs Česlavs 02.02.2024 24-16787 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Kaļiņina Tatjana 02.02.2024 24-16796 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Kauškalis Jānis 02.02.2024 24-16857 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Kavalāne Janīna 02.02.2024 24-16755 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Kirčenkova Tamāra 02.02.2024 24-16855 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Kisļakovs Jāzeps 02.02.2024 24-16762 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Klimova Marija 02.02.2024 24-16831 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Knoche Torsten 02.02.2024 24-16827 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
KOLOMAŽŅIKOVS VITALIJS 02.02.2024 24-16877 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Kormiļceva Lukerija 02.02.2024 24-16844 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Korovacka Felicija 02.02.2024 24-16800 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Kučiks Ivans 02.02.2024 24-16797 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Kudinysh Anatolii 31.01.2024 24-1583 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Kudrjašovs Mihails 02.02.2024 24-16840 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Kuzmins Fjodors 02.02.2024 24-16838 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Kuzmins Jevgeņijs 02.02.2024 24-16837 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Kuzmins Timofejs 02.02.2024 24-16836 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Kuzmins Dmitrijs 02.02.2024 24-16752 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Kuzmins Ivans 02.02.2024 24-16865 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Kuznecova Jevgēnija 02.02.2024 24-16736 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Lapa Veronika 02.02.2024 24-16747 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Larionova Jefrosinija 02.02.2024 24-16834 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Latruškina Aņa 02.02.2024 24-16864 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Latvele Silvestrina 02.02.2024 24-16828 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Lesson Aleh 17.01.2024 24-66 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Liepiņa Rita 02.02.2024 24-16802 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Liepiņš Antons 02.02.2024 24-16819 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Lipšāne Veronika 02.02.2024 24-16804 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Lipšāns Antons 02.02.2024 24-16830 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Lomovs Aleksandrs 25.01.2024 24-901 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Lubgans Vladimirs 02.02.2024 24-16768 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Luns Antonijs 02.02.2024 24-16845 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Ļoļāns Romualds 02.02.2024 24-16739 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Maliukhina Galina 02.02.2024 24-16724 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Marcinkevičs Antons 02.02.2024 24-16878 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Markovs Pēteris 26.01.2024 24-1406 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Markovs Jakovs 02.02.2024 24-16758 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Maslo Stefans 02.02.2024 24-16807 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Mazņova Nadežda 02.02.2024 24-16761 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Melentieva Tatiana 02.02.2024 24-16742 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Mihailova Maija 02.02.2024 24-16811 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Mihailova Tatjana 02.02.2024 24-16835 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Mileika Pēteris 02.02.2024 24-16743 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Mizāne Anna 02.02.2024 24-16779 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Mostepaņuka Janina 02.02.2024 24-16791 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Nartiša Veronika 02.02.2024 24-16854 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Nikiforovich Aleksei 02.02.2024 24-16829 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Nikiforovs Vladimirs 02.02.2024 24-16737 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Nikolajeva Valērija 02.02.2024 24-16774 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Odinecs Josifs 02.02.2024 24-16810 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Olehnovičs Stanislavs 02.02.2024 24-16876 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Ovsyankina Raisa 02.02.2024 24-16817 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Paikina Reveka 02.02.2024 24-16728 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Petroviča Broņislava 02.02.2024 24-16798 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Petrovs Dmitrijs 02.02.2024 24-16846 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Petrovs(Petrow) Maikls(Michael)Andrians(Andrian) 02.02.2024 24-16868 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Plotiņa Valentīna 02.02.2024 24-16806 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Pontags Pjotrs 02.02.2024 24-16767 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Posa Antoņina 02.02.2024 24-16726 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Požarska Anna 02.02.2024 24-16874 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Prančs Ernests 02.02.2024 24-16853 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Puzanovs Mihails 02.02.2024 24-16782 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Rabkevičs Pāvels 02.02.2024 24-16732 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Radunajevs Fjodors 02.02.2024 24-16851 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Razvadovska Teofilija 02.02.2024 24-16785 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Rāciņš Gunārs 02.02.2024 24-16826 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Rusaks Nikolajs 02.02.2024 24-16795 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Rutkovska Valentīna 02.02.2024 24-16792 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Saveļjeva Natalija 02.02.2024 24-16725 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Savickaja Ala 02.02.2024 24-16875 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Seņkova Serafima 02.02.2024 24-16746 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Silavs Jāzeps 02.02.2024 24-16749 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Sinica Aleksandrs 02.02.2024 24-16818 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Slesare Adele 02.02.2024 24-16750 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Smans Aivars 02.02.2024 24-16748 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Smurova Elena 02.02.2024 24-16781 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Spila Aleksejs 02.02.2024 24-16759 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Sproģe Olga 02.02.2024 24-16738 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Sukosjans Aleksejs 02.02.2024 24-16784 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Šalajeva Proskovja 02.02.2024 24-16773 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Šalajeva Aleksandra 02.02.2024 24-16763 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Šmidta Andrejs 02.02.2024 24-16769 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Šmite (SCHMIDT)  Jeļena (JELENA) 02.02.2024 24-16873 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Taučusa Galina 02.02.2024 24-16812 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Tučs Vitālijs 02.02.2024 24-16735 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Tukišs Osips 02.02.2024 24-16734 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Utāns Konstantīns 02.02.2024 24-16751 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Utāns Stanislavs 02.02.2024 24-16764 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Vanaga Jeļena 02.02.2024 24-16822 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Vāravs Egils 02.02.2024 24-16756 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Vigule Anele 02.02.2024 24-16813 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Vigulis Stanislavs 02.02.2024 24-16803 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Viguls Osips 02.02.2024 24-16805 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Viržbickis Vladislavs 02.02.2024 24-16775 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Visuns Lucians 02.02.2024 24-16766 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Vjaters Andris 02.02.2024 24-16765 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Voitkevičs Valentīns 02.02.2024 24-16789 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Vosloboinikovs Jurijs 02.02.2024 24-16770 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Zazerskaya Lidia 24.01.2024 24-669 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024
Žogla Pēteris 02.02.2024 24-16745 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2024

Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli

2023. gads

Persona Datums Dokumenta numurs Veids Autors Apraksts
Akentjevs Ivans 07.02.2023 23-16748 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Aleidzans Vilhelms 07.02.2023 23-16804 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Aļošins Aleksejs 07.02.2023 23-16849 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Aļošins Sergejs 07.02.2023 23-16848 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Amelyanchik Tamara 07.02.2023 23-16875 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Andžāns Aleksejs 07.02.2023 23-16798 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Antonova Jekaterina 07.02.2023 23-16901 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Antoņevičs Pāvels 07.02.2023 23-16769 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Apalka Alialsandr 07.02.2023 23-16891 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Averbeck Nadja 07.02.2023 23-16895 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Avzāne Vanda 07.02.2023 23-16859 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Baltacis Anna 07.02.2023 23-16860 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Baranova Antonina 07.02.2023 23-16884 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Baranova Jeļena 07.02.2023 23-16857 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Bauševs Dmitrijs 07.02.2023 23-16794 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Bebriša Leokādija 07.02.2023 23-16865 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Beitāne Magdalēna 07.02.2023 23-16801 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Bleidelis Vitālijs 07.02.2023 23-16830 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Bluks Jānis 07.02.2023 23-16743 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Boliņš Jānis 07.02.2023 23-16835 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Božko Sergejs 07.02.2023 23-16892 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Bragineca Ļubova 07.02.2023 23-16836 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Butkāne Jūlija 07.02.2023 23-16870 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Buza Romualds 07.02.2023 23-16751 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Dimpers Antons 07.02.2023 23-16749 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Dombrovska Valentīna 07.02.2023 23-16815 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Dorofejevs Filips 07.02.2023 23-16787 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Dorofejevs Gordejs 07.02.2023 23-16832 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Dorzinika Franciska 07.02.2023 23-16773 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Driksna Stanislavs 07.02.2023 23-16786 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Dubilovich Vladimir 07.02.2023 23-16838 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Dubra Pēteris 07.02.2023 23-16762 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Dzalbs Aloizs 07.02.2023 23-16831 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Ekštelis Vitolds 07.02.2023 23-16824 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Frolova Irina 07.02.2023 23-16861 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Gapaņonoka Viktorija 07.02.2023 23-16770 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Geiba Donats 07.02.2023 23-16812 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Grigorjevs Vladimirs 07.02.2023 23-16793 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Grizāns Ignats 07.02.2023 23-16758 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Guļajeva Ilga 07.02.2023 23-16894 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Igaunis Jānis 07.02.2023 23-16806 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Iliško Vladislavs 24.01.2023 23-139 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Ivanovs Grigorijs 07.02.2023 23-16866 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Ivanovs Vasilijs 07.02.2023 23-16882 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Jonins Vladislavs 07.02.2023 23-16825 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Juzefovičs Česlavs 07.02.2023 23-16802 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Kalashnikova Arina 07.02.2023 23-16897 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Kaļiņina Tatjana 07.02.2023 23-16809 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Kauškalis Jānis 07.02.2023 23-16876 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Kavalāne Janīna 07.02.2023 23-16771 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Kirčenkova Tamāra 07.02.2023 23-16874 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Kisļakovs Jāzeps 07.02.2023 23-16777 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Klimova Marija 07.02.2023 23-16847 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Knoche Torsten 07.02.2023 23-16842 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Kormiļceva Lukerija 07.02.2023 23-16862 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Korovacka Felicija 07.02.2023 23-16813 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Kučiks Ivans 07.02.2023 23-16810 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Kudinysh Anatolii 07.02.2023 23-16883 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Kudrjašovs Mihails 07.02.2023 23-16856 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Kuzmins Fjodors 07.02.2023 23-16854 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Kuzmins Jevgeņijs 07.02.2023 23-16853 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Kuzmins Timofejs 07.02.2023 23-16852 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Kuzmins Dmitrijs 07.02.2023 23-16768 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Kuzmins Ivans 07.02.2023 23-16886 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Kuznecova Jevgēnija 07.02.2023 23-16754 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Lapa Veronika 07.02.2023 23-16765 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Larionova Jefrosinija 07.02.2023 23-16850 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Latruškina Aņa 07.02.2023 23-16885 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Latvele Silvestrina 07.02.2023 23-16843 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Liepiņa Rita 07.02.2023 23-16817 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Liepiņš Antons 07.02.2023 23-16834 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Lipšāne Anna 07.02.2023 23-16789 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Lipšāne Veronika 07.02.2023 23-16819 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Lipšāns Antons 07.02.2023 23-16845 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Lomovs Aleksandrs 25.01.2023 23-762 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Lubgans Vladimirs 07.02.2023 23-16783 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Luns Antonijs 07.02.2023 23-16863 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Ļahovičs Andris 07.02.2023 23-16900 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Ļoļāns Romualds 07.02.2023 23-16757 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Markovs Pēteris 25.01.2023 23-1091 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Markovs Jakovs 07.02.2023 23-16774 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Maslo Stefans 07.02.2023 23-16822 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Mazņova Nadežda 07.02.2023 23-16776 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Melentieva Tatiana 07.02.2023 23-16760 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Mihailova Tatjana 07.02.2023 23-16851 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Mihailova Maija 07.02.2023 23-16827 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Mihņevičs Genādijs 07.02.2023 23-16747 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Mileika Pēteris 07.02.2023 23-16761 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Mizāne Anna 07.02.2023 23-16795 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Mostepaņuka Janina 07.02.2023 23-16805 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Nartiša Veronika 07.02.2023 23-16873 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Neilande Anda 07.02.2023 23-16902 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Nikiforovich Aleksei 07.02.2023 23-16844 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Nikiforovs Vladimirs 07.02.2023 23-16755 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Nikolajeva Valērija 07.02.2023 23-16790 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Nipans Donats 07.02.2023 23-16858 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Odinecs Josifs 07.02.2023 23-16826 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Paikina Reveka 07.02.2023 23-16745 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Petroviča Broņislava 07.02.2023 23-16811 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Petrovs Dmitrijs 07.02.2023 23-16864 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Petrovs(Petrow) Maikls(Michael)Andrians(Andrian) 07.02.2023 23-16889 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Pēterāns Edgars 09.02.2023 23-17447 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Pēterāns Edgars 24.01.2023 23-388 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Plotiņa Valentīna 07.02.2023 23-16821 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Pontags Pjotrs 07.02.2023 23-16782 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Požarska Anna 07.02.2023 23-16898 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Prančs Ernests 07.02.2023 23-16872 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Puzanovs Mihails 07.02.2023 23-16797 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Rabkevičs Pāvels 07.02.2023 23-16750 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Radunajevs Fjodors 07.02.2023 23-16869 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Razvadovska Teofilija 07.02.2023 23-16800 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Rāciņš Gunārs 07.02.2023 23-16841 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Rusaks Nikolajs 07.02.2023 23-16808 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Safonovs Valērijs 07.02.2023 23-16896 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Sardiko Geronima 07.02.2023 23-16814 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Saveļjeva Natalija 07.02.2023 23-16744 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Savickaja Ala 07.02.2023 23-16899 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Semjonovs Aivars 07.02.2023 23-16823 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Seņkova Serafima 07.02.2023 23-16764 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Silavs Jāzeps 07.02.2023 23-17043 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Sinica Aleksandrs 07.02.2023 23-16833 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Slesare Adele 07.02.2023 23-16767 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Smans Aivars 07.02.2023 23-16766 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Smurova Elena 07.02.2023 23-16796 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Spila Aleksejs 07.02.2023 23-16775 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Sproģe Olga 07.02.2023 23-16756 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Sukosjans Aleksejs 07.02.2023 23-16799 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Šaiters Pēteris 06.01.2023 23-20 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Šalajeva Aleksandra 07.02.2023 23-16778 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Šalajeva Proskovja 07.02.2023 23-16788 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Šmidta Andrejs 07.02.2023 23-16784 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Šmite (SCHMIDT)  Jeļena (JELENA) 07.02.2023 23-16893 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Šroma Dace 07.02.2023 23-16903 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Taučusa Galina 07.02.2023 23-16828 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Tučs Vitālijs 07.02.2023 23-16753 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Tukišs Osips 07.02.2023 23-16752 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Utāns Stanislavs 07.02.2023 23-16779 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
VALSTS 07.02.2023 23-16759 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Vanaga Jeļena 07.02.2023 23-16837 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Vāravs Egils 07.02.2023 23-16772 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
VELICHKO ANATOLII 07.02.2023 23-16846 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Vigule Anele 07.02.2023 23-16829 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Vigulis Stanislavs 07.02.2023 23-16818 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Viguls Osips 07.02.2023 23-16820 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Viržbickis Vladislavs 07.02.2023 23-16791 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Visuns Lucians 07.02.2023 23-16781 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Vjaters Andris 07.02.2023 23-16780 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Voitkevičs Valentīns 07.02.2023 23-16803 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Volkovs Leontijs 07.02.2023 23-16871 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Vosloboinikovs Jurijs 07.02.2023 23-16785 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Zazerskaya Lidia 24.01.2023 23-434 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023
Žogla Pēteris 07.02.2023 23-16763 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2023

Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli

2022. gads

Persona Datums Dokumenta numurs Veids Autors Apraksts
Akentjevs Ivans 03.02.2022 22-16986 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Aleidzans Vilhelms 03.02.2022 22-17046 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Aļošins Sergejs 03.02.2022 22-17098 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Aļošins Aleksejs 03.02.2022 22-17099 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Amelyanchik Tamara 03.02.2022 22-17129 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Andžāns Aleksejs 03.02.2022 22-17038 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Antoņevičs Pāvels 03.02.2022 22-17007 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Apalka Alialsandr 03.02.2022 22-17145 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Avzāne Vanda 03.02.2022 22-17112 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Baltacis Anna 03.02.2022 22-17113 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Baranova Jeļena 03.02.2022 22-17109 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Baranova Antonina 03.02.2022 22-17138 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Bauševs Dmitrijs 03.02.2022 22-17033 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Bebriša Leokādija 03.02.2022 22-17118 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Beitāne Magdalēna 03.02.2022 22-17041 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Belyaev Gleb 03.02.2022 22-17097 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Belyaeva Marina 03.02.2022 22-17089 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Bleidelis Vitālijs 03.02.2022 22-17077 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Bluks Jānis 03.02.2022 22-16981 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Boliņš Jānis 03.02.2022 22-17083 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Bragineca Ļubova 03.02.2022 22-17084 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Butkāne Jūlija 03.02.2022 22-17123 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Buza Romualds 03.02.2022 22-16989 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Čiževskis Antons 03.02.2022 22-17044 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Dimpers Antons 03.02.2022 22-16987 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Dombrovska Valentīna 03.02.2022 22-17060 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Dorofejevs Filips 03.02.2022 22-17026 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Dorofejevs Gordejs 03.02.2022 22-17079 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Dorzinika Franciska 03.02.2022 22-17010 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Driksna Stanislavs 03.02.2022 22-17025 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Dubilovičs Vladimirs 03.02.2022 22-17086 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Dubra Pēteris 03.02.2022 22-16999 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Dzalbs Aloizs 03.02.2022 22-17078 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Ekštelis Vitolds 03.02.2022 22-17070 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Frolova Irina 03.02.2022 22-17114 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Geiba Donats 03.02.2022 22-17057 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Golubevs Valērijs 03.02.2022 22-17068 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Grigorjevs Vladimirs 03.02.2022 22-17032 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Grizāns Ignats 03.02.2022 22-16996 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Guliča Janīna 03.02.2022 22-17021 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Igaunis Jānis 03.02.2022 22-17048 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Iliško Vladislavs 03.02.2022 22-17082 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Ivanovs Grigorijs 03.02.2022 22-17119 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Ivanovs Vasilijs 03.02.2022 22-17136 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Jonins Vladislavs 03.02.2022 22-17071 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Juhneviča Diāna 03.02.2022 22-17015 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Jureviča Leongina 03.02.2022 22-17073 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Juzefovičs Česlavs 03.02.2022 22-17042 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Kalniņš Jānis 03.02.2022 22-17054 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Kaļiņina Tatjana 03.02.2022 22-17053 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Kauškalis Jānis 03.02.2022 22-17130 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Kavalāne Janīna 03.02.2022 22-17008 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Kirčenkova Tamāra 03.02.2022 22-17128 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Kisļakovs Jāzeps 03.02.2022 22-17014 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Klimova Marija 03.02.2022 22-17096 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Knoche Torsten 03.02.2022 22-17088 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Kokhanskaya Elena 03.02.2022 22-17091 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Koleda Marija 03.02.2022 22-17148 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Kormiļceva Lukerija 03.02.2022 22-17115 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Korovacka Felicija 03.02.2022 22-17058 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Kučiks Ivans 03.02.2022 22-17055 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Kudinysh Anatolii 03.02.2022 22-17137 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Kudrjašovs Mihails 03.02.2022 22-17107 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Kuzmins Fjodors 03.02.2022 22-17105 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Kuzmins Jevgeņijs 03.02.2022 22-17104 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Kuzmins Timofejs 03.02.2022 22-17103 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Kuzmins Dmitrijs 03.02.2022 22-17005 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Kuzmins Ivans 03.02.2022 22-17140 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Kuznecova Jevgēnija 03.02.2022 22-16992 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Lapa Veronika 03.02.2022 22-17003 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Larionova Jefrosinija 03.02.2022 22-17101 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Latruškina Aņa 03.02.2022 22-17139 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Latvele Silvestrina 03.02.2022 22-17092 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Liepiņa Rita 03.02.2022 22-17062 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Liepiņš Antons 03.02.2022 22-17081 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Lipšāne Anna 03.02.2022 22-17028 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Lipšāne Veronika 03.02.2022 22-17064 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Lipšāns Antons 03.02.2022 22-17094 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Lomovs Aleksandrs 03.02.2022 22-17069 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Lubgans Vladimirs 03.02.2022 22-17022 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Luns Antonijs 03.02.2022 22-17116 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Ļoļāns Romualds 03.02.2022 22-16995 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Markovs Pēteris 03.02.2022 22-16980 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Markovs Jakovs 03.02.2022 22-17011 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Maslo Stefans 03.02.2022 22-17067 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Mazņova Nadežda 03.02.2022 22-17013 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Mihailova Tatjana 03.02.2022 22-17102 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Mihailova Maija 03.02.2022 22-17074 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Mihņevičs Genādijs 03.02.2022 22-16985 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Mileika Pēteris 03.02.2022 22-16998 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Mizāne Anna 03.02.2022 22-17034 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Mostepaņuka Janina 03.02.2022 22-17047 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Nartiša Veronika 03.02.2022 22-17126 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Nikiforovich Aleksei 03.02.2022 22-17093 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Nikiforovs Vladimirs 03.02.2022 22-16993 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Nikolajeva Valērija 03.02.2022 22-17029 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Nipans Donats 03.02.2022 22-17111 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Odinecs Josifs 03.02.2022 22-17072 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Paikina Reveka 03.02.2022 22-16983 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Paņko Rita 03.02.2022 22-17090 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Pašķevičs Georgijs 03.02.2022 22-17052 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Petroviča Broņislava 03.02.2022 22-17056 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Petrovs Dmitrijs 03.02.2022 22-17117 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Petrovs(Petrow) Maikls(Michael)Andrians(Andrian) 03.02.2022 22-17143 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Petuhovs Boriss 03.02.2022 22-17108 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Plotiņa Valentīna 03.02.2022 22-17066 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Pontags Pjotrs 03.02.2022 22-17020 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Prančs Ernests 03.02.2022 22-17125 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Puzanovs Mihails 03.02.2022 22-17037 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Rabkevičs Pāvels 03.02.2022 22-16988 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Radunajevs Fjodors 03.02.2022 22-17122 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Razvadovska Teofilija 03.02.2022 22-17040 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Razvadovskis Vladislavs 03.02.2022 22-17001 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Rāciņš Gunārs 03.02.2022 22-17087 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Rusaks Nikolajs 03.02.2022 22-17050 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Ruskule Anele 03.02.2022 22-17043 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Sardiko Geronima 03.02.2022 22-17059 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Seņkova Serafima 03.02.2022 22-17002 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Sinica Aleksandrs 03.02.2022 22-17080 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Slesare Adele 03.02.2022 22-17004 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Smalčuks Gints 03.02.2022 22-16982 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Smurova Elena 03.02.2022 22-17036 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Spila Aleksejs 03.02.2022 22-17012 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Sproģe Olga 03.02.2022 22-16994 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Sukosjans Aleksejs 03.02.2022 22-17039 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Šaiters Pēteris 03.02.2022 22-17110 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Šalajeva Aleksandra 03.02.2022 22-17016 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Šalajeva Proskovja 03.02.2022 22-17027 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Šmidta Andrejs 03.02.2022 22-17023 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Šmite (SCHMIDT)  Jeļena (JELENA) 03.02.2022 22-17147 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Taučusa Galina 03.02.2022 22-17075 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Tučs Vitālijs 03.02.2022 22-16991 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Tukišs Osips 03.02.2022 22-16990 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Utāns Stanislavs 03.02.2022 22-17017 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
VALSTS ZEME 03.02.2022 22-16997 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Vanaga Jeļena 03.02.2022 22-17085 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Vāravs Egils 03.02.2022 22-17009 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
VELICHKO ANATOLII 03.02.2022 22-17095 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Vigule Anele 03.02.2022 22-17076 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Vigulis Stanislavs 03.02.2022 22-17063 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Viguls Osips 03.02.2022 22-17065 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Viržbickis Vladislavs 03.02.2022 22-17030 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Visuns Lucians 03.02.2022 22-17019 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Višņevska Veronika 03.02.2022 22-17146 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Voitkevičs Valentīns 03.02.2022 22-17045 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Volkovs Leontijs 03.02.2022 22-17124 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Vosloboinikovs Jurijs 03.02.2022 22-17024 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Zazerskaya Lidia 03.02.2022 22-17127 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022
Žogla Pēteris 03.02.2022 22-17000 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada pašvaldība 2022

Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli

2021. gads

Persona Datums Dokumenta numurs Veids Autors Apraksts
Aleidzans Vilhelms 13.01.2021 21-907 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Aļošins Aleksejs 17.02.2021 21-18768 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Aļošins Aleksejs 17.02.2021 21-18769 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Aļošins Sergejs 21.01.2021 21-14121 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Auguceviča Anna 18.01.2021 21-4615 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Bidzans Radims 21.01.2021 21-12573 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Bleidelis Vitālijs 20.01.2021 21-11752 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Bragineca Ļubova 20.01.2021 21-10336 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Derjugina Donata 12.02.2021 21-18676 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Dombrovska Valentīna 15.01.2021 21-3457 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Dorofejevs Gordejs 22.01.2021 21-14488 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Dzalbs Aloizs 20.01.2021 21-11477 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Ekštelis Vitolds 22.01.2021 21-14465 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Ērgle Konstancija 19.01.2021 21-9148 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Geiba Donats 15.01.2021 21-4383 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Geiba Donats 15.01.2021 21-4375 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Golubevs Valērijs 25.01.2021 21-15922 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Igaunis Jānis 14.01.2021 21-2780 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Kaļiņina Tatjana 15.01.2021 21-4465 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Klimova Marija 19.01.2021 21-7706 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Kokhanskaya Elena 22.01.2021 21-14977 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Korovacka Felicija 14.01.2021 21-3070 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Kučiks Ivans 18.01.2021 21-5485 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Latvele Silvestrina 18.01.2021 21-6654 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Liepiņa Rita 20.01.2021 21-11464 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Liepiņš Antons 20.01.2021 21-11322 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Lipšāne Veronika 20.01.2021 21-11659 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Lipšāne Veronika 27.01.2021 21-16788 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Lipšāns Antons 21.01.2021 21-12761 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Lukjanska Marija 19.01.2021 21-8878 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Mihailova Maija 07.02.2021 21-18090 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Mostepaņuka Janina 13.01.2021 21-713 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Neduža Anna 18.01.2021 21-4582 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Nikiforovich Aleksei 18.01.2021 21-4892 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Paņko Rita 22.01.2021 21-14877 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Plotiņa Valentīna 21.01.2021 21-12820 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Rāciņš Gunārs 21.01.2021 21-13282 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Rukmane Anna 13.01.2021 21-641 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Sardiko Geronima 19.01.2021 21-7620 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Taučusa Galina 07.02.2021 21-18341 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Vanaga Jeļena 20.01.2021 21-11160 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
VELICHKO ANATOLII 21.01.2021 21-13731 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Vigule Anele 20.01.2021 21-11682 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Viguls Osips 20.01.2021 21-11684 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Voitkevičs Valentīns 20.01.2021 21-11217 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Zdanovskis Jānis 15.01.2021 21-3445 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021
Zenkevych Osvald 19.01.2021 21-7579 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome 2021

Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli

2020. gads

Nr. Persona Datums Numurs Veids Autors
1 Aleidzans Vilhelms 15.01.2020 20-592 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
2 Aleidzans Vilhelms 14.02.2020 20-18580 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
3 Auguceviča Anna 17.01.2020 20-5466 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
4 Beļs Pēteris 22.01.2020 20-11625 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
5 Bidzans Radims 22.01.2020 20-11850 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
6 Bleidelis Vitālijs 01.02.2020 20-17979 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
7 Bragineca Ļubova 20.01.2020 20-9945 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
8 Dombrovska Valentīna 16.01.2020 20-3817 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
9 Dorofejevs Gordejs 27.01.2020 20-17017 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
10 Dzalbs Aloizs 01.02.2020 20-17772 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
11 Geiba Donats 17.01.2020 20-5190 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
12 Golubevs Valērijs 24.01.2020 20-16082 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
13 Hlapkovskis Vitālijs 24.01.2020 20-15503 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
14 Igaunis Jānis 19.01.2020 20-6924 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
15 Kaļiņina Tatjana 21.01.2020 20-10109 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
16 Kokhanskaya Elena 23.01.2020 20-13969 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
17 Korovacka Felicija 15.01.2020 20-1244 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
18 Krāslavas novada dome 15.01.2020 20-906 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
19 Krāslavas novada dome 01.02.2020 20-18303 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
20 Kregždiene Galina 20.01.2020 20-9467 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
21 Kučiks Ivans 20.01.2020 20-7885 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
22 Kučiks Ivans 06.03.2020 20-18781 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
23 Latvele Silvestrina 17.01.2020 20-6162 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
24 Liepiņa Rita 01.02.2020 20-17761 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
25 Liepiņš Antons 01.02.2020 20-17632 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
26 Lipšāne Veronika 01.02.2020 20-17923 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
27 Ļapers Ludvigs 03.02.2020 20-18331 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
28 Mihailova Maija 27.01.2020 20-16978 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
29 Mihailova Maija 27.01.2020 20-16979 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
30 Mihailova Maija 26.01.2020 20-16514 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
31 Mostepaņuka Janina 15.01.2020 20-385 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
32 Neduža Anna 17.01.2020 20-5382 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
33 Panteviča Janīna 17.01.2020 20-5831 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
34 Paņko Rita 23.01.2020 20-13825 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
35 Paņko Marija 20.01.2020 20-9901 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
36 Parfens Aleksis 24.01.2020 20-15476 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
37 Plotiņa Valentīna 22.01.2020 20-12078 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
38 Rasnacis Guntars 01.02.2020 20-17668 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
39 Rāciņš Gunārs 20.01.2020 20-8824 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
40 Rukmane Anna 15.01.2020 20-155 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
41 Ruško Anita 16.01.2020 20-4203 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
42 Sardiko Geronima 21.01.2020 20-10279 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
43 Saveļjevs Aleksejs 20.01.2020 20-9351 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
44 Stivriņš Juliāns 26.01.2020 20-16724 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
45 Šimčaka Ludmila 15.01.2020 20-1664 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
46 Taučusa Galina 26.01.2020 20-16759 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
47 Tesvina Tamara 22.01.2020 20-12958 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
48 Umbraško Deniss 22.01.2020 20-11665 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
49 Valainis Jūlijs 21.01.2020 20-10773 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
50 Valainis Jūlijs 21.01.2020 20-10774 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
51 Vanaga Jeļena 01.02.2020 20-17545 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
52 Vidjajeva Svetlana 22.01.2020 20-13149 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
53 Vidjajeva Svetlana 22.01.2020 20-13151 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
54 Vigule Anele 01.02.2020 20-17947 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
55 Viguls Osips 01.02.2020 20-17948 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
56 Voitkevičs Valentīns 20.01.2020 20-9134 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
57 Zdanovskis Jānis 15.01.2020 20-1195 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome
58 Zenkevych Osvald 19.01.2020 20-6757 Maksāšanas paziņojums Krāslavas novada dome

Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli

2019. gads

Dokumenta izdošanas datums

NĪN maksātājs

Dokumenta veids

Dokumenta numurs

Dzimšanas dati

Dokumenta glabāšanas laiks

17.12.2019.

Jānis Igaunis

Brīdinājums

3.15/1495

01.02.1965.

5 gadi