Projektu konkursi Uzņēmējdarbība

Krāslavas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu “Remigrācijas atbalsta pasākumi uzņēmējdarbībai Krāslavas novadā”. Tā mērķis ir motivēt remigrantus* atgriezties Krāslavas novadā, sekmējot uzņēmējdarbību, veidojot reģionāla mēroga produkcijas un pakalpojumu klāstu un radot jaunas darba vietas.

Pastāvīgai dzīvei ārzemēs jābūt vismaz diviem gadiem. Atgriešanās vai pārcelšanās brīdim ir jābūt ne vairāk kā divus gadus pirms darbavietas izveidošanas vai uzņēmuma izveidošanas. Atgriešanās faktu persona pašapliecina.

Atbalsta intensitāte vienam projekta iesniedzējam nepārsniedz 75%, un atbalsta maksimālā summa ir ne vairāk kā EUR 12000,00.

Uz atbalstu var pretendēt gan jaunie uzņēmumi, gan esošie uzņēmumi. Saimnieciskās darbības veicējs, kas reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā, tiek uzskatīts par uzņēmumu.

Pieteikumu iesniegšana līdz 2024. gada 9. augustam (plkst. 13.00).

Konsultācijas var saņemt, rakstot uz inta.murane@kraslava.lv, tiekoties personīgi 26. jūnijā, iepriekš saskaņojot laiku.

*Remigrants – diasporas loceklis (ārpus Latvijas pastāvīgi dzīvojošie Latvijas pilsoņi, latvieši un citi, kam ir saikne ar Latviju, kā arī viņu ģimenes locekļi), kurš ir atgriezies vai pārcēlies no pastāvīgas dzīves ārzemēs uz pastāvīgu dzīvi Latvijā (plānošanas reģionā – projekta īstenošanas vietā).

Inta Murāne
Projekta koordinatore