Darbinieki

Jaņa Križanovska

Nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede - 9.kabinets
jana.krizanovska [at] kraslava.lv

Santa Stepaņenko

Galvenās grāmatvedes vietniece - 9.kabinets
santa.stepanenko [at] kraslava.lv

Ilona Skerškāne

Vecākā grāmatvede - 8.kabinets
ilona.skerskane [at] kraslava.lv

Irēna Šlapina

Vecākā grāmatvede - 8.kabinets
+371 65681772
irena.slapina [at] kraslava.lv

Gaļina Pilāne

Vecākā grāmatvede - 8.kabinets
galina.pilane [at] kraslava.lv

Mairita Jakovele

Vecākā grāmatvede - 6.kabinets
mairita.jakovele [at] kraslava.lv

Anita Kriviņa

Nekustamā īpašuma nodokļa administratore - 18.kabinets
anita.krivina [at] kraslava.lv

Jeļena Hodarenoka

Nekustamā īpašuma nodokļa administratore - 18.kabinets
jelena.hodarenoka [at] kraslava.lv

Jolanta Pauļina

Nekustamā īpašuma nodokļa administratore - Alejas iela 4, Dagda
jolanta.paulina [at] kraslava.lv

Aļona Višņakova

Nekustamā īpašuma nodokļa administratore - Alejas iela 4, Dagda
alona.visnakova [at] kraslava.lv