Veselība
Sieviete spēlējas ar meiteni ar Dauna sindromu

3. decembrī tiek atzīmēta Starptautiskā personu ar funkcionāliem traucējumiem diena. Šī diena uzsver iekļaušanas, pieejamības un vienlīdzīgu iespēju nozīmi personām ar funkcionāliem traucējumiem. Atzīmējot šo tematisko dienu, vēlamies atgādināt, ka iedzīvotājiem ar funkcionāliem traucējumiem ir pieejami pielāgoti informatīvie materiāli par dažādiem veselības veicināšanas, slimību profilakses jautājumiem:

Pielāgoti informatīvie materiāli ar subtitriem un surdo tulkojumu cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem:

Pielāgoti materiāli ar TIFLO komentāriem jeb audio aprakstiem cilvēkiem ar redzes traucējumiem:

Materiāli vieglajā valodā cilvēkiem ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem: