Pašvaldība

2024. gada 5. janvārī un 30. janvārī notika Administratīvās komisijas sēdes, kurās tika izskatītas 8 administratīvo pārkāpumu lietas:

  • par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 78.panta otrās daļas pārkāpšanu, piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis 3 nepilngadīgajiem - izteikts brīdinājums (katram);
  • par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 77.panta otrās daļas pārkāpšanu, piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis nepilngadīgajam - izteikts brīdinājums;
  • par Ceļu satiksmes likuma 82.panta otrās daļas pārkāpšanu, 2 personām tika uzlikts naudas sods 70,00 EUR apmērā (katrai);
  • par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 77.panta otrās daļas pārkāpšanu, nepilngadīgā persona atzīta par vainīgu un lieta tika pārsūtīta izskatīšanai Preiļu novada pašvaldības Administratīvajai komisijai;
  • par Dzīvnieku aizsardzības likuma 58.panta pārkāpšanu, juridiskai personai tika uzlikts naudas sods 110,00 EUR apmērā.

Administratīvās komisijas nākamā sēde tiks sasaukta pēc nepieciešamības Krāslavas novada pašvaldības 20.kab. (Rīgas ielā 51, Krāslavā).