Pašvaldība

2024. gada 7. maijā notika Administratīvās komisijas sēde, kurā tika izskatītas 12 administratīvo pārkāpumu lietas:

  • par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 83.panta otrās daļas pārkāpšanu, personai tika uzlikts naudas sods 100,00 EUR apmērā;
  • par Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 7.panta otrās daļas pārkāpšanu, piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis 2 nepilngadīgajiem - izteikts brīdinājums (katram);
  • par Ceļu satiksmes noteikumu 10.punkta pārkāpšanu, izbeigts administratīvā pārkāpuma process pret nepilngadīgo;
  • par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 78.panta pirmās daļas pārkāpšanu, piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis nepilngadīgajam - izteikts brīdinājums;
  • par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 78.panta otrās daļas pārkāpšanu, piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis 5  nepilngadīgajiem - izteikts brīdinājums (katram);
  • par Ceļu satiksmes likuma 82.panta otrās daļas pārkāpšanu, personai tika uzlikts naudas sods 200,00 EUR apmērā;
  • par Ceļu satiksmes likuma 82.panta otrās daļas pārkāpšanu, personai tika uzlikts naudas sods 70,00 EUR apmērā.

Administratīvās komisijas nākamā sēde tiks sasaukta pēc nepieciešamības Krāslavas novada pašvaldības 20.kab. (Rīgas ielā 51, Krāslavā).