Pašvaldība

2024. gada 14. martā notika Administratīvās komisijas sēde, kurā tika izskatītas 5 administratīvo pārkāpumu lietas:

  • par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 83.panta otrās daļas pārkāpšanu, personai tika izteikts brīdinājums;
  • par Ceļu satiksmes likuma 82.panta otrās daļas pārkāpšanu, personai tika uzlikts naudas sods 70,00 EUR apmērā;
  • par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 81.panta pārkāpšanu, 3 personām tika uzlikts naudas sods 100,00 EUR apmērā (katrai).

Administratīvās komisijas nākamā sēde tiks sasaukta pēc nepieciešamības Krāslavas novada pašvaldības 20.kab. (Rīgas ielā 51, Krāslavā).