Puisis ar zāles pļāvēju pļauj zāli

Krāslavas novada pašvaldība aicina pieteikties darba devējus finansētajā nodarbinātības programmā darbam vasarā!  

Pieteikšanās - no šī gada 2. aprīļa līdz 10. aprīlim. Programma darbojas divus mēnešus - no 1. jūnija līdz 31. jūlijam.

Lūdzam iepazīties ar jauno Krāslavas novada pašvaldības nolikumu „Kārtība, kādā tiek organizēts un finansēts Krāslavas novada pašvaldības pasākums „Par jauniešu nodarbināšanu vasaras periodā”.

Pasākuma kontaktpersona:

projektu nodarbinātības organizatore Inga Eizenberga.

Tālrunis: +371 65681771, e-pasta adrese: inga.eizenberga@kraslava.lv.

Kur darba devēji var iesniegt savus pieteikumus?

Pieteikumu veidlapas (pielikumi Nr.1 un Nr.7) ir jāiesniedz elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: inga.eizenberga@kraslava.lv.