Jauniešiem Sabiedrības līdzdalība

Krāslavas novada pašvaldība aicina jauniešus Krāslavas novadā vecumā no 13 līdz 25 gadiem piedalīties aptaujā un attīstīt digitālā darba ar jaunatni sistēmu vietējā līmenī.

Krāslavas novada pašvaldības komanda ir gatava uzklausīt viedokļus ierosinājumus un komentārus, ir atvērta sadarbībai.

Aizpildīt tiešsaistes anketu var līdz 12.08.2024., tā ir anonīma un iegūtā informācija tiks izmantota turpmākajam darbam apkopotā veidā.

Aptauja tiek organizēta projekta "Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās" ietvaros.

Saziņai: attistiba@kraslava.lv