Informācija Uzņēmējdarbība
"Vai tavam uzņēmumam jau ir e-adrese?"; NAP, ERAF, VARAM, VPVKAC, mana.latvija.lv lgoo

No 2023. gada 1. janvāra e-adreses lietošana būs obligāta uzņēmumiem u.c. reģistros reģistrētiem tiesību subjektiem.

E-adrese ir ērts, drošs un efektīvs veids, kā sazināties ar valsts un pašvaldību iestādēm jebkurā laikā un no jebkuras atrašanās vietas. Sazināties e-adresē iespējams ar visām iestādēm, kas iekļautas Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē pieejamajā Publisko personu un iestāžu sarakstā.

Ja tavam uzņēmumam, biedrībai, nodibinājumam, arodbiedrībai (pilnu sarakstu skatīt šeit) ir izveidota e-adrese, turpmāk valsts un pašvaldības iestādes sazināsies ar tevi šajā digitālajā pastkastītē, nevis papīra formātā uz juridisko adresi. Uzņēmuma e-adresi var izveidot tikai uzņēmuma paraksttiesīgās personas.

Uzzināt vairāk par e-adresi juridiskām personām var Valsts reģionālās attīstības aģentūras sagatavotajā materiālā portālā mana.latvija.lv.

Detalizēta informācija par to, kas ir e-adrese, kā to pieslēgt un lietot ir atrodama video: