Projekti Veselība

No 04.10.2022. Krāslavas Sporta skolā, Pils ielā 5, tika atsāktas interešu grupu fizisko aktivitāšu nodarbības - fitnesa/spēka vingrojumi, kas tiek organizētas Krāslavas novada pašvaldības īstenotā ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/097 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilaksei Krāslavas novadā” ietvaros.

Basketbola klubs „Krāslava” sadarbībā ar Krāslavas Sporta skolu, iedzīvotājiem piedāvā iespēju darboties uz atlētiskās vingrošanas zālē pieejamajiem trenažieriem, tādējādi, uzlabojot savu fizisko kondīciju un veselību kopumā. Nodarbībās piedalās vairāk nekā 60 Krāslavas novada iedzīvotāji. Nākamā gada sākumā nodarbības projekta ietvaros tiks turpinātas, janvārī notiks vēl 4 treniņu cikli.

NAP 2020, ESF logo