Izsoles

Krāslavas novada pašvaldība paziņo, ka izsolei ar augšupejošu soli tiek nodots nekustamais īpašums Rēzeknes ielā 1A, Dagdā, Krāslavas novadā – telpas ar kopējo platību 50,6 m2, kadastra apzīmējums 60090010318001 un zemes gabals 852 m2 platībā, kadastra apzīmējums 60090010318.

Izsoles sākumcena – 123,00 EUR (bez PVN mēnesī).

Izsole notiks 2023. gada 14. decembrī plkst. 10.00 Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienības sēžu zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Krāslavas novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā, Alejas ielā 4, Dagdā, Krāslavas novadā, darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no plkst.12.30-17.15 (piektdienās līdz plkst.13.00), kā arī Krāslavas novada pašvaldības tīmekļvietnē.