Krāslavas novada Izglītības pārvalde izsludina tradicionālo projektu konkursu jauniešiem, kura mērķis ir atbalstīt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību sabiedriskajās norisēs, kas veicina jauniešu intelektuālās, fiziskās un sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Bērni ārā, saulainā vasaras dienā, spēlē spēli
Foto: Sandra Rakova

Projekta konkursa jomas ir izglītība, dabas aizsardzība, apkārtnes labiekārtošana, kultūra, māksla, sports un brīvais laiks.

Projekta iesniedzēji - Krāslavas novada izglītības iestāžu skolēnu pašpārvaldes, nevalstiskas jauniešu organizācijas, jauniešu klubi un neformālās jauniešu grupas, kurās ir apvienojušies vismaz 5 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Kopējais jauniešu projektiem pieejamais finansējums 2023. gadā - EUR 5000, maksimālā finansējuma summa viena projekta realizēšanai - EUR 300.

Projekta pieteikumi jāiesniedz Krāslavas novada Izglītības pārvaldei (Skolas ielā 7, Krāslavā) līdz 2023. gada 31. martam

Projekta pieteikuma veidlapas - pielikumā.

Kontaktpersona: Julianna Moisejenkova, tālr. +371 26302442, e-pasts: julianna@kraslava.lv.

Julianna Moisejenkova,
jaunatnes lietu speciāliste