Informācija Uzņēmējdarbība
Pasākuma afiša

Daugavpils Universitātes Pētniecības un Biznesa Centrs “REBUS” sadarbībā ar LIAA pārstāvniecību Daugavpilī un Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centru organizē diskusiju "Zinātnes un biznesa sadarbība – iespējas ekonomiskai izaugsmei. Dialoga veidošana reģionā". Pasākums notiks 26. jūnijā plkst. 11.00 Daugavpils Universitātē, Parādes ielā 1a, 209. auditorijā.

Diskusija ir paredzēta kā platforma, kurā zinātnieki, uzņēmēji un NVO pārstāvji varēs apspriest savstarpējās sadarbības iespējas, kā arī izstrādāt kopīgas stratēģijas reģiona ekonomiskās izaugsmes veicināšanai caur inovācijām un pētniecību. Programmas ietvaros tiks aplūkoti jautājumi par uzņēmumu un zinātnes sektoru savstarpējo sadarbību, inovāciju attīstību un to pieejamību uzņēmumiem un sabiedrībai.

Dalībnieki aicināti reģistrēties līdz 25. jūnijam, izmantojot tiešsaistes reģistrācijas lapu.

Pasākumā piedalīties ir aicināti visi interesenti, kuri vēlas veicināt dialogu starp zinātni un biznesu un meklēt jaunas iespējas ekonomiskai izaugsmei reģionā.

Informācija par pasākumu un tā norisi ir pieejama, sazinoties ar Olgu Mickeviču (olga.mickevica@du.lv) vai Inesi Gavarāni (inese.gavarane@du.lv). Dalība pasākumā bez maksas.