Novads Sabiedrības līdzdalība
Skats uz izrotātu Krāslavas pilsētas centru no mājas jumta tumšajā diennakts laikā

Aicinām Krāslavas novada iedzīvotājus pieteikt savu vai kāda cita Krāslavas novada iedzīvotāja īpašumu, dekorāciju kopumu konkursam „Rotājot savas mājas, jūs rotājat mūsu novadu”, aizpildot pieteikuma anketu un iesūtot 5-10 fotogrāfijas no dažādiem rakursiem. Informējiet īpašnieku, ja piesakāt svešu īpašumu.

Pieteikuma anketa un fotogrāfijas jāiesūta elektroniski ieva.dzirkale@kraslava.lv līdz š.g. 26. decembrim (ieskaitot).

Konkursa mērķis

  • Aktivizēt un mudināt Krāslavas novada iedzīvotājus Ziemassvētku un Jaunā gada sajūtas radīšanā savā novadā.
  • Veicināt Krāslavas novada iedzīvotāju saliedētību Ziemassvētku laikā.
  • Motivēt pagastu iedzīvotājus būt radošiem dekorāciju izveidē.

Vērtēšanas kategorijas:

  • privātmāju noformējums;
  • daudzstāvu dzīvojamo māju noformējums (dzīvokļu balkoni, lodžijas, logi u.tml.);
  • uzņēmumu ēku noformējums;
  • valsts un pašvaldības iestāžu ēku noformējums.

Vērtēšanas kritēriji

  1. Noformējuma atbilstība Ziemassvētku un Jaunā gada tematikai (0-5 punkti).
  2. Ideja, radošums un oriģinalitāte (0-5 punkti).
  3. Noformējuma saderība ar objekta arhitektonisko tēlu un vidi, stila vienotība (0-5 punkti).

Maksimālais punktu skaits -15.

Konkursa norises laiks

Pieteikuma anketu iesniegšana: 12.12.2022. – 26.12.2022.
Vērtēšana: 27.12.2022. – 29.12.2022.
Rezultātus paziņos sociālajos tīklos un tīmekļvietnē 2023. gada janvārī.

Vērtēšanas procedūras laikā komisija ir tiesīga fotografēt un filmēt vērtējamo objektu, iegūtos materiālus izmantot noslēguma pasākumā (ievietot pašvaldības informatīvajā izdevumā, tīmekļvietnē un sociālajos tīklos).

Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti.

Saposīsim mūsu novadu svētkiem un radīsim Ziemassvētku un Jaunā gada sajūtu ikkatrā Krāslavas novada sētā!

Priecīgus visiem tuvojošos svētkus!