Pašvaldība aicina jauniešus piedalīties un iesniegt  pieteikumus konkursam „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā”, kura  mērķis ir motivēt un palīdzēt jauniešiem īstenot savas biznesa idejas, piešķirot finansiālu atbalstu.

Projektus var iesniegt jaunieši vecumā līdz 30 gadiem (ieskaitot), kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību

vai komercdarbību Krāslavas novadā  un jaunie uzņēmēji, kuri savu darbību reģistrējuši ne agrāk kā divus gadus pirms projektu konkursa izsludināšanas dienas. Projektu pieteikumu pieņemšana notiks no 2023. gada 1. marta līdz 2023. gada 17. aprīlim plkst. 12.00.

Konkursa pieteikumus var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu Krāslavas novada pašvaldībai, Rīgas ielā 51, Krāslavā, LV-5601, vai elektroniski parakstītus nosūtīt uz e-pastu dome@kraslava.lv .

Kontaktpersona: Krāslavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu speciāliste Inta Murāne, tālr. +371 65620033, mob.tālr. +371 29278741  e-pasts: inta.murane@kraslava.lv. Konsultācija par pieteikuma aizpildīšanas metodiku notiks attālināti (e-pastā, telefoniski).

Ar projektu konkursa nolikumu var iepazīties:

  1. interneta mājas lapās www.kraslava.lv, www.kraslavasvestis.lv;
  2. nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: inta.murane@kraslava.lv.

Inta Murāne,
Krāslavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas
projektu speciāliste