Izsoles

Krāslavas novada pašvaldība paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības kustamais īpašums – divas automašīnas:

Automašīna Valsts numurs Degviela Nobraukums
(apskates datumā)
km
Pirmreizējais reģistrācijas
datums
Izsoles sākumcena
EUR
Izsoles nodrošinājums
EUR
Izsoles datums,
laiks

VW TRANSPORTER

HU1611 DD 456 049 17.03.1999. 1220,00 122,00

11.10.2023.

10.00

ŠKODA OCTAVIA

HB1920 benzīns 323 376 13.08.2008. 950,00 95,00

11.10.2023.

10.30

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības tīmekļvietnē sadaļā Izsoles

Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2023. gada 10. oktobra, plkst. 17.00 darba laikā Krāslavas novada pašvaldības ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu, vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu dome@kraslava.lv.

Samaksu – summu par nosolīto kustamo īpašumu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Tālrunis uzziņām +371 65681752, +371 65681750.