Informācija Projekti

Šī gada maijā tika uzsākti Dagdas pilsētas Daugavpils ielas pārbūves darbi 600 m garumā no Narūtas upes līdz centram, kuru ietvaros ir paredzēts veikt ielas un ietvju seguma atjaunošanu, jaunas lietus ūdens novadīšanas sistēmas, ūdens un kanalizācijas tīklu sistēmas pārbūvi, veikt apgaismojuma infrastruktūras atjaunošanu, vājstrāvas tīklu izbūvi, kā arī veikt tilta virsmas seguma atjaunošanu pāri Narūtas upei.

Krāslavas novada ģērbonis, NAP 2020 un ERAF logo

Vecā asfalta demontāžas laikā zem Daugavpils ielas virskārtas seguma tika konstatēts laukakmens ieklājums ar neregulāras formas akmeņiem, neskatoties uz to, ka Daugavpils iela šajā vietā neietilps nevienā no pašvaldības vietējās nozīmes vai valsts nozīmes pieminekļu aizsargzonām. Pašvaldība saudzīgi demontēja laukakmeņus un pārvietoja nožogotā teritorijā, lai varētu turpināt īstenot būvniecības darbus un risinātu jautājumus par laukakmeņu saglabāšanu un izlikšanu citā Dagdas pilsētas daļā, ņemot vērā, ka zem tranzītielas ir paredzēts izbūvēt visas komunikācijas.

Dagdas pilsētas pilsoniski atbildīgie iedzīvotāji vērsās Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē ar bažām, ka tiek iznīcināts vēsturiskais bruģis un pieaicināja Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes inspektorus, lai apsekotu situāciju. Kā rezultātā Daugavpils ielas pārbūves darbi uz doto brīdi tiek apturēti uz nenoteiktu laiku līdz Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes lēmumam.

Daugavpils ielas pārbūves darbi 600 m garumā tiek veikti Krāslavas novada pašvaldības un Augšdaugavas novada pašvaldības sadarbības projekta Nr.5.6.2.0/17/I/034 „Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai” ietvaros, ko finansē Eiropas Reģionālais attīstības fonds un pašvaldība. Projekta īstenošanas terminš ir līdz šī gada nogalei un mērķis ir atjaunot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības programmām, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Ielas pārbūves darbi var radīt īslaicīgus sarežģījumus nokļūt līdz kādam galamērķim Daugavpils ielā, taču pašvaldība cer uz iedzīvotāju un organizāciju sapratni, jo tas ir pirmais posms Daugavpils ielas teritorijas revitalizācijas darbiem un teritorijas attīstībai, lai veicinātu tās pieejamību, uzņēmējdarbības izaugsmi un jaunu uzņēmumu interesi par Krāslavas novadu.

Pašvaldība būs pateicīga, ja sabiedriskās teritorijas – Daugavpils ielas, kvalitātes uzlabošana motivētu uzņēmējus un privātīpašniekus sakopt arī savus īpašumus. Tas veicinās Dagdas pilsētvides attīstību Daugavpils ielai pieguļošajās teritorijā un privātīpašumos.

Aina Dzalbe,
projektu speciāliste
Autores foto