Novads Sabiedrības līdzdalība

Krāslavas novada pašvaldības dome 2024. gada 25. janvārī pieņēma lēmumu Nr.48 “Par aktualizētā Krāslavas novada attīstības programmas Investīciju plāna apstiprināšanu”.

Investīciju plāns tiek gatavots vismaz 3 gadiem un aktualizēts katru gadu, izvērtējot aktuālākos projektus un plānotās investīcijas. Šī gada grozījumi ir saistīti ar pašvaldības budžetu 2024. gadam un Eiropas Savienības projektu un citu darbu apjomu precizēšanu saskaņā ar šī brīža situāciju.

Ar aktualizēto Investīciju plānu 2024. – 2026. gadam un Krāslavas novada attīstības programmu 2022.-2028. gadam var iepazīties sadaļā pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā Attīstības programma, kā arī geolatvija.lv.

Par izstrādi atbildīgā persona: Krāslavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe.