Informācija Novads Pašvaldība
Sievietes roka maina radiatora režīmu

Tiem iedzīvotājiem, kuriem ir dabasgāzes vai centralizētās siltumenerģijas apkure, atbalstu piemēros automātiski mājsaimniecību rēķinos Iedzīvotāji, kas apkurei izmanto malku, koksnes granulas vai briketes, pieteikumus apkures izdevumu daļējai kompensēšanai var iesniegt elektroniski e-pakalpojumu portālā.

Apkalpošanai KLĀTIENĒ iedzīvotāji var zvanīt un pieteikties rindā uz klātienes konsultāciju un dokumentu iesniegšanu pirmdien, trešdien, ceturtdien no plkst. 8.00-9.00.

tālrunis Krāslavā +371 28654687
tālrunis Dagdā +371 20214973

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki Krāslavā (Gr. Plāteru ielā 6, PI “Sociālais dienests” telpās) un iedzīvotāju pieņemšanas laiki Dagdā (Alejas ielā 4, Dagdas pilsētas un pagastu apvienības telpās): pirmdien, trešdien, ceturtdien no 8.00-11.30 un 13.00-16.30.

Kontaktinformācija Krāslavas novada pagastu pārvaldēs:

+371 25443696

Dagdas, Konstantinovas pagasts

+371 28652026

Aulejas pagasts

+371 27861050

Andrupenes pagasts

+371 28337279

Andzeļu, Skaistas pagasts

+371 25410084

Asūnes, Ķepovas pagasts

+371 26463066

Bērziņu, Šķaunes pagasts

+371 26632623

Ezernieku pagasts

+371 26103951

Grāveru, Šķeltovas pagasts

+371 26178976

Indras pagasts

+371 29767586

Izvaltas pagasts

+371 29320502

Kalniešu, Kaplavas pagasts

+371 26374319

Kastuļinas pagasts

+371 29365303

Kombuļu pagasts

+371 26197161

Piedrujas pagasts

+371 26575997

Robežnieku pagasts

+371 26424154

Svariņu pagasts

+371 25974975

Ūdrīšu pagasts

Atbalsta veidi un periodi

1. Ja apkurei izmanto malku, kurai NAV maksājuma apliecinoša dokumenta, pieteikums kompensācijas saņemšanai pašvaldībā ir jāiesniedz laika periodā no 01.10.2022. līdz 30.11.2022.

Pieteikuma noformēšanai nepieciešams Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments.

Atbalsta veids: 60 eiro pabalsts (ja malka iegādāta līdz šā gada 31. augustam un nav maksājumu apliecinošs dokuments)

2. Ja apkurei izmanto granulas vai briketes, vai malku, tad pieteikums iesniedzams līdz 30.04.2023.

Pieteikuma noformēšanai nepieciešamie dokumenti:

  • Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments;
  • Maksājumu apliecinošs dokuments par koksnes granulu, koksnes brikešu vai malkas iegādi vienam mājoklim.

Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto granulas vai briketes

Atbalsta veids: Kompensēs 50% no izmaksām, kas pārsniedz 300 eiro/tonnu, bet ne vairāk kā 100 eiro/tonnu (maksimālais atbalsta apjoms 1 mājsaimniecībai - 10 tonnas)

Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto malku

Atbalsta veids: Kompensēs 50% no iegādes cenas, kas pārsniegs 40 eiro/ber.m3, bet ne vairāk par 15 eiro/ber.m3 (maksimālais atbalsta apjoms 1 mājsaimniecībai - 35 ber.m3)

3. Ja apkuri nodrošina centralizētā siltumapgāde, tad atbalstu PIEMĒROS AUTOMĀTISKI rēķinos. Atbalsta periods līdz 30.04.2023.

Atbalsta veids: Kompensēs 50% no cenas, kas pārsniedz 68 eiro/MWh

4. Ja apkurei izmanto elektroenerģiju, tad pieteikuma noformēšanas termiņš ir no 01.11.2022. līdz 30.04.2023. 

Atbalsta periods noteikts no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim.

Pieteikuma noformēšanai nepieciešamie dokumenti:

  • Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments;
  • Rēķins par elektroenerģiju *

Mājsaimniecībai, kura mājokli apkurina, izmantojot elektroenerģiju, par laikposmu no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim ir tiesības saņemt valsts atbalstu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, elektroenerģijas patēriņam virs 500 kilovatstundām, bet nepārsniedzot 2000 kilovatstundas, 50 procentu apmērā no elektroenerģijas cenas, kas pārsniedz 0,160 euro par kilovatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā 0,100 euro par kilovatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa.

Atbalsta veids: Kompensēs izmaksas par patēriņu virs 500kWh/mēnesī, bet ne vairāk kā 2000 kWh - 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniegs 0,160 eiro /kWh, bet ne vairāk kā 0,100 eiro /kWh