Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu, Krāslavas novada pašvaldība sabiedrības viedokļa noskaidrošanai publicē Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu projektu “Ēku numurzīmju un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Krāslavas novadā”.

Viedokļus iespējams iesniegt līdz 2024. gada 12. janvārim Krāslavas novada pašvaldībā (adrese: Rīgas iela 51, Krāslava, LV-5601) personīgi vai pa pastu, vai arī sūtīt elektroniski uz adresi dome@kraslava.lv. Viedokļi noformējami atbilstoši Iesniegumu likumā noteiktajai dokumentu noformēšanas kārtībai.