Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu, Krāslavas novada pašvaldība sabiedrības viedokļa noskaidrošanai publicē  Krāslavas novada pašvaldības 24.03.2022. saistošo noteikumu  Nr. 2022/5 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu" grozījumu projektu.

Viedokļus iespējams iesniegt līdz 2023. gada 3. maijam Krāslavas novada pašvaldībā (adrese: Rīgas iela 51, Krāslava, LV-5601) personīgi vai pa pastu vai arī sūtīt elektroniski uz adresi dome@kraslava.lv. Viedokļi noformējami atbilstoši Iesniegumu likumā noteiktajai dokumentu noformēšanas kārtībai.