Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu, Krāslavas novada pašvaldība sabiedrības viedokļa noskaidrošanai publicē Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu projektu "Par Krāslavas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu".

Viedokļus iespējams iesniegt līdz 2023. gada 5. maijam Krāslavas novada pašvaldībā (adrese: Rīgas iela 51, Krāslava, LV-5601) personīgi vai pa pastu vai arī sūtīt elektroniski uz adresi dome@kraslava.lv. Viedokļi noformējami atbilstoši Iesniegumu likumā noteiktajai dokumentu noformēšanas kārtībai.