Uzņēmējdarbība
Patentu valde īsteno valsts politiku

Daudzu plaši atpazīstamo uzņēmumu veiksmes pamatā ir to īpašnieku zināšanas un izpratne par intelektuālā īpašuma nozīmi un nepieciešamību to aizsargāt, lai garantētu savu produktu un pakalpojumu kvalitāti, savu reputāciju un lieki netērētu resursus cīņai ar negodprātīgiem uzņēmējiem. Tas ir iespējams, ja intelektuālā darba galarezultāts ir tiesiski aizsargāts. Latvijā šo procesu nodrošina Patentu valde, kas gan izglīto sabiedrību par intelektuālo īpašumu (IĪ), kā arī atbild par tajā ietilpstošo grupu – rūpnieciskā īpašuma objektu reģistrāciju kā preču zīmes, dizainparaugus, izgudrojumu patentus un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas.

Kas ir intelektuālais īpašums?

Tās ir tiesības uz cilvēka prāta radītu rezultātu, kam piemīt nemateriālās dabas vērtība. Intelektuālais īpašums aizsargā idejas izpausmes (autortiesības) vai ideju praktisku pielietošanu lietderīgos izstrādājumos. Plašāk var uzzināt Patentu valdes tīmekļvietnē.

Kādi praktiski rīki un resursi ir pieejami uzņēmējam Latvijā?

Kādus pakalpojumus sniedz Patentu valde?